Международни обучителни семинари за ръководители “Как се разработват проекти за финансиране по програми на Европейската Комисия”

За да бъде Вашата фирма или организация конкурентносрособна, Вие трябва да сте информирани за финансовите възможностите, които Европа предоставя на България преди и след присъединяването ни към Общността. Всяка година за нашата страна се отделят милиони евро, които фирмите не могат да усвоят най-вече поради липса на инициативност и информираност. Затова Виа Експо организира между 11 и 14 октомври 2004 в град Пловдив, Новотел Пловдив поредицата семинари на тема "Разработването, успешното кандидатстване и управлението на проекти по програми за финансиране от Европейската Общност"

Първата серияще бъде предназначена за ръководителина фирми и организации от България и другите европейски страни. Всеки семинар ще бъде с продължителност от 2 дни и ще се отнася за определени сектори от икономиката. Лекциите ще се проведат на английски език със симултантен превод на български. Първата встъпителна част започва на 11 октомври в Пловдив. От 12 до 14 октомври ще се проведе втората еднодневна част, която ще завърши с практическа сесия (workshop). След кратко прекъсване през следващите няколко месеца ще се проведе още една серия от тридневни обучителни семинари, която ще е САМО на английски език и е насочена най-вече към специалисти, които имат известни познания в тази насока.

Обучението е предназначено както за малки и средни фирми и специалисти, които нямат опит в разработката на проекти по програмите за финансиране, така и за културни, образователни, държавни организации, НПО и големи консорциуми. Желаещите да вземат активно място в разработването на проекти за програмите на ЕК и усвояването на средствата, определени за България, ще могат да изберат типа семинар, който най-точно отговаря на техните интереси, браншова насоченост и дейност.

Лектори на семинарите ще бъдат представители от GEONARDO - високо технологична фирма, специализирана в инженерното и бизнес консултиране.

YYY

Темите на отделните семинари са:

Iчаст

Въведение - 11 октомври 2004:

Основна информация за финансиране на различни проекти чрез европейските фондове. Разглеждат се предприсъединителните програми като се акцентира на възможностите за малките и средните предприятия. Подробно ще се дискутират финансовите условия като бюджет, планиране и анализи.

II част

Енергия и околна среда:

Практическа последователност при разработване на проектите. Част от темите са Шестата рамкова програма (The 6th Framework Programme), Програмата Интелигентна Енергия за Европа (Intelligent Energy for Europe Programme -IEE), Програмите за Околна среда, природа и трети страни.

Интерес в тази сфера биха проявили компании, правителствени организации, университети, отделни лица, работещи в сферата на възобновяемите енергийни източници ВЕИ, управление на водите, ВиК, отпадни води, слънчева енергия, биомаса, геотермална енергия, земеползване и проектиране и много други.

IIчаст

Шеста рамкова програма:

Възможностите за финансиране на научни и технологични изследвания и разработки. Засегнати са теми като Аеронавтика и Космос; Безопасност и качество на храните; Информационни технологии; Науки за живота - генни- и био-технологии; Нанотехнологии и нано-науки; Научни многофункционални материали и нови производствени процеси; устойчиво развитие, глобална промяна и екосистеми.

Това представлява интерес главно за малките и средните предприятия, университетите и изследователските институти, индивидуални потребители, проявящи интерес в по-горе споменатите области.

IIчаст

Информационни и комуникационни технологии:

Финансиране на ИТ развитието, цифровите технологии, многокултурен и многоезиков софтуер, електронно съдържание, програмата EU6 IST—4, по-безопасно използване на Интернет програмите.

YYY

Опитът на Geonardo е натрупан от участието на компанията в европейските проекти за околната среда, които комбинират няколко вида механизма за финансиране на проектите - като грантове за местни и европейски проекти; рисков капитал и банкови заеми. Geonardo е компания с висок професионализъм, работеща в Централна и Източна Европа, която развива широка образователна дейност сред унгарските организации, разработващи и управляващи проектите към програмите на ЕК. Международните обучителни семинари на тази фирма привличат много участници от Австрия, Албания, Белгия, Босна и Херцеговина, Хърватска, Кипър, Чехия, Дания, Естония, Франция, Финландия, Германия, Унгария, България, Италия, Латвия, Литва., Малта, Полша, Румъния, Сърбия и Черна гора, Словакия, Словения, Испания, Tурция, Великобритания, както и различни международни организации.

Ако това представлява интерес за Вас, моля, попълнете формуляра за участие и го върнете по факс или emailна фирма Виа Експо до 25 юни 2004.

office@viaexpo.com; Факс:032/945459

 
Публикувана 16 Юни 2004 г. 13:06:10
 Новини

05 Декември 2017
Регионални профили: показатели за развитие 2017
още...
17 Ноември 2017
Уебинар „Пазарни възможности за европейския земеделски бизнес, в контекста на Споразумението за свободна търговия ЕС–Япония”
още...
10 Ноември 2017
Българо-турски агробизнес форум
още...
09 Ноември 2017
Предложени са промени в Закона за туризма
още...
09 Ноември 2017
БТПП издава сертификати на класираните фирми в ТОП 100 и ТОП 1500+
още...

Още новини