Представяне на програмата „Зелен портал на ЕС към Япония“

СТИВ – Токио изпрати в Българска търговско-промишлена палата информация, получена по време на брифинг в Делегацията на ЕС в Япония (ДЕС), касаеща програмата „Зелен портал на ЕС към Япония“. Програмата е дългогодишно финансирана от ЕС инициатива, която се стреми да помогне на европейски малки и средни предприятия да установят трайни бизнес отношения на трудни пазари. Участниците в „Зелен портал на ЕС към Япония“ посещават в рамките на едноседмични мисии Япония, с цел определяне на обхвата и обема на пазара, като могат да се възползват от услуги в подкрепа на бизнеса: консултации, логистична и финансова подкрепа.

Програмата е предназначена за компании от ЕС, работещи в специфични отрасли, като в предстоящия работен цикъл ще се съфинансират и организират бизнес мисии, свързани с пет макро сектора: строителство и строителни технологии и материали, енергия и ВЕИ, околна среда, здравеопазване и медицинско оборудване, компоненти, части и услуги за железопътната индустрия. За следващия тригодишен период се планира организиране на 12 търговски мисии, с по 40 компании/участници от ЕС (общо 480 компании). Изискванията към потенциалните участници са:

  • фирмена история от поне 5 години и предоставяне на финансови резултати за 3-годишен период
  • изцяло или мажоритарно собствеността да бъде с произход ЕС
  • фирмено седалище в ЕС
  • да развиват дейност в поне един от изброените по-горе сектори, зелени технологии
  • да имат разработен солиден план за навлизане на японския пазар.

Допълнителни подробности относно участието  ТУК

Източник: Инфобизнес

 

 
Публикувана 5 Януари 2017 г. 16:01:00
 Новини

10 Октомври 2018
Енергийна ефективност, възобновяема енергия, интелигентни градове, управление на отпадъци и рециклиране
още...
31 Август 2018
Обучения и заетост на безработни лица с трайни увреждания
още...
23 Август 2018
Експерти от НОИ на България и Германия ще отговарят на пенсионни въпроси на граждани в рамките на българо-германски консултационни дни
още...
05 Юли 2018
НОИ напомня, че от 01.07.2018 влязоха в сила помени в КТ
още...
01 Юни 2018
С 5 млрд. лв. намаляха парите в касите на фирмите след проверките на НАП
още...

Още новини