Проект „За равен старт в професията“ FAIRGUIDANCE 2015-1-DE02-KA202-002527)

Повече от една година, няколко организации от България, Германия и Румъния работят заедно по проект „ За равен старт в професията“ (FairGuidance), чиято цел е да подпомогне достъпа до образование и професионална квалификация на хора в неравностойно положение.

Проектът е стратегическо партньорство, финансирано от Европейската комисия, програма „Еразъм+“с продължителност септември 2015 г. - август 2017 г.). Русенският университет „Ангел Кънчев“ и Териториалната организация на научно-техническите съюзи от Русе са партньорите от българска страна. Участниците от Германия са Министерството на образованието, младежта и спорта на провинция Баден-Вюртемберг и екип на ТТГ, АД, Тюбинген (координатор на проекта). От Румъния партнират AMFSS – социална институция и ANOFM – Окръжна агенция по заетостта в Галац и AIDRom – църковна асоциация в  Букурещ.

Един от най-важните резултати от проекта е модулното ръководство за обучение на кариерни консултанти FairGuidance, които работят с групи в неравностойно положение като мигранти, ниско квалифицирани, трайно безработни и други маргинализирани групи, с цел улесняване на достъпа им до пазара на труда и подпомагане на подготовката им за кандидатстване за работа.

Ръководството за обучение на кариерни консултанти FairGuidance предлага полезна информация, иновативни подходи, методи и инструменти за подкрепа на клиенти чрез индивидуални оферти и стратегии за консултиране и се състои от следните модули:

  • Основи на кариерното консултиране и професионалното ориентиране

  • Стандарти по качеството в кариерното консултиране

  • Изнесено кариерно консултиране (образователно и професионално)

  • Многообразие и човешки права

  • Кариерно консултиране за групи в неравностойно положение

  • Консултиране по предприемачество

  • Концепция за доброволен труд и стажове за уязвими групи

Всички обучителни материали ще бъдат достъпни безплатно на уебсайта на проекта www.fairguidance-project.eu след завършването им, което се очаква през месец март 2017 г. В процес на разработване е електронна платформа за обучение, която ще даде възможност на практикуващите кариерно консултиране да разширят своите знания и компетенции, без да се включват в обучителен курс.

И ръководството, и електронната платформа трябва да бъдат използвани от възможно най-голям брой кариерни консултанти, работещи с уязвими групи. Резултатите от проекта ще бъдат представени на международна конференция през юни 2017 г. в Щутгарт, Германия

 
Публикувана 14 Февруари 2017 г. 11:02:19
 Новини

10 Октомври 2018
Енергийна ефективност, възобновяема енергия, интелигентни градове, управление на отпадъци и рециклиране
още...
31 Август 2018
Обучения и заетост на безработни лица с трайни увреждания
още...
23 Август 2018
Експерти от НОИ на България и Германия ще отговарят на пенсионни въпроси на граждани в рамките на българо-германски консултационни дни
още...
05 Юли 2018
НОИ напомня, че от 01.07.2018 влязоха в сила помени в КТ
още...
01 Юни 2018
С 5 млрд. лв. намаляха парите в касите на фирмите след проверките на НАП
още...

Още новини