Проект „За равен старт в професията“ FAIRGUIDANCE 2015-1-DE02-KA202-002527)

Повече от една година, няколко организации от България, Германия и Румъния работят заедно по проект „ За равен старт в професията“ (FairGuidance), чиято цел е да подпомогне достъпа до образование и професионална квалификация на хора в неравностойно положение.

Проектът е стратегическо партньорство, финансирано от Европейската комисия, програма „Еразъм+“с продължителност септември 2015 г. - август 2017 г.). Русенският университет „Ангел Кънчев“ и Териториалната организация на научно-техническите съюзи от Русе са партньорите от българска страна. Участниците от Германия са Министерството на образованието, младежта и спорта на провинция Баден-Вюртемберг и екип на ТТГ, АД, Тюбинген (координатор на проекта). От Румъния партнират AMFSS – социална институция и ANOFM – Окръжна агенция по заетостта в Галац и AIDRom – църковна асоциация в  Букурещ.

Един от най-важните резултати от проекта е модулното ръководство за обучение на кариерни консултанти FairGuidance, които работят с групи в неравностойно положение като мигранти, ниско квалифицирани, трайно безработни и други маргинализирани групи, с цел улесняване на достъпа им до пазара на труда и подпомагане на подготовката им за кандидатстване за работа.

Ръководството за обучение на кариерни консултанти FairGuidance предлага полезна информация, иновативни подходи, методи и инструменти за подкрепа на клиенти чрез индивидуални оферти и стратегии за консултиране и се състои от следните модули:

  • Основи на кариерното консултиране и професионалното ориентиране

  • Стандарти по качеството в кариерното консултиране

  • Изнесено кариерно консултиране (образователно и професионално)

  • Многообразие и човешки права

  • Кариерно консултиране за групи в неравностойно положение

  • Консултиране по предприемачество

  • Концепция за доброволен труд и стажове за уязвими групи

Всички обучителни материали ще бъдат достъпни безплатно на уебсайта на проекта www.fairguidance-project.eu след завършването им, което се очаква през месец март 2017 г. В процес на разработване е електронна платформа за обучение, която ще даде възможност на практикуващите кариерно консултиране да разширят своите знания и компетенции, без да се включват в обучителен курс.

И ръководството, и електронната платформа трябва да бъдат използвани от възможно най-голям брой кариерни консултанти, работещи с уязвими групи. Резултатите от проекта ще бъдат представени на международна конференция през юни 2017 г. в Щутгарт, Германия

 
Публикувана 14 Февруари 2017 г. 11:02:19
 Новини

17 Май 2017
Второ издание на Академия за социални предприемачи
още...
17 Май 2017
Национален конкурс за „Европейска награда за млади фермери” 2017 г.
още...
17 Май 2017
Състезание „Green Talents 2017“
още...
21 Април 2017
Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Тарифата за таксите, които се събират от Българската агенция по безопасност на храните
още...
21 Април 2017
Национален щанд на Международната изложба за хотелиерство и ресторантьорство HOST, 20–24.10.2017, Милано, Италия
още...

Още новини