Трета научна конференция с международно участие „Културно-историческо наследство: опазване, представяне, дигитализация“ Велико Търново, България, 6 – 8 aприл 2017

От 6 до 8 април 2017 г. в рамките на поредното Международно туристическо изложение „Културен туризъм"- Велико Търново (МТИ2017) ще се проведе Третата научна конференция с международно участие „Културно-историче​с​ко наследство: опазване, представяне, дигитализация” (KIN2017). Основни направления на конференцията са опазването,  дигитализацията и представянето на световното и национално материално и нематериално културно наследство. Интердисциплинарният форум има за цел да представи иновации, проекти, научни и научно-приложни разработки в областта на културно-историческотото наследство (КИН). Основен акцент на КИН2017 ще бъдат последните тенденции и приложението на съвременните технологии и българският опит при опазването, представянето и дигитализацията на КИН.

Програмата на KIN2017 ще включва доклади от водещи специалисти в областта от България и чужбина, кръгли маси, изложба и демонстрации, представящи усилията на учени, културни институции и организации от различни области за документирането, архивирането, представянето и запазването на КИН. Специално внимание се обръща на археологическото наследство, културният туризъм, културните маршрути и икономиката на културния туризъм, поклонничеството, иновативните технологии, интерактивните системи и осигуряването на сигурност в културната и креативна индустрия, социалните игри в областта на КИН, осигуряването на достъп до КИН за хора със специални потребности и др.

В рамките на КИН2017 ще се организират и представят:

 • изложбата „Съкровищата от мазето“ на Научния архив на Българска академия на науките;

 • резултати от проект „Дигитална културна съкровищница „Север+“: документиране, запазване и предоставяне на широк обществен достъп до културното наследство в библиотеки, музеи, архиви и галерии в северна и централна България“;

 • кръгли маси,посветени на 150 години от построяването на моста на р. Янтра край гр. Бяла от Уста Колю Фичето и 140 години от обявяването на Руско-турската освободителна война;

 • Дискусия за „Осигуряване на достъпност на КИН за хора със специални потребности“;

 • Демонстрация на индивидуален туристически аудио пътеводител за мобилни устройства GUIDE@HAND (смартфони, таблети и др.).

  Освен водещи изследователски  и културни институции и представители от бизнеса са поканени да участват и утвърдени експерти от България (Софийски университет, Велико търновски университет), Унгария, Беларус, Германия и др. с богат опит в опазването, представянето и дигитализацията на КИН. Изследователски институции и университети, библиотеки, музеи, архиви, галерии и културни центрове са поканени да обменят опит, идеи и резултати по тематиката на конференцията. Представените на форума научни изследвания, резултати и постижения в областта ще се популяризират чрез публикуване в реферирано издание (онлайн  поредицата на адрес http://www.math.bas.bg/vt/kin/).

  Организатори:

  Българска академия на науките (Институт по математика и информатика, Национален археологически институт с музей и Научен архив на Българска академия на науките), Съюз на учените в България- клон Велико Търново,МТИ "Културен туризъм", Туристически информационен център „Царевград-Търнов“,   Община Велико Търново

  Домакин на събитието: МТИ "Културен туризъм"

  Откриване на конференцията: 6 април 2017 от 11:00 ч. в хотел „Премиер“ – Велико Търново.

  Работен език на конференцията: български и английски.

  Уеб-страница на конференцията: http://www.math.bas.bg/vt/kin/ 

  Програмата на конференцията в електронна форма е достъпна на официалния сайт на конференцията: http://www.math.bas.bg/vt/kin/ 

  За контакти: доц. д-р Галина Богданова, (съпредседател на Програмния комитет на конференцията) Институт по математика и информатика, Българска академия на науките.

  тел: +359 88 8221825, e-mail: g.bogdanova@gmail.com,  vt@math.bas.bg

 
Публикувана 1 Март 2017 г. 14:03:07
 Новини

17 Май 2017
Второ издание на Академия за социални предприемачи
още...
17 Май 2017
Национален конкурс за „Европейска награда за млади фермери” 2017 г.
още...
17 Май 2017
Състезание „Green Talents 2017“
още...
21 Април 2017
Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Тарифата за таксите, които се събират от Българската агенция по безопасност на храните
още...
21 Април 2017
Национален щанд на Международната изложба за хотелиерство и ресторантьорство HOST, 20–24.10.2017, Милано, Италия
още...

Още новини