Трета научна конференция с международно участие „Културно-историческо наследство: опазване, представяне, дигитализация“ Велико Търново, България, 6 – 8 aприл 2017

От 6 до 8 април 2017 г. в рамките на поредното Международно туристическо изложение „Културен туризъм"- Велико Търново (МТИ2017) ще се проведе Третата научна конференция с международно участие „Културно-историче​с​ко наследство: опазване, представяне, дигитализация” (KIN2017). Основни направления на конференцията са опазването,  дигитализацията и представянето на световното и национално материално и нематериално културно наследство. Интердисциплинарният форум има за цел да представи иновации, проекти, научни и научно-приложни разработки в областта на културно-историческотото наследство (КИН). Основен акцент на КИН2017 ще бъдат последните тенденции и приложението на съвременните технологии и българският опит при опазването, представянето и дигитализацията на КИН.

Програмата на KIN2017 ще включва доклади от водещи специалисти в областта от България и чужбина, кръгли маси, изложба и демонстрации, представящи усилията на учени, културни институции и организации от различни области за документирането, архивирането, представянето и запазването на КИН. Специално внимание се обръща на археологическото наследство, културният туризъм, културните маршрути и икономиката на културния туризъм, поклонничеството, иновативните технологии, интерактивните системи и осигуряването на сигурност в културната и креативна индустрия, социалните игри в областта на КИН, осигуряването на достъп до КИН за хора със специални потребности и др.

В рамките на КИН2017 ще се организират и представят:

 • изложбата „Съкровищата от мазето“ на Научния архив на Българска академия на науките;

 • резултати от проект „Дигитална културна съкровищница „Север+“: документиране, запазване и предоставяне на широк обществен достъп до културното наследство в библиотеки, музеи, архиви и галерии в северна и централна България“;

 • кръгли маси,посветени на 150 години от построяването на моста на р. Янтра край гр. Бяла от Уста Колю Фичето и 140 години от обявяването на Руско-турската освободителна война;

 • Дискусия за „Осигуряване на достъпност на КИН за хора със специални потребности“;

 • Демонстрация на индивидуален туристически аудио пътеводител за мобилни устройства GUIDE@HAND (смартфони, таблети и др.).

  Освен водещи изследователски  и културни институции и представители от бизнеса са поканени да участват и утвърдени експерти от България (Софийски университет, Велико търновски университет), Унгария, Беларус, Германия и др. с богат опит в опазването, представянето и дигитализацията на КИН. Изследователски институции и университети, библиотеки, музеи, архиви, галерии и културни центрове са поканени да обменят опит, идеи и резултати по тематиката на конференцията. Представените на форума научни изследвания, резултати и постижения в областта ще се популяризират чрез публикуване в реферирано издание (онлайн  поредицата на адрес http://www.math.bas.bg/vt/kin/).

  Организатори:

  Българска академия на науките (Институт по математика и информатика, Национален археологически институт с музей и Научен архив на Българска академия на науките), Съюз на учените в България- клон Велико Търново,МТИ "Културен туризъм", Туристически информационен център „Царевград-Търнов“,   Община Велико Търново

  Домакин на събитието: МТИ "Културен туризъм"

  Откриване на конференцията: 6 април 2017 от 11:00 ч. в хотел „Премиер“ – Велико Търново.

  Работен език на конференцията: български и английски.

  Уеб-страница на конференцията: http://www.math.bas.bg/vt/kin/ 

  Програмата на конференцията в електронна форма е достъпна на официалния сайт на конференцията: http://www.math.bas.bg/vt/kin/ 

  За контакти: доц. д-р Галина Богданова, (съпредседател на Програмния комитет на конференцията) Институт по математика и информатика, Българска академия на науките.

  тел: +359 88 8221825, e-mail: g.bogdanova@gmail.com,  vt@math.bas.bg

 
Публикувана 1 Март 2017 г. 14:03:07
 Новини

05 Декември 2017
Регионални профили: показатели за развитие 2017
още...
17 Ноември 2017
Уебинар „Пазарни възможности за европейския земеделски бизнес, в контекста на Споразумението за свободна търговия ЕС–Япония”
още...
10 Ноември 2017
Българо-турски агробизнес форум
още...
09 Ноември 2017
Предложени са промени в Закона за туризма
още...
09 Ноември 2017
БТПП издава сертификати на класираните фирми в ТОП 100 и ТОП 1500+
още...

Още новини