ПРЕДЛОЖЕНИЕ към заинтересовани фирми членове за съвместна работа по програма ФАР BG0202.01 “НАСЪРЧАВАНЕ НА ЗАЕТОСТТА СРЕД МЛАДЕЖИТЕ”

Стартира програма на Министерство на труда и социалната политика -BG0202.01 “Ннасърчаване на заетостта сред младежите”- Инициативи за младежката заетост на. Програмата включва 6 (шест) компонента на възможности за финансово подпомагане на бизнеса при наемане на работа младежи на възраст от 18 до 29 години.

РТИК разполага с богата база данни с информация и оценка на около 400 младежи с висше и средно образование от Русе на възраст от 18 до 29 години, формирана, като резултат от работата по проекта “JOBAGENTS” , реализиран с партньорството на Регионална Служба по заетостта и Бюрата по труда — Русе, РУ “Ангел Кънчев” , Регионален Инспекторат по Образование — Русе и финансова подкрепа на Министерство на международно развитие — Великобритания.

Създаденият с проекта “Център за насочване и развитие на млади специалисти” проведе анкетиране с регистрираните в Бюрата по Труда млади специалисти с висше и средно образование и със завършилите тази година висше и средно образование младежи.

В базата данни анкетираните млади специалисти са оценени и са групирани в 9 профила на фирмената дейност, както следва:

  • Бизнес администрация;
  • Производствен мениджмънт;
  • Маркетинг и продажби;
  • Финанси и счетоводство;
  • Човешки ресурси;
  • Информационни технологии;
  • Контрол (качество, околна среда, безопасни условия на труд и др.);
  • Развойна дейност и технологични иновации;
  • Предприемачество

Може определено да се каже, че проектът на МТСП е продължение на проекта “Младежка Бизнес Арена”, защото осигурява финансов стимул на бизнеса при наемане на млади специалисти , за които ние в камарата предварително знаем, къде, в коя фирмена сфера те най-добре биха могли да се реализират.

Това дава на РТИК предимството да предложи на русенския бизнес партньорство за съвместно участие в проекта, предложен от Социалното министерство.

В приложение на това писмо и в сайта на камарата ще може да намерите информация за всеки компонент на проекта и условията за наемане.

Молим Ви да прецените по кой компонент Вие бихте желали да бъдете партньори на РТИК, за да получите желаните от Вас млади специалисти.

От Вас се изисква още да определите колко младежи бихте наели по всеки компонент и за какво работно място те са Ви необходими.

Очакваме Вашите предложения най-късно до 25 юни 2004 г., за да може да разработим по всеки компонент отделен проект за финансиране на заявените от Вас кадри. Тъй като срока за представяне на проектите е 26 юли а документацията за кандидатстване е голяма, МНОГО МОЛИМ да спазите срока — 25 юни.

Очакваме Вашите заявки на е-mail: info@rcci.bg, факс: 082/825873. Компонентите на проекта.

За повече информация телефон: 082/825875.

С уважение,

Иван Стефанов Черкезов

 
Публикувана 3 Юни 2004 г. 10:06:08
 Новини

18 Октомври 2017
Представяне на "Глобалните икономически тенденции, перспективите за отношенията Япония-ЕС и значението им за България" - 24 октомври 2017г, София
още...
18 Октомври 2017
Семинар за възможности за кандидатстване по „Хоризонт 2020"
още...
17 Октомври 2017
Икономиката на Камбоджа - презентация в БТПП, 23 октомври 2017
още...
17 Октомври 2017
Шести бизнес форум Европейски съюз - Африка
още...
17 Октомври 2017
Бизнес делегация с провеждане на бизнес форум в гр. Рияд, Кралство Саудитска Арабия
още...

Още новини