ПРЕДЛОЖЕНИЕ към заинтересовани фирми членове за съвместна работа по програма ФАР BG0202.01 “НАСЪРЧАВАНЕ НА ЗАЕТОСТТА СРЕД МЛАДЕЖИТЕ”

Стартира програма на Министерство на труда и социалната политика -BG0202.01 “Ннасърчаване на заетостта сред младежите”- Инициативи за младежката заетост на. Програмата включва 6 (шест) компонента на възможности за финансово подпомагане на бизнеса при наемане на работа младежи на възраст от 18 до 29 години.

РТИК разполага с богата база данни с информация и оценка на около 400 младежи с висше и средно образование от Русе на възраст от 18 до 29 години, формирана, като резултат от работата по проекта “JOBAGENTS” , реализиран с партньорството на Регионална Служба по заетостта и Бюрата по труда — Русе, РУ “Ангел Кънчев” , Регионален Инспекторат по Образование — Русе и финансова подкрепа на Министерство на международно развитие — Великобритания.

Създаденият с проекта “Център за насочване и развитие на млади специалисти” проведе анкетиране с регистрираните в Бюрата по Труда млади специалисти с висше и средно образование и със завършилите тази година висше и средно образование младежи.

В базата данни анкетираните млади специалисти са оценени и са групирани в 9 профила на фирмената дейност, както следва:

  • Бизнес администрация;
  • Производствен мениджмънт;
  • Маркетинг и продажби;
  • Финанси и счетоводство;
  • Човешки ресурси;
  • Информационни технологии;
  • Контрол (качество, околна среда, безопасни условия на труд и др.);
  • Развойна дейност и технологични иновации;
  • Предприемачество

Може определено да се каже, че проектът на МТСП е продължение на проекта “Младежка Бизнес Арена”, защото осигурява финансов стимул на бизнеса при наемане на млади специалисти , за които ние в камарата предварително знаем, къде, в коя фирмена сфера те най-добре биха могли да се реализират.

Това дава на РТИК предимството да предложи на русенския бизнес партньорство за съвместно участие в проекта, предложен от Социалното министерство.

В приложение на това писмо и в сайта на камарата ще може да намерите информация за всеки компонент на проекта и условията за наемане.

Молим Ви да прецените по кой компонент Вие бихте желали да бъдете партньори на РТИК, за да получите желаните от Вас млади специалисти.

От Вас се изисква още да определите колко младежи бихте наели по всеки компонент и за какво работно място те са Ви необходими.

Очакваме Вашите предложения най-късно до 25 юни 2004 г., за да може да разработим по всеки компонент отделен проект за финансиране на заявените от Вас кадри. Тъй като срока за представяне на проектите е 26 юли а документацията за кандидатстване е голяма, МНОГО МОЛИМ да спазите срока — 25 юни.

Очакваме Вашите заявки на е-mail: info@rcci.bg, факс: 082/825873. Компонентите на проекта.

За повече информация телефон: 082/825875.

С уважение,

Иван Стефанов Черкезов

 
Публикувана 3 Юни 2004 г. 10:06:08
 Новини

25 Април 2017
Инфоцентърът на НАП напомня, че наближава крайният срок за подаване данъчни декларации за доходите от нетрудова дейност
още...
25 Април 2017
НАП напомня, че наближава крайният срок за подаване данъчни декларации за доходите от нетрудова дейност
още...
21 Април 2017
Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Тарифата за таксите, които се събират от Българската агенция по безопасност на храните
още...
21 Април 2017
Национален щанд на Международната изложба за хотелиерство и ресторантьорство HOST, 20–24.10.2017, Милано, Италия
още...
20 Април 2017
Бюрата по труда стартираха процедури за кандидатстване на работодатели за преференции по програми и мерки за заетост и обучение на безработни
още...

Още новини