ESSI - Експерт по Инкубиране на Социални Иновации

ESII е 2-годишен проект съфинансиран от Европейската Комисия в рамките на програмата Еразъм+, KА2 Стратегическо Партньорство в сферата на Професионалното Образование и Обучение.


Специфична цел: да разпространи и насърчи в Европа нова професионална учебна програма, а именно „Европейски Експерт по Инкубиране на Социални Иновации“ (на Английски ESII, “European Expert in Social Innovation Incubation”)

ESII е професионалист във виртуалното инкубитране, който предлага експертни консултации и специализирани услуги, които помагат на социалните предприемачи и иноватори да изграждат умения, стратегии и мрежите за успех.

Целеви групи:

Директната целева група се състои от всички участници и организации предоставящи услуги за подкрепа на социалното развитие и бизнеса: консултанти, работещи в сферата на социалните иновации, бизнес експерти, инкубатори, агенции за регионално развитие, търговски камари и индустрии, асоциации на работодатели, кооперации.

Някои от целите на проекта са:

Да събира първични данни и информация за съществуващите учебни материали и съдържание отнасящи се за ESII в Европа, както и да изследва съществуващите учебни планове на национално равнище. (във връзка с Националната Квалификационна Рамка.

Да се създаде и развие иновативна среда за обучение на ESII-та, ключително и нови, обогатени, иновативни и по-актуализирани образователни инструменти, съобразени със съответните знания на бенефициентите;

Да приложи Европейската кредитна система за професионално образование и обучение (ECVET) в областта на инкубиране на социални иновации;

Да повиши осведомеността на целевите групи по теми, които са част от процесите на инкубация на социални иновации – ценности, принципи и техники – чрез продължителното разпространение резултатите от проекта ;

Да се стимулира социалните иновации и предприемачество в Европа, с положително въздействие върху обществото и местните територии;

Да се засили сътрудничеството между Европейските организации от различен тип, форма и размер, свързани с теми близки до процесите и проблемите на инкубирането на социални иновации.

Основните осезаеми резултати ще бъдат:

1. Изпълнението на системата ECVET в областта на инкубацията на социалните иновации – един растящ сектор в Европа, в който липсва обща рамка за прозрачност на компетенциите;

2. Създаването на иновативна учебна среда за обучение на ESII-та чрез интерактивна платформа, предлагаща образователни материали и инструменти за симулация

Бюджет: 299549.00
Проектна продължителност:  24 месеца

Финансиращ Орган:  Еразъм+

 
Публикувана 20 Юни 2017 г. 13:06:52
 Новини

13 Март 2018
Корпоративните декларации се подават само по електронен път
още...
13 Март 2018
Два дни за фирмите да подадат в НАП данни за платени доходи на физически лица
още...
28 Февруари 2018
Бизнес форум с двустранни срещи България – Катар
още...
21 Февруари 2018
Национални дни на кариерата- 2018
още...
07 Февруари 2018
Превеждаме данъци и осигуровки без такси
още...

Още новини