ESSI - Експерт по Инкубиране на Социални Иновации

ESII е 2-годишен проект съфинансиран от Европейската Комисия в рамките на програмата Еразъм+, KА2 Стратегическо Партньорство в сферата на Професионалното Образование и Обучение.


Специфична цел: да разпространи и насърчи в Европа нова професионална учебна програма, а именно „Европейски Експерт по Инкубиране на Социални Иновации“ (на Английски ESII, “European Expert in Social Innovation Incubation”)

ESII е професионалист във виртуалното инкубитране, който предлага експертни консултации и специализирани услуги, които помагат на социалните предприемачи и иноватори да изграждат умения, стратегии и мрежите за успех.

Целеви групи:

Директната целева група се състои от всички участници и организации предоставящи услуги за подкрепа на социалното развитие и бизнеса: консултанти, работещи в сферата на социалните иновации, бизнес експерти, инкубатори, агенции за регионално развитие, търговски камари и индустрии, асоциации на работодатели, кооперации.

Някои от целите на проекта са:

Да събира първични данни и информация за съществуващите учебни материали и съдържание отнасящи се за ESII в Европа, както и да изследва съществуващите учебни планове на национално равнище. (във връзка с Националната Квалификационна Рамка.

Да се създаде и развие иновативна среда за обучение на ESII-та, ключително и нови, обогатени, иновативни и по-актуализирани образователни инструменти, съобразени със съответните знания на бенефициентите;

Да приложи Европейската кредитна система за професионално образование и обучение (ECVET) в областта на инкубиране на социални иновации;

Да повиши осведомеността на целевите групи по теми, които са част от процесите на инкубация на социални иновации – ценности, принципи и техники – чрез продължителното разпространение резултатите от проекта ;

Да се стимулира социалните иновации и предприемачество в Европа, с положително въздействие върху обществото и местните територии;

Да се засили сътрудничеството между Европейските организации от различен тип, форма и размер, свързани с теми близки до процесите и проблемите на инкубирането на социални иновации.

Основните осезаеми резултати ще бъдат:

1. Изпълнението на системата ECVET в областта на инкубацията на социалните иновации – един растящ сектор в Европа, в който липсва обща рамка за прозрачност на компетенциите;

2. Създаването на иновативна учебна среда за обучение на ESII-та чрез интерактивна платформа, предлагаща образователни материали и инструменти за симулация

Бюджет: 299549.00
Проектна продължителност:  24 месеца

Финансиращ Орган:  Еразъм+

 
Публикувана 20 Юни 2017 г. 13:06:52
 Новини

10 Октомври 2018
Енергийна ефективност, възобновяема енергия, интелигентни градове, управление на отпадъци и рециклиране
още...
31 Август 2018
Обучения и заетост на безработни лица с трайни увреждания
още...
23 Август 2018
Експерти от НОИ на България и Германия ще отговарят на пенсионни въпроси на граждани в рамките на българо-германски консултационни дни
още...
05 Юли 2018
НОИ напомня, че от 01.07.2018 влязоха в сила помени в КТ
още...
01 Юни 2018
С 5 млрд. лв. намаляха парите в касите на фирмите след проверките на НАП
още...

Още новини