Семинар “КАК ДА РАЗРАБОТВАМЕ УСПЕШНИ ПРОЕКТИ ПО ПРОГРАМА ФАР 2002 – ИКОНОМИЧЕСКО И СОЦИАЛНО СБЛИЖАВАНЕ”

Националният център за професионално обучение в системата на Българската търговско-промишлена палата организира семинар на тема - “КАК ДА РАЗРАБОТВАМЕ УСПЕШНИ ПРОЕКТИ ПО ПРОГРАМАФАР 2002 — ИКОНОМИЧЕСКО И СОЦИАЛНО СБЛИЖАВАНЕ “ .

Семинарът е двудневен и ще се проведе на 5и 6юли 2004 ( понеделник и вторник)в сградата на БТПП, на ул. “Парчевич” 42, 4ти етаж, семинарна зала.

Продължителност: 9:30 — 16:30

1 ден — Общи насоки за кандидатстване по проекти на Програма ФАР

09:30-10:00 Европейските програми — ФАР, ИСПА и САПАРД

10:00-11:00 Грантова схема на Програма ФАР — Меморандум 2002 “Икономическо и социално сближаване”. Основни правила за кандидатстване по ФАР - Разяснения по основния формуляр за кандидатстване. Конкретни особености за кандидатстване по текущите социални проекти.

11:00-11:30 Кафе пауза

11:30-13:00 Подготвителен етап на проектите. Събиране на необходимата информация и дефиниране на проблема. Определяне на проектните цели и задачи. Планиране на проектните дейности, ресурси и времеви график.

13:00-14:00 Обедна почивка

14:00-15:00 Допустими разходи по проектите. Бюджетна и логическа матрица в проектите по ФАР.

15:00-16:00 Доказване на устойчивост и следпроектни дейности. Подготовка на съпътстващи документи. Дейности след одобрението на проекта. Мониторинг и отчетност.

2 ден — Кандидатстване по програми BG0202.01 и BG0202.03

09:30-11:00 Грантова схема BG0202.01 — Насърчаване на заетостта сред младежите: Инициативи за младежка заетост. Цели. Кой може да кандидатства. Партньорство. Компоненти по грантовата схема. Типове проекти., по които може да се кандидатства. Допустимост на целевите групи. Допустими разходи.

11:00-11:30 Кафе пауза

11:30-13:00 Грантова схема BG0202.01 — Насърчаване на заетостта сред младежите: Укрепване на капацитета и сътрудничество на местно равнище. Цели. Кой може да кандидатства. Партньорство. Компоненти по грантовата схема. Типове проекти., по които може да се кандидатства. Допустимост на целевите групи. Допустими разходи.

13:00-14:00 Обедна почивка

14:00-15:30 Грантова схема BG0202.03 — Учене през целия живот и професионално образование и обучение. Цели. Кой може да кандидатства. Партньорство. Компоненти по грантовата схема. Типове проекти., по които може да се кандидатства. Допустимост на целевите групи. Допустими разходи.

15:30-16:00 Финална дискусия

Лектор: доц.Лучия Илиева, президент на Консултантска агенция ЛИМАСОЛ, сертифициран управленски консултант (СМС) и преподавател към Централно-Европейски Университет (CEU) — Будапеща.Г-жа Илиева има Магистърска степен по маркетинг от Марсилския Университет - Франция, специализация по туризъм в SAC— Великобритания и значителен опит като консултант по програма ФАР “Развитие на културен туризъм”, GTZ-проекткъм Немско Посолство и Институт Отворено Общество — Европа.

За допълнителна информация, моля да се обръщате към Националния център за професионално обучение в системата на БТПП - клон Русе, на тел: 082/825875.

За да заявите своето участие, е необходимо да попълните Талон-заявка, който да изпратите на е-mail: ncpo@rcci.bg

Таксата за семинара в размер на 120лв. (с вкл. ДДС) може да бъде преведена по банков път на сметката на НЦПО 1000 388 618, банков код 200 800 23 в ОББ АД, кл. Фр.Нансен или заплатена на място в офиса на НЦПО — ул. “Парчевич” 42, сградата на БТПП, ет. 12.

 
Публикувана 23 Юни 2004 г. 12:06:39
 Новини

20 Октомври 2017
Българо-унгарски бизнес форум на 3 ноември 2017 г., Гранд Хотел София
още...
20 Октомври 2017
Бизнес форум в периода 8 – 10 ноември 2017 г. в гр. Минск, Беларус
още...
19 Октомври 2017
Проект на Закон за изменение и допълнение на Наказателния кодекс
още...
19 Октомври 2017
Нова групажна линия на фирма MW Logistica свързва България и Франция
още...
19 Октомври 2017
Иновационен форум 26-29 ноември 2017 г, гр. Братислава, Словакия
още...

Още новини