Семинар “КАК ДА РАЗРАБОТВАМЕ УСПЕШНИ ПРОЕКТИ ПО ПРОГРАМА ФАР 2002 – ИКОНОМИЧЕСКО И СОЦИАЛНО СБЛИЖАВАНЕ”

Националният център за професионално обучение в системата на Българската търговско-промишлена палата организира семинар на тема - “КАК ДА РАЗРАБОТВАМЕ УСПЕШНИ ПРОЕКТИ ПО ПРОГРАМАФАР 2002 — ИКОНОМИЧЕСКО И СОЦИАЛНО СБЛИЖАВАНЕ “ .

Семинарът е двудневен и ще се проведе на 5и 6юли 2004 ( понеделник и вторник)в сградата на БТПП, на ул. “Парчевич” 42, 4ти етаж, семинарна зала.

Продължителност: 9:30 — 16:30

1 ден — Общи насоки за кандидатстване по проекти на Програма ФАР

09:30-10:00 Европейските програми — ФАР, ИСПА и САПАРД

10:00-11:00 Грантова схема на Програма ФАР — Меморандум 2002 “Икономическо и социално сближаване”. Основни правила за кандидатстване по ФАР - Разяснения по основния формуляр за кандидатстване. Конкретни особености за кандидатстване по текущите социални проекти.

11:00-11:30 Кафе пауза

11:30-13:00 Подготвителен етап на проектите. Събиране на необходимата информация и дефиниране на проблема. Определяне на проектните цели и задачи. Планиране на проектните дейности, ресурси и времеви график.

13:00-14:00 Обедна почивка

14:00-15:00 Допустими разходи по проектите. Бюджетна и логическа матрица в проектите по ФАР.

15:00-16:00 Доказване на устойчивост и следпроектни дейности. Подготовка на съпътстващи документи. Дейности след одобрението на проекта. Мониторинг и отчетност.

2 ден — Кандидатстване по програми BG0202.01 и BG0202.03

09:30-11:00 Грантова схема BG0202.01 — Насърчаване на заетостта сред младежите: Инициативи за младежка заетост. Цели. Кой може да кандидатства. Партньорство. Компоненти по грантовата схема. Типове проекти., по които може да се кандидатства. Допустимост на целевите групи. Допустими разходи.

11:00-11:30 Кафе пауза

11:30-13:00 Грантова схема BG0202.01 — Насърчаване на заетостта сред младежите: Укрепване на капацитета и сътрудничество на местно равнище. Цели. Кой може да кандидатства. Партньорство. Компоненти по грантовата схема. Типове проекти., по които може да се кандидатства. Допустимост на целевите групи. Допустими разходи.

13:00-14:00 Обедна почивка

14:00-15:30 Грантова схема BG0202.03 — Учене през целия живот и професионално образование и обучение. Цели. Кой може да кандидатства. Партньорство. Компоненти по грантовата схема. Типове проекти., по които може да се кандидатства. Допустимост на целевите групи. Допустими разходи.

15:30-16:00 Финална дискусия

Лектор: доц.Лучия Илиева, президент на Консултантска агенция ЛИМАСОЛ, сертифициран управленски консултант (СМС) и преподавател към Централно-Европейски Университет (CEU) — Будапеща.Г-жа Илиева има Магистърска степен по маркетинг от Марсилския Университет - Франция, специализация по туризъм в SAC— Великобритания и значителен опит като консултант по програма ФАР “Развитие на културен туризъм”, GTZ-проекткъм Немско Посолство и Институт Отворено Общество — Европа.

За допълнителна информация, моля да се обръщате към Националния център за професионално обучение в системата на БТПП - клон Русе, на тел: 082/825875.

За да заявите своето участие, е необходимо да попълните Талон-заявка, който да изпратите на е-mail: ncpo@rcci.bg

Таксата за семинара в размер на 120лв. (с вкл. ДДС) може да бъде преведена по банков път на сметката на НЦПО 1000 388 618, банков код 200 800 23 в ОББ АД, кл. Фр.Нансен или заплатена на място в офиса на НЦПО — ул. “Парчевич” 42, сградата на БТПП, ет. 12.

 
Публикувана 23 Юни 2004 г. 12:06:39
 Новини

19 Април 2018
Състезание „Green Talents 2018“ стартира
още...
13 Март 2018
Корпоративните декларации се подават само по електронен път
още...
13 Март 2018
Два дни за фирмите да подадат в НАП данни за платени доходи на физически лица
още...
28 Февруари 2018
Бизнес форум с двустранни срещи България – Катар
още...
21 Февруари 2018
Национални дни на кариерата- 2018
още...

Още новини