РТИК започва работа по изготвяне на обучение за служители и мениджъри за Индустрия 4.0

Първата индустриална революция се характеризира с механизация, втората с масовото производство, а третата с автоматизацията, възможна благодарение на електрониката и информационните технологии. Индустрия 4.0 е пресечната точка на физическата, дигиталната и биологичната сфери. Според Световния икономически форум, готови или не, вече сме навлезли в 4-та индустриална революция. А тя ще има огромен преобразяващ ефект. Изкуственият интелект вече е навсякъде, от самозадвижващи се коли и дронове до виртуални асистенти и софтуер, който превежда или пък прави инвестиции. Ефектът върху пазара на труда ще бъде дори още по-краен, според някои работните места ще бъдат по-сигурни и по-удовлетворяващи, а според други - служителите ще бъдат изместени от автомати. Когато бъдещето е неясно е трудно да се управлява. И все пак компаниите трябва да се подготвят за това, което им предстои.

Бизнесът ще има нужда от работници, притежаващи дигитални умения, приложими за отделните индустриални сектори. Необходими са обучителни програми, комбиниращи спецификата от даден сектор с набор от умения в сферата на т. нар е-лидерство и ИКТ. 

В тази връзка РТИК, заедно с още 7 партньори от 6 страни, ще работи по изготвянето на професионално обучение, имащо за цел да:

  • актуализира и преквалифицира служители от индустриалните сектори, с фокус върху дигиталните умения;
  • подпомогне предприемачи, като им предостави обучение за потенциала на ИКТ в традиционните индустрии;
  • обучи служители и мениджъри в умения за е-лидерство, което ще доведе до по-добра заетост и кариерни възможности;
  • въведе ИКТ уменията в традиционните индустриални сектори като признати умения чрез системата ECVET (Европейската кредитна система за професионално образование и обучение).

Обучението се очаква да бъде достъпно в края на 2018г.

Проект "Digital Training Toolbox to FosteR EU'S IndusTry 4.0 RevoluTion" е с продължителност 2 години. Реализира се с финансовата подкрепа на програма Erasmus+.

 

 

 

 
Публикувана 9 Ноември 2017 г. 8:11:52
 Новини

14 Декември 2018
Бизнес делегация до Намибия, Мозамбик и Кения, 21-26 януари 2019
още...
28 Ноември 2018
НАП актуализира платформата за подписване на документи и данни по ЗДДС
още...
27 Ноември 2018
Информационна среща по процедура "Подобряване на производствения капацитет на МСП"
още...
13 Ноември 2018
НАП напомня за модификация или подмяна на фискалните устройства на регистрираните по ДДС фирми
още...
13 Ноември 2018
БТПП организира дискусионен форум "Дигитални предизвикателства пред съвременните компании"
още...

Още новини