Приключи проектът "Дунав - мога да те чуя и няма да те забравя"

На 01.02.2018 г., в конферентната зала на Русенска търговско-индустриална камара се проведе заключителна пресконференция по проект 15.2.1.023 “Дунав - мога да те чуя и няма да те забравя, мога да те видя и ще те запомня, мога да те пресъздам и да те разбера”, който бе изпълнен съвместно с Търговско-промишлена палата-Враца (водещ партньор) и CCMP Europroject гр. Слатина (Румъния). Проектът се финансира по Програмата Interreg V-A Румъния-България 2014-2020 г.

По време на събитието бяха представени резултатите от изпълнението на дейностите по проекта, какви цели бяха постигнати и какъв бе неговия принос по отношение на опазването на културно историческото наследство. Пресконференцията бе финалното мероприятие, предвидено по „Дунав-Аз мога“ и в първата му част екипът по проекта презентира основните и най-интересни моменти от изпълнението му: 

- Организиране на три международни конференции, засягащи различни теми в сферата на праисторията и новите научни открития в трансграничния регион.

- Организиране на летни детско-юношески занаятчийски  работилници, по време на които деца и юноши между 8 и 16 годишна възраст имаха възможността да се докоснат до занаятите и да усетят вълнението при изработката на различни предмети.  Тези работилнички се проведоха в гр. Враца, гр. Русе и гр. Слатина (Румъния).  

- Провеждане на асамблея на занаятите под надслов „Занаятите вчера, днес и утре“ в гр. Слатина (Румъния), където занаятчии от регион Русе имаха възможност да представят свои произведения. 

В рамките на проекта бе заснет и филм, който бе представен във втората част на пресконференцията. Филмът показа по оригинален начин всичко, което бе осъществено  и присъстващите имаха възможността да получат точна, жива и ярка представа за събитията. 

 
Публикувана 2 Февруари 2018 г. 8:02:03
 Новини

10 Октомври 2018
Енергийна ефективност, възобновяема енергия, интелигентни градове, управление на отпадъци и рециклиране
още...
31 Август 2018
Обучения и заетост на безработни лица с трайни увреждания
още...
23 Август 2018
Експерти от НОИ на България и Германия ще отговарят на пенсионни въпроси на граждани в рамките на българо-германски консултационни дни
още...
05 Юли 2018
НОИ напомня, че от 01.07.2018 влязоха в сила помени в КТ
още...
01 Юни 2018
С 5 млрд. лв. намаляха парите в касите на фирмите след проверките на НАП
още...

Още новини