ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПРОЕКТ “CO-LABOURATIVE LAB” ЩЕ ПОДОБРЯВА РАБОТОСПОСОБНОСТТА НА БЕЗРАБОТНИ ЛИЦА

“co-LABOURative LAB”, е Европейски проект финансиран по програма Еразъм+, по който повече от 100 безработни лица в Европа предстои да започнат своето обучение на тема Икономика на Споделянето и Нови Форми на Заетост с цел подобряването на работоспособността си.

Икономиката на споделянето се развива с бързи темпове в няколко значими сектора на икономиката. Също така тя може да увеличи работоспособността на безработните хора. В същото време, Икономиката на споделянето създава предизвикателства и опасности свързани с правните рамки, условия на труда, стабилността и възможните начини за доход.

Търговската Камара във Валенсия е водещ партньор по този Европейски проект, финансиран по програма Еразъм+, който цели развитието на програма за обучение на безработни лица, които биха могли да увеличат своята работоспособност чрез Икономиката на Споделяне.

Останалите партньори в проекта, които също предоставят услуги свързани с  извършването на обучения са: Търговската Камара в Аркадиа (Гърция), Русенска търговско-индустриална камара (България) и CPU (Словения), както и други частни единици с опит в социалните иновации, трудовата заетост и провеждането на обучения като FORBA (Австрия) и COORDINA (Испания).

Консорциумът вече е разработил материалите и инструментите свързани с обучението, които се характеризират със своя практичен подход, работа с платформи по колаборативна икономика още от самото начало на курса както и изготвянето на план за самонаемане за всеки от участващите.

Дейностите свързани с пилотните обучение ще бъдат извършени напълно безплатно. Във  всяка от държавите ще има по 40 обучаващи се, които ще могат да валидират методологията на обучението, а то от своя страна ще създаде директна полза за тях.

За да получите малко повече информация за обучението, вижте тук

Повече информация за проекта може да намерите тук

Лице за контакт: Айри Мемишев

Имейл: amemishev@rcci.bg

 

co-LABOURative LAB” (2016-1-ES01-KA202-025642) е Европейски проект финансиран по програма Еразъм+ на ЕС , със срок на изпълнение от 01/09/2016 до  31/08/2018

 
Публикувана 10 Април 2018 г. 15:04:55
 Новини

10 Октомври 2018
Енергийна ефективност, възобновяема енергия, интелигентни градове, управление на отпадъци и рециклиране
още...
31 Август 2018
Обучения и заетост на безработни лица с трайни увреждания
още...
23 Август 2018
Експерти от НОИ на България и Германия ще отговарят на пенсионни въпроси на граждани в рамките на българо-германски консултационни дни
още...
05 Юли 2018
НОИ напомня, че от 01.07.2018 влязоха в сила помени в КТ
още...
01 Юни 2018
С 5 млрд. лв. намаляха парите в касите на фирмите след проверките на НАП
още...

Още новини