Проект "Предприемачеството- пряк път към успеха"- резюме

Русенска търговско-индустриална камара стартира проект по Опертива програма за развитие на човешките ресурси. Той се изпълнява в партньорство с Българо-румънската търговско-промишлена плата и е с продължителност 24 месеца.

Основната идея в проекта е, че за да се превърне една идея в бизнес, то този процес има нужда от подготвени хора, притежаващи знания и творчество за развитие на успешен бизнес.

Това  разбиране формулира и целта на проекта, насочена към насърчаване на предприемаческата култура и стимулиране стартирането на самостоятелна стопанска дейност. Проектът е насочен към безработни /неактивни и заети лица имащи нагласата, идеята и желанието да стартират собствен бизнес. Проектът отчита основните проблеми и нуждите пред целевите групи, свързани със слабите финансови, правни и маркетинговите познания, липсата на информация за начините на финансиране и страхът от провал. В отговор на нуждите, са предвидени набор от обучения, разделени в 2 основни теми, или общо 10 обучителни модула, в т.ч модули, насочени към подкрепа на развитие в областта на политиката по околна среда, политиката по изменение на климата и ресурсната ефективност. В обученията ще бъдат включени идентифицирани лица от Северен централен район, заявили интерес към темата за предприемачеството, подбрани след проведена интензивна информационна кампания, и мотивиране в 9 мотивационни срещи.

Избраните 55 участници ще преминат специализирани обучения с обща продължителност от 80 часа, където чрез различни интерактивни методи ще бъдат въведени в света на бизнеса и предприемачеството. Още по време на тези обучения, се очаква да бъдат генерирани идеи за стартиране на собствен бизнес.

В последната част на проекта те ще бъдат консултирани и подкрепени чрез консултации и менторство от ангажираните експерти. Всеки един от участниците ще бъде третиран равнопоставено и неговата идея ще се разглежда от екипа на проекта и ангажираните експерти, единствено в духа на нейната приложимост и зрялост.

В края на проекта се очаква поне 12 от преминалите обучение лица да стартират собствена дейност, като останалите ще са придобили значими познания, които биха им били полезни и занапред в тяхната професионална кариера.

 

 

 
Публикувана 14 Септември 2018 г. 13:09:31
 Новини

23 Януари 2019
Ще бъде създаден комитет за търговия, в рамките на Смесената междуправителствена българо-иранска комисия за икономическо сътрудничество
още...
23 Януари 2019
Нов разширен прием на заявления от родители за осигуряване на детегледачи
още...
13 Ноември 2018
НАП напомня за модификация или подмяна на фискалните устройства на регистрираните по ДДС фирми
още...
28 Февруари 2018
Бизнес форум с двустранни срещи България – Катар
още...
10 Ноември 2017
Българо-турски агробизнес форум
още...

Още новини