Как Lean управленския подход и Индустрия 4.0 се допълват?

Някога замисляли сте се дали Индустрия 4.0 и Lean управленския подход биха могли да се съчетаят? Ето тази статия описва как тези два производствени образеца, биха могли да решат предизвикателствата в промишлеността. В този глобализиран и дигитално свързан свят,  възможността да се произвеждат персонализирани продукти се оказва ключова. Постоянно увеличаващите се клиентски изисквания, водят до увеличаване в разнообразия и вариации, което от своя страна води до увеличаване на сложността на производствената среда. Lean управленския подход и Индустрия 4.0 могат да си повлияят една на друга многократно в решаването на тези проблеми. Относно съчетаването на Lean управленския подход и Индустрия 4.0, съществуващата литература клони към термини като lean 4.0, lean автоматизация, смарт lean производство и lean индустрия 4.0.

Тези методи съчетават инструменти от Индустрия 4.0 като адитивно производство, превозни  средства с автоматично насочване (AGV), виртуално представяне, човеко-компютърни взаимодействия, облачни технологии, големите данни и анализирането на данни с lean инструменти като времева последователност, Heijunka, Kanban, картографиране на потока на добавяне на стойност и др. В статията по долу, ще намерите матрица с инструменти от Индустрия 4.0 съчетани с lean методи. Тези lean 4.0 методи не бива да бъдат гледани като на единични инструменти за намаляване на разходите, а по скоро като на един цялостен подход.

Има и пример, който олицетворява как мониторинга на състоянието извършено посредством машинно самообучение и облачни технологии, допринася за общата поддръжка на оборудването. Една от ключовите области е внедряването на служители, които чрез lean методи да съумеят да избегнат повтарянето на неуспехи при работата в компютърно интегрирани производства.

Източник: https://restart-project.eu/can-lean-management-industry-4/ 

 
Публикувана 4 Януари 2019 г. 13:01:33
 Новини

23 Януари 2019
Ще бъде създаден комитет за търговия, в рамките на Смесената междуправителствена българо-иранска комисия за икономическо сътрудничество
още...
23 Януари 2019
Нов разширен прием на заявления от родители за осигуряване на детегледачи
още...
13 Ноември 2018
НАП напомня за модификация или подмяна на фискалните устройства на регистрираните по ДДС фирми
още...
10 Ноември 2017
Българо-турски агробизнес форум
още...
29 Юни 2017
КАРИЕРА ЗА НОВА ЕRА - единствените кариерни дни в страната за млади и утвърдени учени
още...

Още новини