Шеста рамкова програма на ЕС за научни изследвания и технологично развитие

Шестата рамкова програма на Европейския съюз за научни изследвания и технологично развитие за периода 2002 - 2006 г. е с общ бюджет 17.5 милиарда евро. Общият бюджет на програмата за 2004 г. е 75 млн. евро.

Българските малки и средни предприятия могат да участват в седемте приоритетни тематични области на програмата, като се включат в:

-интегрирани проекти
- мрежи по компетентност
- целево ориентирани изследователски проекти.

Интегрираните проекти

по същество са консорциуми, чиято цел е решение на проблем в един сектор или цялостна реализация на един продукт - от научните изследвания до създаването на изделието. Водещи по проекта са научноизследователски организации, институти, университети. Малките и средните предприятия не могат да кандидатстват директно, а само като част от колектив. Участието в интегриран проект може да стане само след обявяване на конкурс. Всеки конкурс уточнява конкретната тематика, по която се очакват проекти. Попълват се специални документи- искане за предложение, заявка за търг и др. Конкурсите се обявяват периодично.

Шестата рамкова програма дава възможност и за директно участие на малките и средните фирми с проекти чрез два типа схеми:

1. кооперативни изследвания(СRAFТ)

2. колективни изследвания.

За първи път при кооперативните изследвания (CooperativeResearch),

или т. нар. CRAFТ проекти, координатор може да бъде и българска фирма и/или научноизследователска организация.

Крайната цел от реализацията на CRAFТ проекта може да бъде създаване на нов продукт, повишаване на конкурентоспособността на фирмата, разширение на пазари, внедряване на технология, ноу-хау и т.н. Собствеността върху интелектуалния продукт след приключване на проекта остава за фирмата.

В състава на консорциума, който noдaвa проекта, трябва дa участват най-малко:

· три независими малки и средни предприятия от две различни страни - членки на ЕС, или асоциирани страни, от които най-малко една трябва да е от страна - членка на ЕС или кандидатка за членство в ЕС
· два научни института или университета от две различни страни - членки на ЕС или асоциирани страни, от които най-малко един трябва да е от страна - членка на ЕС, или страна - асоцииран кандидат за членство в ЕС
· други предприятия или крайни потребители, които се интересуват от научните и технологични проблеми, разглеждани в проекта, и могат да участват с финансов принос, но без да играят доминираща роля в изпълнението му.

Общият бюджет за всички CRAFТ проекти за периода 2003 - 2006 г. е 295 млн. евро. За отделен проект сумата може да бъде от 500 000 евро до 2 000 000 евро. Продължителността на един проект е от една до две години.

Европейската комисия плаща до 50% от общата стойност за изследвания и иновации по проекта. Останалата част от сумата се осигурява от фирмите участнички или от други заинтересувани предприятия. Програмата плаща до 100% разходите за мениджмънт на консорциума. На изследователските институти, които участват, се плаща изцяло извършената работа (100%), като сумата трябва да бъде не по-малко от 40% от средствата за изследвания и иновации по проекта.

Срокьт за пoдaвaнe на CRAFТ проекти за 2004 г. е 21 октомври.

Документите за CAFТ проекти се подават директно до Европейската комисия. Няма национална селекционна комисия.

За първи път малките и средните фирми могат да участват в шестата рамкова програма чрез т.нар.

Колективни изследвания

Изследователската работа по тези проекти трябва да е извършена по поръчка на индустриални асоциации, федерации, съюзи. Проектите могат да бъдат насочени към извършване на изследвания по общи проблеми на големи групи от предприятия, преднормативни проучвания, изследвания, които засилват технологичната база на конкретен сектор(и).

Участници в колективните изследвания могат да бъдат най-малко:

  • две независими национални индустриални асоциации
  • една европейска индустриална асоциация
  • най-малко две малки и средни предприятия
  • най-малко две независими научноизследователски организации от две страни - членки на ЕС, или асоциирани страни.

Общата предвидена сума за всички проекти, включени в колективните изследвания, за периода 2003 - 2006 г. е 100 млн. евро. За отделен проект сумата е от два милиона до пет милиона евро. Продължителността на един проект може да бъде от две до три години.

Европейската комисия плаща:

· за изследвания и иновации - до 50% от общата им стойност по проекта (останалите 50% се осигуряват от асоциациите, участващи в проекта, или други заинтересувани фирми)
· за обучение, свързано с реализацията на проекта – до 100% от стойността му
· за мениджмънт на консорциума - до 100% от стойността му.

Изследователските институти трябва да получат най-малко 50% от средствата за изследвания и иновации по проекта, като на тях им се плаща 100% извършената работа.

Предвидени са две стъпки - описание на основните аспекти на проекта и представяне на подробно разработен проект.

Национален координатор на шестата рамкова програма е Министерството на образованието и науката. Национална контактна организация за подпрограмите за малките и средните фирми е Агенцията за малки и средни предприятия. .

За информация: тел. 981 66 ОО/ в. 29

  • Агенция за малки и средни предприятия в България

(http://www.asme.bg)

  • Европейски иновационен център (http://www.irc.bg) . Служба за научно-технологична информация на Европейската комисия CORDIS (www.cordis.lu)
  • Европейска комисия (http://europa.eu.int/comm/research )
 
Публикувана 13 Август 2004 г. 16:08:39
 Новини

16 Януари 2018
Второ издание на Празник на розата- гр. Ханой, Виетнам, 8 – 11 март 2018 г.
още...
15 Януари 2018
РЕГИСТРАЦИЯ И ПРЕРЕГИСТРАЦИЯ НА ИКОНОМИЧЕСКИ ОПЕРАТОР
още...
05 Декември 2017
Регионални профили: показатели за развитие 2017
още...
17 Ноември 2017
Уебинар „Пазарни възможности за европейския земеделски бизнес, в контекста на Споразумението за свободна търговия ЕС–Япония”
още...
10 Ноември 2017
Българо-турски агробизнес форум
още...

Още новини