Италиански институт за външна търговия подпомага малки и средни фирми

Италианският институт за външна търговия— ИЧЕ( ISTITUTONAZIONALE PER IL COMMERCIO ESTERO - ICE), е обществена институция, която има за задача да популяризира, улеснява и развива търговския обмен между Италия и останалите страни по света.

Услугите, които институтът предлага за италиански фирми на чуждите пазари, се разделят на четири основни групи:

· анализ на пазара

· търсене на подходящи партньори

· промоционално представяне на фирмите

· оперативно обслужване на място.

Бюрото на ИЧЕ в София насърчава сътрудничеството между фирми от двете страни и посредством новата инициатива Закон М84/2001 на италианското правителство. Законът е насочен към развитие на страните от Балканите. Той предвижда:

  • ниско лихвена кредитна линия от 13,5 млн. евро за италиански малки и средни предприятия, които стартират свой бизнес на Балканите
  • Институционална подкрепа за България посредством трима италиански експерти, които ще работят заедно с българските си колеги по процесите на присъединяване на страната кьм ЕС съответно в министерствата на икономиката, на транспорта и съобщенията и на здравеопазването
  • Информационна и обучителна дейност на кадри за повишаване на бизнес културата и развитие на малките и средните предприятия в страните на Балканите;

Италианският институт за Външна търговия пpeдлага следните възможности за българските пpeдпpиемачи:

  • Организиране на семинари със съпътстващи двустранни срещи между италиански и български фирми, а също и посещения на български предприемачи на изложения в Италия. Целта е да се подпомогне директния контакт между фирмите и да се представят последните постижения на италианската промишленост, наука и техника. Информация за събитията се публикува своевременно в сайта на ИЧЕ София www.italtrade-bg.org и в пресата.
  • Български дружества, които биха искали да се свържат с потенциални партньори от Италия, могат да се обърнат ким Бюрото на ИЧЕ в София, за да получат адреси и телефони за връзка фирми от всички области на икономиката.Услугата е безплатна.
  • ИЧЕ разполага с интернет сайт (www.ice.gov.it), на който може да бъде направено представяне на български предприятия, търсещи бизнес партньорство. Достатъчно е българското дружество да изпрати в бюрото на института в София информация, в която да представи подробно дейността си. Данните се изпращат в Италия. Предложението за сътрудничество присъства на сайта на ИЧЕ три месеца и заинтересуваните италиански фирми се свързват директно с българското предприятие. Услугата е безплатна.
  • Специална рубрика на института е наречена "Вашата бизнес оферта". Централата на ИЧЕ в Рим дава възможност на чуждестранни фирми, в т.ч. и български, да изпратят своите бизнес предложения чрез новия портал www.italtrade.com. Достатъчно е от списъка с държавите в сайта да се избере България и да се попълни формуляр на английски език. Предложението автоматично пристига и в Бюрото на ИЧЕ в София за проверка на съдьржанието. Информацията се представя в базата данни ,'търговски възможности"
  • Бюрото на Италианския институт за външна търговия в София поддържа специален информационен бюлетин на адрес www.italtrade-bg.org. Той съдържа предложения за партньорство от страна на италиански фирми, икономическа информация, информация за предстоящи инициативи, организирани от ИЧЕ. Регистрацията в бюлетина е безплатна.

Италианският институт за външна търговия информира за предстоящите панаири и изложения в Италия, на които фирмите могат да установят контакти.

Източник: в-к Капитал

За контакти и информация:

www.italtrade-bg.org

Бюро на Италиански Институт за Външна Търговия в България

1040 София, бул. “П. Евтимиий” № 27

e-mail: sofia.sofia@ice.it

тел.: 02/ 9871087, 986 1574,986 16 18, 986 16 24

 
Публикувана 18 Август 2004 г. 12:08:20
 Новини

13 Март 2018
Корпоративните декларации се подават само по електронен път
още...
13 Март 2018
Два дни за фирмите да подадат в НАП данни за платени доходи на физически лица
още...
28 Февруари 2018
Бизнес форум с двустранни срещи България – Катар
още...
21 Февруари 2018
Национални дни на кариерата- 2018
още...
07 Февруари 2018
Превеждаме данъци и осигуровки без такси
още...

Още новини