Италиански институт за външна търговия подпомага малки и средни фирми

Италианският институт за външна търговия— ИЧЕ( ISTITUTONAZIONALE PER IL COMMERCIO ESTERO - ICE), е обществена институция, която има за задача да популяризира, улеснява и развива търговския обмен между Италия и останалите страни по света.

Услугите, които институтът предлага за италиански фирми на чуждите пазари, се разделят на четири основни групи:

· анализ на пазара

· търсене на подходящи партньори

· промоционално представяне на фирмите

· оперативно обслужване на място.

Бюрото на ИЧЕ в София насърчава сътрудничеството между фирми от двете страни и посредством новата инициатива Закон М84/2001 на италианското правителство. Законът е насочен към развитие на страните от Балканите. Той предвижда:

  • ниско лихвена кредитна линия от 13,5 млн. евро за италиански малки и средни предприятия, които стартират свой бизнес на Балканите
  • Институционална подкрепа за България посредством трима италиански експерти, които ще работят заедно с българските си колеги по процесите на присъединяване на страната кьм ЕС съответно в министерствата на икономиката, на транспорта и съобщенията и на здравеопазването
  • Информационна и обучителна дейност на кадри за повишаване на бизнес културата и развитие на малките и средните предприятия в страните на Балканите;

Италианският институт за Външна търговия пpeдлага следните възможности за българските пpeдпpиемачи:

  • Организиране на семинари със съпътстващи двустранни срещи между италиански и български фирми, а също и посещения на български предприемачи на изложения в Италия. Целта е да се подпомогне директния контакт между фирмите и да се представят последните постижения на италианската промишленост, наука и техника. Информация за събитията се публикува своевременно в сайта на ИЧЕ София www.italtrade-bg.org и в пресата.
  • Български дружества, които биха искали да се свържат с потенциални партньори от Италия, могат да се обърнат ким Бюрото на ИЧЕ в София, за да получат адреси и телефони за връзка фирми от всички области на икономиката.Услугата е безплатна.
  • ИЧЕ разполага с интернет сайт (www.ice.gov.it), на който може да бъде направено представяне на български предприятия, търсещи бизнес партньорство. Достатъчно е българското дружество да изпрати в бюрото на института в София информация, в която да представи подробно дейността си. Данните се изпращат в Италия. Предложението за сътрудничество присъства на сайта на ИЧЕ три месеца и заинтересуваните италиански фирми се свързват директно с българското предприятие. Услугата е безплатна.
  • Специална рубрика на института е наречена "Вашата бизнес оферта". Централата на ИЧЕ в Рим дава възможност на чуждестранни фирми, в т.ч. и български, да изпратят своите бизнес предложения чрез новия портал www.italtrade.com. Достатъчно е от списъка с държавите в сайта да се избере България и да се попълни формуляр на английски език. Предложението автоматично пристига и в Бюрото на ИЧЕ в София за проверка на съдьржанието. Информацията се представя в базата данни ,'търговски възможности"
  • Бюрото на Италианския институт за външна търговия в София поддържа специален информационен бюлетин на адрес www.italtrade-bg.org. Той съдържа предложения за партньорство от страна на италиански фирми, икономическа информация, информация за предстоящи инициативи, организирани от ИЧЕ. Регистрацията в бюлетина е безплатна.

Италианският институт за външна търговия информира за предстоящите панаири и изложения в Италия, на които фирмите могат да установят контакти.

Източник: в-к Капитал

За контакти и информация:

www.italtrade-bg.org

Бюро на Италиански Институт за Външна Търговия в България

1040 София, бул. “П. Евтимиий” № 27

e-mail: sofia.sofia@ice.it

тел.: 02/ 9871087, 986 1574,986 16 18, 986 16 24

 
Публикувана 18 Август 2004 г. 12:08:20
 Новини

27 Юни 2017
БизнесПРО Форум: „Директни програми за финансиране от ЕС“, 4 юли 2017 г.
още...
27 Юни 2017
Режимите в екологията за малките и средни фирми ще бъдат облекчени
още...
27 Юни 2017
Агенцията по обществени поръчки публикува за обществено обсъждане проекти на типови документи
още...
27 Юни 2017
НАП връчва документи по електронен път
още...
21 Юни 2017
Покана за участие при преференциални условия в Международното изложение за хранителни продукти и напитки „Annapoorna World of Food India"
още...

Още новини