Национален конкурс за иновативно предприятие на годината

Във връзка с подготовката на Националния иновационен форум /22.10.2004г./ фондация “Приложни изследвания и комуникации” под егидата на Световната банка обявява

Национален конкурс за иновативно предприятие на годината.

Цели

1 Насърчаване на иновационната дейност на българските предприятия;

2 Популяризиране на предприятията, участвали в конкурса, и постигнатите от тях резултати в областта на иновациите.

Условия за участие

В конкурса могат да участват иновативни предприятия от всички сектори на българската икономика.

Иновативно предприятиее това, което през последните три години eреализиралoна пазара нови или значително усъвършенствани продукти (стоки и услуги)и/или процеси. Иновацията се приема в широк смисъл като нововъведение, което подобрява икономическите показатели и конкурентоспособността на фирмите.

Иновативността на предприятията ще се оценява от експертна комисия и жури по набор от критерии на базата на анкетна карта, попълнена от предприятията, желаещи да участват в конкурса.

Срокове

Крайният срок за подаване на карта за участиее 20.09.2004 г.

Награди

1.С цел осигуряване на съпоставимост при оценката и награждаването на предприятията в съответствие с критериите на Европейския съюз ще бъдат обособени две групи:

  •  иновативно малко предприятие(с персонал до 50 души);
  • иновативно средно и голямо предприятие(с персонал над 50 души);

Победителят във всяка от двете групи ще получи статуетка и диплома.

Наградите ще бъдат връчени по време на Националния иновационен форум, който ще се проведе на 22 октомври 2004 г. в хотел “Шератон”, гр. София, в присъствието на Президента и Министъра на икономиката на Република България.

2. Всички предприятия, участвали в конкурса, ще бъдат включени в каталог “Иновативните фирми на България”.

Оценка

Подреждането на фирмите — участнички в конкурса се извършва чрез система от критерии. Част от критериите са количествени и имат точно определени числени стойности, а другите са качествени и оценката им се извършва по петобална скала (1 — 5). В тези скали са формулирани само крайните и средната оценка (1 — 3 — 5), като междинните оценки (2 — 4), се поставят по преценка на експерта.

За допълнителна информация:

Ангел Милев, Европейски иновационен център, София 1000, ул. Гурко 6

тел.: (02) 986 7557; 986 7887, факс: (02) 980 1833,GSM: 088 7662035,http://www.irc.bg angel.milev@online.bg

Кристина Недева, Европейски иновационен център, София 1000, ул. Гурко 6

тел.: (02) 986 7557; 986 7887, факс: (02) 980 1833

 
Публикувана 2 Септември 2004 г. 17:09:05
 Новини

05 Декември 2017
Регионални профили: показатели за развитие 2017
още...
17 Ноември 2017
Уебинар „Пазарни възможности за европейския земеделски бизнес, в контекста на Споразумението за свободна търговия ЕС–Япония”
още...
10 Ноември 2017
Българо-турски агробизнес форум
още...
09 Ноември 2017
Предложени са промени в Закона за туризма
още...
09 Ноември 2017
БТПП издава сертификати на класираните фирми в ТОП 100 и ТОП 1500+
още...

Още новини