Национален конкурс за иновативно предприятие на годината

Във връзка с подготовката на Националния иновационен форум /22.10.2004г./ фондация “Приложни изследвания и комуникации” под егидата на Световната банка обявява

Национален конкурс за иновативно предприятие на годината.

Цели

1 Насърчаване на иновационната дейност на българските предприятия;

2 Популяризиране на предприятията, участвали в конкурса, и постигнатите от тях резултати в областта на иновациите.

Условия за участие

В конкурса могат да участват иновативни предприятия от всички сектори на българската икономика.

Иновативно предприятиее това, което през последните три години eреализиралoна пазара нови или значително усъвършенствани продукти (стоки и услуги)и/или процеси. Иновацията се приема в широк смисъл като нововъведение, което подобрява икономическите показатели и конкурентоспособността на фирмите.

Иновативността на предприятията ще се оценява от експертна комисия и жури по набор от критерии на базата на анкетна карта, попълнена от предприятията, желаещи да участват в конкурса.

Срокове

Крайният срок за подаване на карта за участиее 20.09.2004 г.

Награди

1.С цел осигуряване на съпоставимост при оценката и награждаването на предприятията в съответствие с критериите на Европейския съюз ще бъдат обособени две групи:

  •  иновативно малко предприятие(с персонал до 50 души);
  • иновативно средно и голямо предприятие(с персонал над 50 души);

Победителят във всяка от двете групи ще получи статуетка и диплома.

Наградите ще бъдат връчени по време на Националния иновационен форум, който ще се проведе на 22 октомври 2004 г. в хотел “Шератон”, гр. София, в присъствието на Президента и Министъра на икономиката на Република България.

2. Всички предприятия, участвали в конкурса, ще бъдат включени в каталог “Иновативните фирми на България”.

Оценка

Подреждането на фирмите — участнички в конкурса се извършва чрез система от критерии. Част от критериите са количествени и имат точно определени числени стойности, а другите са качествени и оценката им се извършва по петобална скала (1 — 5). В тези скали са формулирани само крайните и средната оценка (1 — 3 — 5), като междинните оценки (2 — 4), се поставят по преценка на експерта.

За допълнителна информация:

Ангел Милев, Европейски иновационен център, София 1000, ул. Гурко 6

тел.: (02) 986 7557; 986 7887, факс: (02) 980 1833,GSM: 088 7662035,http://www.irc.bg angel.milev@online.bg

Кристина Недева, Европейски иновационен център, София 1000, ул. Гурко 6

тел.: (02) 986 7557; 986 7887, факс: (02) 980 1833

 
Публикувана 2 Септември 2004 г. 17:09:05
 Новини

19 Април 2018
Състезание „Green Talents 2018“ стартира
още...
13 Март 2018
Корпоративните декларации се подават само по електронен път
още...
13 Март 2018
Два дни за фирмите да подадат в НАП данни за платени доходи на физически лица
още...
28 Февруари 2018
Бизнес форум с двустранни срещи България – Катар
още...
21 Февруари 2018
Национални дни на кариерата- 2018
още...

Още новини