Mеждународен форум за бизнес-обмен “Tехнологии за енергия от възобновяеми източници” (IBEF)
21-22 октомври 2004 г., Аугсбург, Германия
Целта на този форум е осъществяването на контакти междупредприемачи и екперти от различни страни, с цел постигане на практически резултатикато развитие на съвместни проекти, обогатяване на продуктовите гами, разширяване на фирмените пазари, нови инвестиции, както и участие в съвместни проекти за финансиране по програмите на Европейския съюз за насърчаване на научно-изследователската дейност.

Във форума ще участват представители на фирми, агенции, министерства, асоциации, изследователски институти, консултантски фирми и други стопански и нестопански организации, занимаващи се с дейности, включващи следните елементи: хидро-енергия, слънчева енергия, горивни клетки, твърда биомаса, геотермална енергия, природен газ, вятърна енергия, био-горива, строеж на сгради с ниско енергийно потребление, фотоволтаични системи.

Очакват се около 150 участници от различни страни отразширения вече Европейски съюз, Австралия, САЩ, Япония, както и много други. Форумът ще се проведе паралелно с популярните международни търговски изложения RENEXPO® 2004 и IHEWoodEnergy2004, на които се очакват около 300 изложители и 8000 посетители, работещи в областта на технологиите за енергия от възобновяеми източници и строителството на сгради с ниско енергийно потребление. Като част от тези изложения са организирани и специализирани семинари и конференции. Провеждането на всички тези мероприятия на едно място ще Ви даде още по-голяма възможност да срещнете подходящите партньори за Вашата дейност.

По време на форума ще се проведат следните семинари:

“Цели на федералното правителство относно развитието на енергийния пазар и стратегии за постигане на неговата устойчивост”; “Инициативи за износ:отваряне на пътя на немските технологии за енергия от възобновяеми източници към международния пазар”; “Мобилизиране на финансови средства, насочени към сферата на енергийните технологии”; “Слънчева енергия”; “Твърда биомаса”; “Природен газ”; “Био-горива”; “Геотермална енергия”; “Хидроенергия”; “Вятърна енергия”.

Цени за участие, които не включват ДДС:

· За бизнес-форума “Технологии за енергия от възобновяеми източници”, включващ горепосочените семинари, както и за официалния коктейл в деня на откриването на изложенията и форума (21.10.2004): 110 eвро.

· Осъществяване на бизнес-контакти: допълнително 30 евро.

· При заявено желание за посещение на някое от местата, където функционират технологии за енергия от възобновяеми източници, ще Ви информираме за цената след получаване на заявката Ви.

· Цената на щанд за участие в изложенията също ще предоставим при заявен интерес от Ваша страна.

За повече информация: www.renewable-forum.com; www.renexpo.com; www.ihe-woodenergy.com

Заявка за участие можете да изтеглите от тук.

 
Публикувана 3 Септември 2004 г. 9:09:59
 Новини

27 Юни 2017
БизнесПРО Форум: „Директни програми за финансиране от ЕС“, 4 юли 2017 г.
още...
27 Юни 2017
Режимите в екологията за малките и средни фирми ще бъдат облекчени
още...
27 Юни 2017
Агенцията по обществени поръчки публикува за обществено обсъждане проекти на типови документи
още...
27 Юни 2017
НАП връчва документи по електронен път
още...
21 Юни 2017
Покана за участие при преференциални условия в Международното изложение за хранителни продукти и напитки „Annapoorna World of Food India"
още...

Още новини