Семинар на тема: “ Р а з у з н а в а н е на к о н к у р е н ц и я т а “

Националният център за професионално обучение в системата на Българската търговско-промишлена палата организира семинар на тема - “Разузнаване на конкуренцията”.

Семинарът е двудневен и ще се проведе на 20 и 21 септември 2004 ( понеделник и вторник )в сградата на БТПП, на ул. “Парчевич” 42, София 1000, в залата на 3-ти етаж.

Продължителност: 9:30 – 16:30

В съвременните пазарни условия всяка компания си задава въпросите: “Как да се защитя от конкурентите и да стабилизирам своята позиция на пазара?, Как да запазя своите клиенти? Има ли възможност да спечеля нови купувачи?” Разузнаването на конкуренцията (известно в западните бизнес-школи като CompetitiveIntelligence– CI) представлява цялостен систематизиран и етичен подход за събиране и анализ на информация за конкурентите и за пазарната среда, в която компаниите работят. На базата на резултатите от този анализ се изработват фирмени стратегии, целящи да увеличат конкурентноспособността на фирмата.

Предлаганият семинар систематизира познанията на фирмените мениджъри в областта на маркетинговите проучвания, прогнози и стратегии, разкрива нови аспекти на стратегията и тактиката за разузнаване на конкуренцията и помага да изградят свои собствени методи за прилагане на CI-методологията във фирменото управление.

Съдържание:

1. Аспекти на съвременната бизнес-среда. Управляеми и неуправляеми елементи на маркетинга.

2. Основи на СІ — дефиниция и различия между СІ и промишлен шпионаж.

3. Основни задачи на СІ — защо е нужно да разузнаваме конкурентите?

4. СІ-цикъл. Какво се прави на всеки етап от цикъла?

5. Необходим персонал за реализация на СІ-проекти.

6. Методи и източници за събиране на информация. Пазарни и браншови анализи.

7. Сегментация на потребителските пазари — видове клиенти и техните особености. Характеристика на индивидуалните и груповите потребители.

8. Основни принципи на пазарните проучвания. Методологични аспекти, начини за

избягване на грешки и заблуди при проучванията и интерпретацията на резултатите.

9. Инструменти и техники за разузнаване на конкуренцията.

10. Методика за оценка на събраната информация. Изводи и прогнози.

11. Как изглежда един СІ-проект?

12. Практическо приложение на СІ в България.

Лектор: доц. Лучия Илиева - президент на ЛИМАСОЛ Консултинг, старши консултант на GOPAпо GTZ-проекта за насърчаване на икономиката и заетостта; PHARE— консултант по проект 0102.03 BG “Културен туризъм”; консултант към Институт “Отвоерно общество” — Будапеща.

Моля, желаещите да вземат участиеда се обадят в НЦПО на тел/факс: (02) 981 34 19 и да изпратят попълнен талон-заявка на e-mail: education@bcci.bg.

Таксата за семинарав размер на 120 лв. (с вкл. ДДС) може да бъде преведена по банков път на сметката на НЦПО 1000 388 618, банков код 200 800 23 в ОББ АД, кл. Фр.Нансен.

 
Публикувана 10 Септември 2004 г. 14:09:06
 Новини

13 Март 2018
Корпоративните декларации се подават само по електронен път
още...
13 Март 2018
Два дни за фирмите да подадат в НАП данни за платени доходи на физически лица
още...
28 Февруари 2018
Бизнес форум с двустранни срещи България – Катар
още...
21 Февруари 2018
Национални дни на кариерата- 2018
още...
07 Февруари 2018
Превеждаме данъци и осигуровки без такси
още...

Още новини