Проект "Подпомагане на малки и средни предприятия от месодобивната и месопреработвателната промишленост за въвеждане на системата за контрол на качеството HACCP"

Основни параметри :

Проект "Подпомагане на малки и средни предприятия от месодобивната и месопреработвателната промишленост за въвеждане на системата за контрол на качеството HACCP" ще стартира от октомври 2004 г. По него ще се предоставя безвъзмездна финансова помощ в размер не по—голям от 10 000 лева на малки и средни предприятия от бранша, категория ІІ, с индустриален капацитет.

Кандидатстващото предприятие трябва да осигури съфинансиране не по-малко от 50 % от общата стойност на проекта. Средствата ще се отпускат за покриване на разходите по въвеждане на системата за Анализ на риска и контрол на критичните точки (HACCP) и са осигурени от бюджета на МИ за сметка на преструктуриране на разходите

Проектът е насочен към предприятията от месодобива и месопреработката, тъй като те първи трябва да въведат HACCP до края на 2005 г.,

Покриването на разходите по въвеждане на системата включва консултантски услуги, в това число и обучение на персонала, и инвестиционен елемент — закупуване на необходимия минимум технически средства за наблюдение на производствения процес в критичните точки.

В периода 1-11 октомври 2004 г. ще бъде направен предварителен подбор на консултантски организации, които ще бъдат одобрени по определени критерии. Списъкът им, придружен от кратка анотация за капацитета и опита, както и типизиран ценоразпис на консултантските услуги за въвеждане на системата, ще бъдат публикувани на интернет страниците на Министерството на икономиката и Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средни предприятия. Кандидатите по проекта сами ще избират консултантите. Предварителният подбор се прави, за да се избегнат спекулации.

От 1 октомври до 14 октомври 2004 г. предприятията - бенефициенти трябва да заявят интерес за участие в проекта. След това (15—29октомври) независима сертифицираща организация ще извърши предварително проучване (скрийнинг) на готовността на заявилите интерес фирми да въведат системата HACCP. От 1 до 15 ноември фирмите могат да кандидатстват по проекта. До 30 ноември 2004 г. ще се сключват договорите за финансиране, като до 10 декември 2004 г. спечелилите предприятия трябва да открият особени сметки, по които да им бъдат преведени парите.

Краен срок:

1 - 14 октомври: заявяване на интерес; 1 - 15 ноември: кандидатстване

За допълнителна информация:

http://www.mi.government.bg/  

Пресцентър, Министерство на икономиката

Тел: 940 74 69, 940 72 97,

e-mail: public@mi.government.bg  

 
Публикувана 23 Септември 2004 г. 17:09:20
 Новини

05 Декември 2017
Регионални профили: показатели за развитие 2017
още...
17 Ноември 2017
Уебинар „Пазарни възможности за европейския земеделски бизнес, в контекста на Споразумението за свободна търговия ЕС–Япония”
още...
10 Ноември 2017
Българо-турски агробизнес форум
още...
09 Ноември 2017
Предложени са промени в Закона за туризма
още...
09 Ноември 2017
БТПП издава сертификати на класираните фирми в ТОП 100 и ТОП 1500+
още...

Още новини