Рекламно участие в календара за панаири и изложения в България.

Българската търговско-промишлена палата подготвя издание на "КАЛЕНДАР НА ПАНАИРИТЕ И ИЗЛОЖБИТЕ В БЪЛГАРИЯ 2005".

Целта на Календара е да съдейства на българските и чуждестранни фирми при избора им на прояви, 6 Които да участват и посетят. С това наложило се в България и чужбина през последните 12 години и единствено по рода си издание се дава пълна информация на български и английски език за всички панаири, изложби, салони, изложби договаряния, базари, провеждани в България, Което отговаря на големия интерес и запитвания както от страната, така и от чужбина.

"Календар на панаирите и изложбите в България 2005" се отпечатва през м. декември в тираж 2500 бр., с размери 11/22 см - формат А4/3. Изданието съдържа 4 раздела:

o панаири и изложби по градове - с данни за тематиката, дати на провеждане, адресни данни на организаторите

o панаири и изложби по браншове

o панаири и изложби по хронология

o реклами на фирми , организации, институции, рекламни и дизайнерски агенции, издателски къщи, организатори на панаири и изложби и др.

БТПП разпространява Календара чрез своите Канали в над 150 търговски палати в България и чужбина, всички дипломатически и търговски мисии 8 България, българските дипломатически мисии в чужбина, държавни институции, браншови съюзи и асоциации; над 115 панаирни и изложбени организации, бюрата за съдействие и развитие на търговията, консултантски и маркетингови фирми, рекламни агенции и др., предоставя се по време на български и чуждестранни бизнес делегации и международни форуми.

Съкратената версия на Календара ще бъде публикувана в Интернет страницата на БТПП (за справки: http://www.bcci.bg/bulgarian/fairs/calendar/info.htm).

РТИК разполага с форма за заявка за участие в календара с рекламните карета. Молим фирми заинтересовани в рекламно участие в Календара да се информират за желанието си на тел: 082/825875 за да получат такава форма на място или по факса.

Попълнениете формуляри се изпращат в бюро „Панаири и изложби" на тел./факс: 02/981 66 26.

За повече информация тел.: 02/989 72 40; е-mail: fairs@bcci.bg- Виолета Николова.

 
Публикувана 11 Октомври 2004 г. 14:10:24
 Новини

25 Април 2017
Инфоцентърът на НАП напомня, че наближава крайният срок за подаване данъчни декларации за доходите от нетрудова дейност
още...
25 Април 2017
НАП напомня, че наближава крайният срок за подаване данъчни декларации за доходите от нетрудова дейност
още...
21 Април 2017
Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Тарифата за таксите, които се събират от Българската агенция по безопасност на храните
още...
21 Април 2017
Национален щанд на Международната изложба за хотелиерство и ресторантьорство HOST, 20–24.10.2017, Милано, Италия
още...
20 Април 2017
Бюрата по труда стартираха процедури за кандидатстване на работодатели за преференции по програми и мерки за заетост и обучение на безработни
още...

Още новини