Информация за националната програма "От социални помощи към осигуряване на заетост" 2005 г.

Дирекция “Бюро по труда - Дунав” – Русе уведомява работодателите , че от 13 до 21октомври 2004 г.могат да депозират документи за ползване на преференции по Закона за насърчаване на заетостта. Финансовите средства са разпределени по съответните мерки както следва:

-насърчаване на работодателите да наемат безработни младежи (чл.36 ал.1 от ЗНЗ) - 5999лв.

-насърчаване на работодателите да наемат безработни младежи до 29 г. възраст с намалена работоспособност и младежи от социални заведения, завършили образованието си(чл.36 ал.2) – 2 283лв.

-насърчаване на работодателите да наемат на работа продължително безработни лица (чл.37 от ЗНЗ) – 5 793лв.

-насърчаване на работодателите да приемат за обучение и стажуване безработни младежи до 29 години (чл.41 от ЗНЗ)- 9 968 лв.

-насърчаване на работодателите за разкриване на работни места за стажуване и чиракуване(чл.46 от ЗНЗ)– 19 803лв.

-насърчаване на работодателите да наемат безработни лица на непълно работно време (чл.51 от ЗНЗ) – 2 329лв.

-насърчаване на работодателите да наемат безработни лица с трайно намалена работоспособност (чл.52 ал.1 от ЗНЗ) – 6 211лв.

-насърчаване на работодателите да наемат безработни лица с трайно намалена работоспособност на временна, сезонна или почасова работа (чл.52 ал.2 от ЗНЗ) – 4 780 лв.

-насърчаване на работодатели да наемат безработни лица самотни родители и/или майки с деца до 3-годишна възраст (чл.53 от ЗНЗ) – 4 527лв.

-насърчаване на работодателите да наемат безработни лица, изтърпели ефективно наказание “лишаване от свобода” (чл.55 от ЗНЗ) – 1 968лв.

-насърчаване на работодателите да наемат безработни жени над 50 и мъже над 55-годишна възраст (чл.55а от ЗНЗ) 3 900лв.

Подробна информация за условията за кандидатстване може да се получи в дирекция “Бюро по труда-Дунав”- Русе, ул.“Капитан-лейтенант Евстати Винаров” 10, етаж III, стая 308, както и на тел. 821 425 и 821 423

 
Публикувана 11 Октомври 2004 г. 16:10:01
 Новини

13 Март 2018
Корпоративните декларации се подават само по електронен път
още...
13 Март 2018
Два дни за фирмите да подадат в НАП данни за платени доходи на физически лица
още...
28 Февруари 2018
Бизнес форум с двустранни срещи България – Катар
още...
21 Февруари 2018
Национални дни на кариерата- 2018
още...
07 Февруари 2018
Превеждаме данъци и осигуровки без такси
още...

Още новини