Информация за националната програма "От социални помощи към осигуряване на заетост" 2005 г.

Дирекция “Бюро по труда - Дунав” – Русе уведомява работодателите , че от 13 до 21октомври 2004 г.могат да депозират документи за ползване на преференции по Закона за насърчаване на заетостта. Финансовите средства са разпределени по съответните мерки както следва:

-насърчаване на работодателите да наемат безработни младежи (чл.36 ал.1 от ЗНЗ) - 5999лв.

-насърчаване на работодателите да наемат безработни младежи до 29 г. възраст с намалена работоспособност и младежи от социални заведения, завършили образованието си(чл.36 ал.2) – 2 283лв.

-насърчаване на работодателите да наемат на работа продължително безработни лица (чл.37 от ЗНЗ) – 5 793лв.

-насърчаване на работодателите да приемат за обучение и стажуване безработни младежи до 29 години (чл.41 от ЗНЗ)- 9 968 лв.

-насърчаване на работодателите за разкриване на работни места за стажуване и чиракуване(чл.46 от ЗНЗ)– 19 803лв.

-насърчаване на работодателите да наемат безработни лица на непълно работно време (чл.51 от ЗНЗ) – 2 329лв.

-насърчаване на работодателите да наемат безработни лица с трайно намалена работоспособност (чл.52 ал.1 от ЗНЗ) – 6 211лв.

-насърчаване на работодателите да наемат безработни лица с трайно намалена работоспособност на временна, сезонна или почасова работа (чл.52 ал.2 от ЗНЗ) – 4 780 лв.

-насърчаване на работодатели да наемат безработни лица самотни родители и/или майки с деца до 3-годишна възраст (чл.53 от ЗНЗ) – 4 527лв.

-насърчаване на работодателите да наемат безработни лица, изтърпели ефективно наказание “лишаване от свобода” (чл.55 от ЗНЗ) – 1 968лв.

-насърчаване на работодателите да наемат безработни жени над 50 и мъже над 55-годишна възраст (чл.55а от ЗНЗ) 3 900лв.

Подробна информация за условията за кандидатстване може да се получи в дирекция “Бюро по труда-Дунав”- Русе, ул.“Капитан-лейтенант Евстати Винаров” 10, етаж III, стая 308, както и на тел. 821 425 и 821 423

 
Публикувана 11 Октомври 2004 г. 16:10:01
 Новини

17 Май 2017
Второ издание на Академия за социални предприемачи
още...
17 Май 2017
Национален конкурс за „Европейска награда за млади фермери” 2017 г.
още...
17 Май 2017
Състезание „Green Talents 2017“
още...
21 Април 2017
Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Тарифата за таксите, които се събират от Българската агенция по безопасност на храните
още...
21 Април 2017
Национален щанд на Международната изложба за хотелиерство и ресторантьорство HOST, 20–24.10.2017, Милано, Италия
още...

Още новини