Програма "Развитие на бизнеса и търговията в България" - подкрепа на експортно ориентирани български фирми

Консултантска помощ от американски доброволци и български експерти, създаване на търговски връзки и подкрепа на експортно ориентирани български фирми предлага консорциум ВЕГА - Алианс доброволци за икономически растеж (Volunteers for Economic Growth Alliance). Програмата на консорциума се нарича „Развитие на бизнеса и търговията в България“ (БТД) и се финансира от Американската агенция за международно развитие (USAID).

Програмата за стопанско и търговско развитие е първата програма на ВЕГА, която стартира, стойността и е три милиона долара. За USAID помощта за малките и средните фирми не е нова дейност. В България е добре познат консорциум ФЛАГ, но ВЕГА е нов и по-добър механизъм за подкрепа на малкия и средния бизнес.Членове на ВЕГА са 17 организации с нестопанска цел, работещи в областта на управленското консултиране и развитието на бизнеса. Обединението е създадено преди една година.

ВЕГА ще насърчи:

 • малки и средни фирми, най-вече тези, които работят в търговски и експортно ориентирани сектори
 • организации, подкрепящи малкия и средния бизнес.

Четири са основните области на икономическо развитие, в които консорциумът ще предостави подкрепа:

 • развитие на частния сектор
 • финансови услуги
 • възможности за намаляване на бедността в селските и градските райони
 • развитие на агробизнеса.

Идеята е да се подпомогнат институционалното развитие и капацитетът на организациите в подкрепа на бизнеса, за да бъдат по-ефективни в предлагането на услуги за малките и средните предприятия. Консорциумът ще работи с консултантски фирми, браншови асоциации, държавни структури

Предприемачите могат да разчитат на обучение, консултации и подкрепа за установяване на търговски контакти. ВЕГА може да съдейства на фирмите да увеличат достъпа си до кредити. Експертите доброволци могат да улеснят търсенето на международни възможности за инвестиции, създаването на търговски взаимоотношения с чуждестранни фирми, да подпомогнат износа.

Консорциумът ще предложи:

 • Техническа помощ от американски консултанти доброволци. Консултантите обикновено работят от 21 до 28 дни в страната. Подкрепата би могла да бъде и дистанционна.
 • Български консултанти, които могат да бъдат използвани за краткосрочни проекти.
 • Консултанти от MBAEC - организацията, която обединява 50-те топ бизнес училища в САЩ, които готвят MBA кадри. Членовете на MBAEC могат да работят с местни организации 12 месеца.
 • Конференции, курсове и семинари за по-широка публика по специфични теми за дадена индустрия.
 • Малки дарения: този компонент ще бъде приложен в началото на 2005 г., но не става въпрос за финансиране.

За повече информация:

Volunteers for economic growth alliance

www.vegaalliance.us
1424 K Street, NW
Suite 660, Washington, DC 20005
Telephone 202-628-0017
Fax 202-628-0018
James May - Executive Director
jmay@vegaalliance.us
General: info@vegaalliance.us

 
Публикувана 11 Октомври 2004 г. 17:10:57
 Новини

12 Юли 2017
Дирекция “Бюро по труда”- Русе провежда процедура за кандидатстване на работодатели за преференции по насърчителни мерки за заетост на безработни лица
още...
12 Юли 2017
НАП напомня: завършилите средно образование безработни и неучащи заплащат сами здравните си осигуровки
още...
11 Юли 2017
Изменение на Условията за кандидатстване по процедура BG05M9OP001-1.021 „Обучения за заети лица“
още...
04 Юли 2017
НАП въведе нова електронна услуга с КЕП
още...
29 Юни 2017
КАРИЕРА ЗА НОВА ЕRА - единствените кариерни дни в страната за млади и утвърдени учени
още...

Още новини