Подкрепа за български фирми за участие в 16 международни изложения
Министерството на икономиката е осигурило 1 милион лева за организиране на национални щандове на още 16 международни панаири. Това е част от програмата за насърчаване на износа и подпомагане на бизнеса в търсенето на нови пазари и възможности

Министерството на икономиката е осигурило 1 милион лева за организиране на национални щандове на още 16 международни панаири, обяви на пресконференция днес вицепремиерът и министър на икономиката Лидия Шулева. На нея присъстваха заместник-министърът на икономиката Радослав Бозаджиев и новият изпълнителен директор на Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средни предприятия Станимир Бързашки.

С това решение към вече одобрените от ИАНСМП 11 международни панаири се осигурява участието на български производители и износители на общо 27 изложения през 2005 / 2006 година.

С организацията на тези национални щандове държавата сериозно подкрепя българския бизнес за реализиране на експортния му потенциал, заяви министър Шулева. Предложението е част от програмата на министерството на икономиката за насърчаване на износа и подпомагане на бизнеса в търсенето на нови пазари и възможности.

Програма на международните панаири и изложения през 2005 г., на които ИАНМСП организира национални участия.

Друга мярка са промените в Закона за експортното застраховане, където българските експортни стоки се застраховат не от 7 до 10 млн. лева годишно, а общо за 100 млн. лева. С отпуснатите средства ще се подпомагат фирми, които имат експортен потенциал, имат възможност, критерии за конкурентност на стоките, подчерта Радослав Бозаджиев, зам.-министър на икономиката.

Към мерките спада и решението на СИР за прилагане на публично-частното партньорство при изпращането на търговски представители в чужбина.

Средства ще се отпускат за създаването на национални щандове, а не на отделни фирми, които да кандидатстват за отпускане на средства за популяризиране на собствената си фирма, подчерта министър Шулева. 16-те панаири и изложения са избрани с няколко аргумента, сред които са реалните експортни възможности, страни с реални експортни възможности за български фирми, страни от Руската Федерация и от бившата ОНД, както и няколко преференциални страни от Африка и Америка.

В търсене на експортни възможности ще се организират форуми и дни на българския бизнес в европейските столици, на които ще се канят като изложители представители на малките и средни предприятия от България. Фирмите трябва да произвеждат специфични български продукти, да са съобразени със специалната тематика на панаира и да имат конкурентно предимство, подчерта Лидия Шулева.

Списък на международните панаири, на които България ще участва с национални щандове:

THE LONDON INTERNATIONAL WINE & SPIRITS FAIR, м. май 2005 г., Лондон, Великобритания

Международно изложение за вина, спиртни напитки и храни. Провежда се ежегодно от 1981г. насам и е най-значимото по рода си в света. Изложителите са над 1 200 (2004 г.) от всички големи винопроизводителни страни (участват фирми от над 38 страни). Това е място за професионална дегустация и тестване на вината. През 2004 г. изложението е привлякло около 16 000 посетители, предимно специалисти в областта на винопроизводството и купувачи (75 % от посетителите са от Великобритания и 25% са основно от Германия, Франция, Испания, Италия и Скандинавските страни).

Лондон е световен център на пазара на вина и като такъв е много важен пункт за всички производители и износители на вина. Поради факта, че Великобритания е един от най-големите вносители на вина в света, а също и поради слабото ниво на винопроизводство в страната, това изложение е идеална възможност за всички чужди производители и износители на вино. Участието в THE LONDON INTERNATIONAL WINE & SPIRITS FAIR дава възможност на изложителите за делови срещи в професионална атмосфера с основните купувачи от Великобритания и Европа. По преценка на банка "Морган Стенли" най-перспективните пазари на вино са Великобритания и Азия, но само за висококачествени вина от и над сегмента premium, и в никакъв случай не на евтините.

Българското вино загуби позициите си на Европейските пазари, тенденциите за спад започнаха още през 1989г., като всяка година губехме между 15-20% от пазарите си. С 30-40% по-малко продаваме във Великобритания. Всички пазарни анализи в бранша показват дългосрочен тренд към ръст в продажбите на вина от класа premium и по-горните от него, но основният български износ е на евтини вина – от класа basic. Търсенето на вина е предимно към тези с по-ясно изразени плодови вкусове и аромати, а българското вино продължава да се прави с опити за доминиране в него на дъбовите аромати.

Друга тенденция е брендирането – налагането на определени марки на пазара. Докато преди 5г. под 1% от вината бяха брендирани, с наложени търговски марки, сега те надхвърлят 1/3. С българските вина не е така. Поради факта, че виното е имиджов продукт, едновременно с изграждането на нов имидж на България от Правителството, би могъл да бъде издигнат и авторитета на България като винарска страна. Това може да стане с провеждането на умела политика на позициониране на страната ни и с подпомагане на българските винопроизводители при участието им на специализирани международни изложения, каквото е THE LONDON INTERNATIONAL WINE & SPIRITS FAIR.

В три поредни години - 2002 г., 2003 г. и 2004 г. Агенцията за насърчаване на търговията е организирала участие на български фирми в рамките на национален щанд.

През 2002 г. – ИАНТ съвместно с GTZ организира първото национално участие в LIWSF. На националния щанд на площ от 88 кв.м. участваха осем български фирми производители.

През 2003 г. – ИАНТ съвместно с Международен панаир ЕАД – Пловдив организира национален щанд от 90 кв.м. с участие на 13 български фирми.

През 2004 г. – ИАНТ организира участие на 11 български винопроизводители в рамките на 161 кв.м. национален щанд.

Всички участници на националния щанд изразяват задоволството си от участието в панаира и от постигнатите резултати.

CPD 2005, м. август 2005 г., Дюселдорф, Германия

Международното изложение за текстил и конфекция CPD се провежда ежегодно два пъти в годината.

През 2003 г. са взели участие 1 468 фирми (758 местни и 710 чуждестранни изложители), на обща площ от 74 315 кв.м. (нето). Общият брой на посетителите е 48 507, от които 16 235 са чуждестранните посетители и 32 272 от Германия. През 2003 г. е регистрирано участие в изложението на 5 български фирми.

Износът на готови облекла и текстил е сред традиционно водещите позиции в българския експорт. За съжаление преобладаващата част от износа се формира от стоки произведени на ишлеме (96-98%). С напредване на процеса на изравняване на стандартите за заплащане на труда в България и Европейския съюз, продиктувано от присъединяването ни към него, голяма част от производството на ишлеме ще бъде прекратено, което ще породи големи социални проблеми в много области на страната.

Участието в подобно международно изложение, даващо възможност на българските предприятия да представят собствените си колекции и намерят пазари за тях до голяма степен ще спомогне за увеличаването на процента на износ на "собствена продукция". След организираното през 2000 г. от ИАНТ (ЦНИ) национално участие в изложението до момента не са организирани други национални участия. В CPD продължават да участват български фирми както самостоятелно, така и с подкрепата на GTZ.

Изложението е сред най-големите в света в областта на модната индустрия и най-голямото в сферата на конфекцията (ready to wear).

ANUGA 2005, 08-12.10. 2005 г., Кьолн, Германия

Международното специализирано изложение ANUGA е най-голямото изложение в областта на хранително-вкусовата промишленост в Европа и света в рамките на 2005 година. Провежда се веднъж на две години. В миналогодишното издание на изложението са взели участие 6 006 фирми (4 883 чуждестранни и 1 123 германски фирми) от хранителния сектор от цял свят (93 страни). Най-голямо чуждестранно присъствие на изложението отбелязва Италия с участие на 1 112 фирми, следвана от Испания (390 фирми), Франция (253), Китай (244), Белгия (221) и Холандия (189).

По данни на организаторите изложението е посетено от 160 000 посетители, 50% от които представители на чуждестранни фирми – вносители, дистрибутори, търговци на едро и др. Изложението е с подчертано международен характер и е предназначено предимно за професионалисти.

На изложението през 2001 България беше представена с национален щанд от 100 кв.м., организиран и финансиран от ИАНТ (ЦНИ). В рамките на националния щанд взеха участие 12 български фирми. Всички участвали фирми изразиха своето задоволство от постигнатите резултати по време на изложението.

През 2003 г. България се представи за втори път на изложението ANUGA. ИАНТ организира национален щанд от 200 кв. м., на който участваха 21 български фирми от ХВП. Изложението премина при засилен интерес от страна на посетителите към българските продукти, представени на щанда.

Предвид пряката връзка на хранително-вкусовата промишленост със селското стопанство и необходимостта от подпомагането им смятаме, че подобно участие би се отразило положително на възможността за излизане на нови пазари, както и за реална оценка на позициите на българските производители на световния пазар.

IMM 2006, м. януари 2006, Кьолн, Германия

Международният панаир за мебели IMM се провежда ежегодно в продължение на повече от 55 години (стартира от 1949 г.). Това е най-голямото специализирано световно изложение в бранша.

В изложението през 2003 г. са взели участие 1 305 фирми от 51 страни, в рамките на 176 943 кв.м изложбена площ (нето). Преобладава броят на чуждестранните участници - 840 фирми спрямо 465 представители на местни фирми. Изложението е привлякло 133 429 посетители (97 575 местни и 35 854 чуждестранни).

Началото на 2004 г. е организирано колективно участие от Българската браншова камара на дървообработващата и мебелната промишленост. Интересът на българските производители на мебели към възможностите предоставени за износ в ЕС е изключително голям, доказателство за това е и постоянно растящия обем на износа на мебели от България.

Изложението е включено в промоционната програма на ИАНТ по препоръка на Браншовата камара на дървообработващата и мебелната промишленост и български фирми.

PROWINE 2006, м. март 2006 г., Дюселдорф, Германия

PROWINE е най-голямото Европейско специализирано изложение за вина и спиртни напитки, предназначено само за специалисти. През 2004 г. участие в изложението са взели 2 700 фирми от 39 страни. PROWINE 2004 е бил посетен от над 30 000 доставчици, търговци на едро, представители на хотелския и ресторантьорския бизнес, вносители и износители. Съпътстващата програма на изложението включва професионални дегустации на вина в специализирана зона за дегустации в една от залите на панаира.

През 2002 г. за първи път България беше представена с национален щанд, на който взеха участие 5 български фирми. Участието им на Националния щанд на България беше подпомогнато финансово от страна на GTZ и ИАНТ. ИАНТ участва в изложението и с информационен щанд, на който бяха представени рекламни и информационни материали за България, включително и промоция на CD – Българските износители.

На изложението през 2003 г. България беше представена от 11 фирми, на площ от 96 кв .м. организирани от ИАНТ, GTZ и БСК.

През 2004 г. съвместно с GTZ, ИАНТ организира национален щанд от 143 кв.м., в рамките на който взеха участие 12 български фирми.

Поради факта, че виното е имиджов продукт, едновременно с изграждането на нов имидж на България, би могъл да бъде издигнат и авторитета на България като винарска страна. Това може да стане с провеждането на умела политика на позициониране на страната ни и с подпомагане на българските винопроизводители при участието им на специализирани международни изложения, каквото е PROWINE.

CEBIT 2006, 09-15.03.2006 г., Хановер, Германия

Международно изложение за информационни технологии, телекомуникации, софтуеар и услуги. Изложението се провежда за първи път през 1986 г. CeBit остава най-голямото изложение в областта на информационните технологии, въпреки намаляващия брой участници през последните години - от 7 264 през 2002 г. до 6 411 през 2004 г. Ежегодно изложението се посещава от над 500 000 професионални посетители.

Секторът на високите технологии в България, въпреки не високия относителен дял в износа, бележи стабилен ръст през последните години и разполага с голям експортен потенциал. По тази причина и предвид препоръки на фирми от софтуеарния бранш изложението се включва в проекто-програмата на ИАНТ за 2005-2006 г.

HANOVER INDUSTRIAL FAIR 2006, м. април, Хановер, Германия

Хановерският индустриален панаир е основан през 1947 година и се провежда ежегодно през месец март или април.

Основните продуктови групи са: фабрично оборудване и автоматизация, машиностроене, микротехнологии, проучвателна дейност, енергетика.

През 2000 г. по време на панаира бе проведен "Ден на България в Германия" и БСК организира бизнес делегация, състояща се от представители на 5 български фирми, които не бяха удовлетворени от високите организационни такси, липсата на придружаващо лице – организатор и др.

През 2002 г. панаирът заема нетна изложбена площ от над 261 811 кв.м като броят на изложителите е около 6 471 фирми от 65 държави. Регистрирано е участие на 32 български фирми, в т.ч. и колективно участие на 6 фирми на щанд, организиран от БСК и финансиран по програма на GTZ.

Посетителите през 2002 г. са 244 539 души. Това прави Хановерският индустриален панаир най-големия от този род в света.

ИАНТ организира национално участие на площ от 50 кв.м. през 2003 г., с участие на 5 български фирми. През 2004 г. ИАНТ отново организира национален щанд в рамките на 48 кв.м. с участие на 5 български фирми.

Причини за организирано участие в изложението на български фирми:

 • Машиностроенето е добре развит традиционен бранш на българската промишленост.
 • Хановерският индустриален панаир е сред водещите европейски панаири в съответната област, на който си дават среща производители и купувачи от цял свят.
 • Въпреки високите цени за щанд и хотел, български фирми участват в панаира.
 • Българските фирми предпочитат да участват организирано на подобни големи изложения, тъй като при индивидуално участие срещат проблеми свързани с техническата организация, езикови трудности и т.н.

COSMOPROF 2006, м. март 2006 г., Болоня, Италия

Най-голямото международно изложение за парфюмерия и козметика в Европа. COSMOPROF се провежда ежегодно от 1967 г. насам.

През 2003 г. в рамките на 73 289 кв.м. в изложението са взели участие 1 852 фирми от 45 страни. Преобладава броя на чуждестранните участници - 1 038 спрямо 814 представители на местни фирми. Изложението е било посетено от над 125 009 души, от които 23 328 са чуждестранните посетители.

В изложението традиционно участват български фирми. През 2004 г. БНАЕМПК (Българска национална асоциация етерични масла, парфюмерия и козметика), със съдействието на ИАНТ организира информационен щанд на площ от 16 кв.м.

По време на изложението традиционно се отбелязва голям интерес на клиенти не само от Европа, а и от Арабските страни.

Изложението е включено в програмата на ИАНТ по препоръка на БНАЕМПК и български козметични фирми като една възможност за възстановяване на традиционните български пазари на парфюмерия и козметика в Арабския свят и за завоюване на нови пазарни позиции на европейските пазари.

MIDEST Международен салон за промишлени поддоставки (Париж, 7-10 декември 2004 г.)

MIDEST е най-големият салон за промишлени поддоставки във Франция. Това е международно изложение, в което има най-голямо предлагане на промишлени поддоставки.

През 2003 в салона се участвали над 2000 изложители от 41 страни. През същата година салонът е бил посетен от 47 521 души от 70 страни. 32% от изложителите са чуждестранни компании, като на салона са представени 95% от секторите за промишлени поддоставки (с изключение на поддоставките в областта на текстилната и дървообратващата промишлености).

Салонът се посещава както от малки и средни предприятия, така и от големи международни компании. В рамките на салона се провеждат специализирани семинари, конференции и кръгли маси по отделни сектори. Организатор на изложението е REED EXHIBITION COMPANIES (Reed Expositions France).

Участието на българските изложители /производители и износители/ ще даде възможност на място за установяване на нови делови контакти в международен мащаб и ще допринесе за промотирането на българските предприятия. Посетителите на салона от своя страна ще бъдат улеснени в намирането на надеждни нови под-доставчици от различни страни.

POZNAN INTERNATIONAL FAIR 2005, м. юни 2005 г., Познан, Полша

PIF е международен панаир за индустриални технологии и инвестиционни стоки и се провежда ежегодно в гр. Познан от 1921 г. насам. Организатор е Познанският Международен панаир, който е най-големият по своите размери за страните от ЦЕФТА.

В изданието на панаира през 2003 г. са взели участие представители на около 1 000 фирми от 34 страни в рамките на 15 114 кв.м изложбена площ. Изложителите са подредени тематично в отделни салони, между които автоматика, енергетика, машиностоене, металургия, химическа промишленост, електроника, транспорти и др. Панаирът е привлякъл повече от 10 000 посетители, предимно специалисти в областта на машиностроенето и технологиите.

България е традиционен участник в изложения организирани от Познанския Международен панаир.

Със съдействието на ръководител СТИВ-Варшава са постигнати договорености с Международния познански панаир за участие на български фирми в панаира при преференциални условия. Значително са редуцирани цените за наем на изложбена площ и конструкция (с 30%).

В изданията на панаира от 2000 г. до 2003 г. (включително) са взели участие общо 24 български фирми.

Полша е традиционен пазар, на който българските машиностроителни продукти са добре познати. Последващи участия на български фирми ще затвърдят позициите и ще увеличат шансовете за навлизане на български продукти от машиностроителния бранш на полския пазар, а също така ще дадат възможност и за установяване на контакти със страните от ЦЕФТА и ОНД, което от своя страна разширява възможностите за навлизане на български стоки на други пазари (извън полския).

BVV- MSV м. септември 2005 г., Бърно, Чешка Република

Първото издание на Международния машиностроителен панаир "MSV" в град Бърно, Чехия е през 1958 година. Той е един от най- големите машиностроителни панаири в Средна Европа. Провежда се през месец септември всяка година.

Основните продуктови групи са: промишлена електротехника и електроника, енергетика и пазар на енергията, хидро – пневматика, промишлена арматура, помпи и т.н., машиностроене, металургия, химия и пластмаса, автоматизация, контрол и измерване, транспорт, салон за технологии и системи за транспортиране, технологии за обработка на различни повърхности и покрития, системи и технологии в газовата промишленост.

В 45-тото издание на Бърненския машиностроителен панаир през 2003 г. Панаирът е бил посетен от над 105 500 търговски посетители.

В МSV 2001, 2002 и 2003 ИАНТ осигури преференциални условия за участие на български изложители, от които се възползваха общо 17 фирми.

ZAGREB INTERNATIONAL FAIR (13.-18.09.2005.), Загреб, Хърватия

Международния Есенен загребски панаир е най-голямото изложение в Хърватия. Изложението се провежда от 80 години и на него са представени всички сектори на икономиката.

През 2003 г. 79-ия Есенен загребски панаир е имал 100 000 м2 изложбена площ, 1700 изложители (838 местни и 866 чуждестранни) от 37 страни, 15 колективни национални участия и 140 000 посетители (33%, от които бизнес-посетители. Най-голям брой са от Хърватия, Словения, Босна и Херцеговина, Унгария, Австрия, Италия и Сърбия и Черна Гора). Загребския панаир е между водещите панаири в Централна и Източна Европа и между 11-те най-големи в света. Той разполага с 505 000 кв.м. изложбена площ, 180 000 кв.м., от които закрита. Всяка година Загребския панаир организира повече от 25 специализирани изложби, на които взимат участие повече от 7 000 изложители, а през изложбените площи преминават около един милион посетители годишно. 59% от общия брой на изложителите са чуждестранни.

Всяка година на Есенния загребски панаир се представя страна-партньор, на която се отделя изложбена площ и широко представяне в хърватските медии. По време на Есенния загребски панаир (16-21 септември 2003 г.) България беше представена като "Страна-партньор" на Загребския панаир.

Хърватия е 4,7 милионен пазар, на който все още са познати малко български продукти. Сравнителните предимства на хърватския пазар е неговата по-голяма покупателна способност (6 385,4 щ.д. годишен БВП на глава от населението), тесните делови контакти със западноевропейските страни и републиките от бивша Югославия.

От 1 март 2003 г. Хърватия е член на ЦЕФТА, като в търговията с България промишлените и част от селскостопанските стоки са освободена от мита. Либерализацията на търговията между двете страни е предпоставка за значително по-добри условия за търговия и за засилване на интереса за бизнес от двете страни. Стойността на стокообмена между България и Хърватия през 2003 г. възлиза на 72,9 млн.щ.д., от които 42,6 млн.щ.д. износ и 30,3 внос. Търговският баланс в полза на България е 12,4 млн. щ.д. През 2003 г. се забелязва повече от трикратно увеличение на стокообмена в сравнение с 2002 г., като търговията между двете страни през 2003 г. достига най-високата си стойност от 1992 г. до сега. Нарастване се забелязва при вноса и при износа, което е индикатор за засилване на деловия интерес и от двете страни.

ИНДАГРА (INDAGRA), Букурещ 3-7 ноември 2005 г.

Едновременно с ИНДАГРА се провеждат и изложенията EXPO-DRINK и ALL-PACK.

Трите изложения са фокусирани върху хранителни продукти и оборудване за тях, селскостопански технологии и оборудване, опаковки, машини за опаковки, опаковане и съхранение на хранителни продукти, вина, алкохолни и безакохолни напитки и др.

През 2003 г. в трите изложения са взели участие общо 671 изложители, от които 455 от Румъния и 216 чуждестранни от 25 страни. Общо наетата площ е възлязла на 30 090 кв. м.

Предложението е съобразено с особеностите на румънския пазар и сравнителните предимствата на българските стоки от областта на хранително-вкусовата промишленост.

Българските фирми, работещи в областта на хранително-вкусовата промишленост, селскостопанска техника, напитки и опаковки имат значителни преимущества при реализиране на техните продукти на румънския пазар поради:

 • добрия имидж, с който се ползват българските продукти в Румъния;
 • съответствие на качеството на българските стоки с изискванията на местния пазар;
 • доброто съотношение качество/опаковка/цена на българските стоки;
 • при население от 22,3 млн. жители и средна нетна заплата за страната от около 143 евро (официална статистика, юни 2004 г.), Румъния има значителен потенциал от платежоспособно търсене на хранителни продукти, машини и оборудване за хранително-вкусовата промишленост;
 • по-високото ниво на цените в Румъния позволява прилагането на ценообразуване задоволяващо всички звена по веригата "производител – краен потребител";
 • ниски транспортни разходи и кратки срокове необходими за транспорт на стоките.

Към трите изложения има интерес от български фирми, които до момента са организирали участието си самостоятелно. С организаторите на панаира може да бъде договаряно прилагането на преференциални тарифи за национално участие.

ТЕХНИЧЕСКИ ПАНАИР - Белград май 2005, Сърбия и Черна Гора

48 години пази традицията на активен посредник между пазара науката.

Традиционно събира голям брой участници от Европа и света, като всяка година има и българско представяне. На тазгодишното издание /10-14. май/ са взели участие 1000 изложители от 35 страни.

Области: машиностроене, електротехника, информационни технологии, софтуеар и услуги. От 2001 г. се наблюдава повишен интерес на българските фирми към изложението, като средно на година присъстват между 10 и 15 фирми от нашата страна.

Причини за организирано участие в изложението на български фирми:

 • Машиностроенето е добре развит традиционен бранш на българската промишленост.
 • Белградският технически панаир е сред водещите панаири в региона в областта на машиностроенето, на който си дават среща производители и купувачи от цял свят.
 • Българските фирми предпочитат да участват организирано на подобни големи изложения, тъй като при индивидуално участие срещат проблеми свързани с техническата организация.

МЕЖДУНАРОДЕН СЕЛСКОСТОПАНСКИ ПАНАИР - Нови Сад средата на м.май, Сърбия и Черна Гора

Най-старият и най-големият панаир в страната и един от най-големите в Европа. Всяка година на него взимат участие около 2.000 фирми изложители, a директно или чрез представители се представят стоки от около 60 страни. На предпоследното издание на панаира в Нови Сад в периода 17 - 23.05.2003 г. като изложители взеха участие седемнадесет български фирми от областта на хранително-вкусова промишленост, машиностроенето и др. През 2004 г. българските фирми бяха 15, като повечето от тях вече са взимали участие в изложението.

През последните няколко години нараства интересът на българските фирми за присъствие на пазара на Сърбия и Черна Гора. Сключеното Споразумение за свободна търговия, влязло в сила от 01.06.2004 г. е допълнителен стимул за българските производители и търговци да търсят нови пазарни пространства на 10 милионния пазар в Сърбия и Черна Гора.

ПРОДЭКСПО 2006, м. февруари 2006 г., Москва, РФ

Международното изложение за хранителни продукти, вина и спиртни напитки се провежда ежегодно от 1994 г. насам. Изложението е най-голямото в Русия и страните от ОНД. ПРОДЭКСПО се организира със съдействието на Министерство на селското стопанство на Руската Федерация, Правителството на Москва и под патронажа на Търговско-промишлената палата на РФ.

На изложението през 2004 г., на повече от 33 000 кв.м. изложбена площ, са участвали над 2 000 руски и чуждестранни фирми от 60 страни. С национални щандове са представени повече от 26 държави, включително България (153 кв.м., с участие на 21 български фирми). Българският национален щанд беше организиран от ИАНТ. По време не изложението българска фирма е отличена с бронзов медал на международния конкурс "Лучший товар", проведен в рамките на проявата. Изложението е привлякло над 95 000 посетители, преобладаващата час от които вносители, търговци, дистрибутори и специалисти в областта на ХВП.

Предвид засиления интерес от страна на български фирми за участие в изложението и постъпилите от тяхна страна препоръки за организиране на последващо участие в ПРОДЭКСПО, изложението е включено в промоционната програма на ИАНТ за 2004-2005 г.

ИНТЕРШАРМ – Международно специализирано изложение за парфюмерия и козметика, м. октомври 2005 г., Москва, РФ

Интершарм е ежегодно изложение, основано през 1994. Провежда се в края на м. октомври – началото на м. ноември. Основните продуктови групи са: козметика, парфюмерия, фризьорски консумативи, суровини за производството на парфюмерия и козметика, опаковъчни материали, тоалетни принадлежности, модна бижутерия, слънцезащитни средства. Изложението се разраства при всяко следващо издание, като нетната изложбена площ нараства прогресивно от 3 400 кв.м през 1998 г. на 12 103 кв. м за 2003 г. Броят на изложителите за същите години е съответно 205 и 723 фирми, от 10 държави. През 1998 г. изложението е посетено от 20 000 посетители, докато през следващите години броят им значително нараства – съответно 75 000 души.

През 2002 г. за първи път се организира български национален щанд от 100 кв.м., с участието на 20 български фирми. Щандът е организиран и финансиран изцяло от ИАНТ. През 2003 г. ИАНТ организира за втори път национално участие в изложението. В рамките на щанд от 141 кв.м. взеха участие 11 български козметични и парфюмерийни фирми.

Парфюмерията и козметиката са били основно перо в българския износ към РФ и ОНД. За съжаление сега позициите са загубени. Настоящото изложение би било стъпка за представяне на обновените български продукти на руския пазар.

Причини за организирано участие в изложението на български фирми:

 • Продуктовите групи, включени в изложението са традиционни за българската икономика.
 • Към изложението се проявява все по-голям интерес както от изложители, така и от посетители, което говори за неговата нарастваща значимост.
 • Българските производители и износители на парфюмерия и козметика проявяват подчертан интерес към участие в изложбата. Българската асоциация по парфюмерия, козметика и етерични масла официално е изразила желанието си да организира съвместно с АНТ участие на свои фирми членове на национален щанд по време на Интершарм.

ДНИ НА БЪЛГАРСКИЯ БИЗНЕС /Национална изложба/ в Беларус – Минск

Беларус е 10 – милионен традиционен наш пазар с позитивна нагласа към всичко свързано с България. Износът напоследък стагнира на ниско ниво, главно поради недостатъчна промоционна дейност.

Участието в такава изложба ще бъде най-ефективно за български производители и търговци, работещи в следните отрасли: фармацевтика; вино и спиртни напитки; подемно-транспортна и складова техника, както и части за нея; акумулатори; тютюн и тютюневи изделия; широк спектър от изделия за лична хигиена, битова козметика, боя за коса и др.; консервирани и др. хранителни стоки; общо машиностроене; хидравлика и пневматика; тръбопроводна арматура; оборудване за хранително-вкусовата, преработващата и млекопреработваща промишленост; алуминиеви изделия; силово електрооборудване и др.

Такова мероприятие би допринесло изключително за запълването на информационния вакуум сред беларуските потребители и вносители по отношение на български стоки, внасяни преди посредством търговски схеми през РФ и за издигането на националния имидж на България, като производител и доставчик на стоки и услуги с европейско качество.

Разходите за организирането на изложба са сравнително ниски. Ориентировъчната стойност (офертна) на арендата на 1 кв.м. покрита необорудвана изложбена площ в някоя от основните изложбени зали в Минск е 50 евро за петдневна (планирана специализирана) изложба. В града се предлагат зали с площ (обща) 500-600 кв.м., като средната цена на залите е около 600 щ.д. на ден, т.е. около 3000 щ.д. за цялата зала за пет дни (традиционно международните изложби в Беларус са с продължителност 5-6 дни). Като съорганизатор и технически изпълнител за изложбата може да бъде привлечено някое от изложбените предприятия в Беларус – Белинтерэкспо (БелТПП), Экспофорум, Белэкспо, Минскэкспо. Същите биха могли да извършат изграждането на щандовете, отпечатването на каталозите и др. организационни дейности, съспътстващи изложбата.

При организиране на мероприятието и разпращането на покани за посещение може да се разчита на активно съдействие от страна на местните браншови организации и сдружения, както и съответните министерства и ведомства.

INTERCHARM-УКРАИНА 2005 – МЕЖДУНАРОДНА ИЗЛОЖБА ЗА ПАРФЮМЕРИЯ И КОЗМЕТИКА

10-13 февруари 2005 год., изложбен център "КиевЭкспоПлаза". Организатор на изложбата е ООО "Косметик Экспо Медиа"

В InterCHARM-Украина 2004 участваха 267 компании, от 10 страни, на изложбена площ от 11 хил.кв.м. Най-голямо бе участието на фирми от Русия и Полша. От България участие взеха "Ален Мак"АД, които се представиха със самостоятелен щанд и "Роза Импекс", "Солвекс", "Регал Косметик", "Арома Козметик" с общ щанд.

През 2005 изложбата ще се проведе в два павилиона на изложбения център "КиевЭкспоПлаза", на площ от 16,5 хил.кв.м.

В рамките на изложбата InterСHARM-Украина-2005 ще се проведе и специализирана изложба InterCHARM-PACK: оборудване, суровини, етикиране и упаковка за парфюмериино-козметична продукция, услуги по контрактно производство.

Компания "Косметик Экспо Медиа" влиза в ЭкспоМедиаГруп "Старая Крепость", която провежда международни изложби за парфюмерия и козметика InterCHARM (Москва), InterCHARM professional (Москва), InterCHARM-Украина (Киев), InterCHARM-Полша (Варшава). През тази година е създаден алиянс на организаторите на изложби в индустрията "Global Beauty Network" между ЭкспоМедиаГрупой "Старая крепость" и "Мессе Франкфурт" за издигане на ред изложби на международната арена, където така също е включена изложбата InterCHARM-Украина.

Необходимо е национално участие в изложбата, тъй като българската козметика и парфюмерия е позната на украинския потребител, но конкуренцията е доста голяма. След разпада на Съветския съюз в Украйна навлязоха много големи компании, като Loreal, Nivea, SCHWARZKOPF и др., атакуващи украинския пазар с мощна реклама.

Украйна е страна с изключително голямо потребление на козметика, като е голям дела на потребителите със средни доходи, а българската козметика е в средното ценово равнище. В този сегмент е голяма конкуренцията от страна на Русия и Полша.

Според статистически данни ако до преди 5 години 68% от шампоаните (в количествено изражение) са внасяни от България и Полша, то сега лидери са Франция и Русия. През последните три години доставките на шампоани от РФ в Украйна са се увеличили повече от 3 пъти.

WORLD FOOD UKRAINE/"Весь мир продуктов питания. Украина"/

Най-големият международен форум на продоволствения пазар на Украйна. В рамките на форума протичат:

" Food & Drinks Ukraine " - IX Международна изложба за хранителни продукти и напитки.

"IngredientsUkraine" - III Международна изложба за хранителни ингредиенти, добавки и подправки

" Retail & SupermarketUkraine " - II Международна изложба за оборудоване за търговия на дребно, продоволствени магазини и супермаркети.

Организатори: Premier Expo, съвместно с компаниите ITE GROUP Plc , ITE TURKEY , ITE LLC MOSCOW , IEG - GIMA . Протича с подръжката на Държавния Департамент по продоволствията, Министерство на аграрната политика на Украина.

В изложбата през 2003 год. взеха участие 230 компании от 40 страни, сред които: Франция, Унгария, РФ, Испания, Холандия, Турция, Полша, Италия, Латвия, Литва и други. От България участва LB Bulgaricum.

По време на изложението се провеждат и специализирани мероприятия - традиционни професионални дегустационни конкурси.

 • "WORLD VINUM UKRAINE" - дегустационен конкурс за вина и коняци
 • "WORLD SPIRITUS UKRAINE" - дегустационен конкурс за алкохолни продукти
 • "WORLD AQUA UKRAINE" - дегустационен конкурс за минерална, искуствено-минерализирана вода
 • "WORLD JUICE UKRAINE" - дегустационен конкурс за сокове и сокосъдържащи напитки
 • "WORLD CANNED VEGETABLES & FRUIT UKRAINE" - дегустационен конкурс за плодо- зеленчукова консервна продукция
 • "WORLD MILK UKRAINE" - дегустационен конкурс за млечни продукти и кашкавали
 • "WORLD MEAT UKRAINE" - дегустационен конкурс за месни и колбасни изделия

Този форум е най-престижния в областта на ХВП в Украйна, с широко мащабен профил и могат да вземат участие както фирми производители на хранителни продукти така и винопроизводители. На украинския пазар българските вина са много слабо представени, докато преди години българския коняк и вино са се ползвали с изключителна популярност. Същото може да се каже и за българските консерви, които липсват на пазара. Действително има голяма конкуренция от страни като Полша, Унгария, Испания. Така също съществува и местно производство. Могат да се представят и фирми, производители на оборудване за хранителната промишленост.

Украйна е 40 – милионен традиционен наш пазар. През последните години отрицателното ни салдо придоби значителни размери, поради нарастване на вноса и задържане на износа на ниско ниво. Основни причини за това са както високите вносни мита за традиционните български стоки, така и недостатъчната промоционна работа на този пазар. Предстоящо е обаче присъединяването на Украйна към СТО, с която постигнахме изключително благоприятни договорености по достъпа на пазара на стоки в т.ч. и от хранително-вкусовия отрасъл.

FOODEX JAPAN 2006 , м. март 2006, Токио, Япония

FOODEX JAPAN е най-голямото изложение за храни и напитки в Азиатския и Тихоокеанския регион. То се провежда всяка година от 1976г. насам. Азиатският пазар е атрактивен за производители и доставчици, а вносът на Япония по отношение на хранителните продукти продължава да се увеличава. FOODEX JAPAN помага на българските фирми да навлязат на широкия Азиатски пазар и да развият нова глобална стратегия за следващия век, да създават дълготрайни и полезни контакти.

Всяка година JETRO Виена предоставя на България (чрез ИАНТ) безплатни напълно оборудвани щандове, всеки от по 9 кв.м.

През 2004 г. във FOODEX са участвали 2 466 изложители от 74 страни, разположени на 28 744 кв.м. изложбена площ. Изложението е посетено от над 105 000 посетители от над 50 страни.

До момента ИАНТ (ЦНИ) е подготвила и организирала български национални участия във FOODEX 2000, 2001, 2002, 2003 и 2004 г., като в изложенията участие са взели общо 23 български фирми. Всички те изразиха своето задоволството от участието в тези изложения и осъществените бизнес контакти, които са довели до сключване на сделки за износ.

SEOUL FOOD 2006, м. април, Сеул, Корея

"Seoul Food" е международно изложение в областта на хранително-вкусовата промишленост.

Предоставя възможност за навлизане на български фирми на Азиатския пазар и в Корея в тази перспективна за тях област предвид факта, че българския износ на хранителни продукти за региона следва тенденция на нарастване.

Аргументи за българското участие на изложението:

 • Организаторите предоставят безплатна изложбена площ за участие на български производители в изложението.
 • Хранително-вкусовата промишленост е перспективен отрасъл що се отнася до навлизането на български стоки на корейския пазар.
 • Българското участие през последните две години на това изложение доведе до реални резултати – износ на българско розово масло, сок от рози, сладко от рози, консервирани зеленчуци, замразени рибни продукти и рапани, вино (в малки количества).
 • Други възможности - млечни продукти, вина, етерични масла, детски храни, сушени плодове и зеленчуци.

REBUILD IRAQ 2005, м. април, Аман, Йордания

Международно изложение от общ характер. Организира се от International Fairs & Promotions, Lebanon, Riadh Exhibitions Co., S. Arabia and ExpoJordan.

Предвижда се в мероприятието да вземат участие високопоставени представители на иракските министерства, американски агенции, неправителствени организации, представители на главни контрактори по възстановяването на Ирак. Изложението ще обхване областите строителство, енергетика, мостове и ж.п.линии, пристанища и летища, телекомуникации, водоснабдяване и канализация, нефт и газ, здравеопазване, земеделие и др.

Участието на български фирми ще даде възможност за установяване на пряк контакт с йордански и други компании от региона за съвместно участие във възстановяването на Ирак.

От 80-те години на миналия век Йордания е и се предвижда да остане основен коридор за доставки на стоки и услуги за Ирак. Голям брой иракски бизнесмени са избрали Аман за център на своята делова дейност. Условията и режима за достъп на иракски бизнесмени в Йордания е облекчен, като конкретно за мероприятието се предвиждат специални отстъпки. Понастоящем Йордания е единствената страна, която поддържа два пъти дневно редовен граждански полет по дестинацията Аман-Багдад-Аман.

FANCY FOOD SHOW 2005, м. юли 2005 г., Ню Йорк, САЩ

Fancy Food е верига от международни изложения в областта на хранително-вкусовата промишленост, които се провеждат ежегодно в САЩ, в градовете Ню Йорк, Чикаго и Сан Франциско, разделени условно на лятно, пролетно и зимно изложение. Най-мащабната от трите изложби е лятната, която се провежда в Ню Йорк.

Първото издание на изложението е през 1955 г. Проявата се организира от Американската национална асоциация за търговия със специални храни.

Посетителите на изложбата варират между 19 000 и 32 000 души от цял свят. Сред посетителите през 2003 г. са търговци на дребно (3 922), хотелиери и ресторантьори (1 741), специалисти в областта на кетеринга (632), собственици на магазини за специални храни (1 384), вериги супермаркети (690) и др.

В изложбата през 2003 г. са взели участие 2 300 фирми от около 65 страни, от които 500 са чуждестранните изложители.

Сред изложителите през 2002 г. са и 11 български фирми от различни области на хранителния бранш, като участието на фирмите е подпомогнато от Консорциум ФЛАГ.

До момента не е организирано участие на България с национален щанд в изложението Fancy Food Show.

Участието на български фирми на изложението под формата на национален щанд ще даде възможност не само да бъдат представени българските хранителни продукти, като стоки с висок експортен потенциал, отговарящи на световните стандарти за качество, но и най-общо България, като страна с голям търговско-икономически потенциал за двустранно сътрудничество.

www.econ.bg

 
Публикувана 13 Октомври 2004 г. 15:10:25
 Новини

19 Април 2018
Състезание „Green Talents 2018“ стартира
още...
13 Март 2018
Корпоративните декларации се подават само по електронен път
още...
13 Март 2018
Два дни за фирмите да подадат в НАП данни за платени доходи на физически лица
още...
28 Февруари 2018
Бизнес форум с двустранни срещи България – Катар
още...
21 Февруари 2018
Национални дни на кариерата- 2018
още...

Още новини