Национален семинар на тема: Практическо прилагане на Наредба за съществените изисквания и оценяване на съответствието на електрически съоръжения
РТИК има удоволствието да Ви уведоми за

Национален семинар по "Практическо прилагане на Наредба за съществените изисквания и оценяване на съответствието на електрически съоръжения, предназначени за използване в определени граници на напрежението и Наредба за съществените изисквания и оценяване на съответствието за електромагнитна съвместимост , който ще се проведе на 15 - 17 ноември 2004 г. в София, Национален дом на науката и техниката, ул. Раковски 108, зала 105, етаж I.

Семинарът е ориентиран към фирми-производители и фирми-вносители на електрически съоръжения, предназначени за използване при променливо напрежение от 50 V до 1000 V и постоянно напрежение от 75 V до 1500 V. Тези съоръжения следва да се пускат на пазара в Р. България само ако са в съответствие със Закона за техническите изисквания към продуктите (ЗТИП – ДВ 86/1999) и свързаните с него НАРЕДБА за съществените изисквания и оценяване на съответствието на електрически съоръжения, предназначени за използване в определени граници на напрежението (ДВ, бр. 62/2001 г., в сила от 14.01.2003 г., изм. и доп., бр. 74/2003 г.), която е в сила от 14.01.2003 г. и НАРЕДБА за съществените изисквания и оценяване на съответствието за електромагнитна съвместимост (ДВ, бр. 78/2001, в сила от: 12.09.2002 г., изм., бр. 13/2003 г., изм. и доп., бр. 65/2004 г. ), която е в сила от 12.09.2002 г.

Участниците в семинара ще бъдат запознати :

  • с генезиса на ЗТИП и наредбите към него;
  • основните моменти в посочените по-горе наредби;
  • с указанията за практическото им прилагане – процедури за оценяване на съответствието (съставяне на техническо досие на продукта, изготвяне на декларация за съответствие със съществените изисквания и поставяне на знака “Со”).
  • с прилагането на Наредбата за условията и реда за извършване на надзор на пазара (ДВ, 49/2003)

Участниците в семинара ще получат:

- горните Наредби;

- учебно пособие, състоящо се от материалите на изнесените лекции;

- Сертификат за успешно преминато обучение.

Лектори: инж. Светлозар Толев – гл. директор “Надзор на пазара”, ДАМТН

ст.н.с. инж. Васил Костурков – Съюз на специалистите по качеството

инж. Николай Попов

инж. Николай Панталеев – ИА “Изпитване и сертификация“

инж. валентина Дочева – Български институт по стандартизация

инж. сийка златанова – Български институт по стандартизация


За участие в семинара е необходимо до 11.11.2004 год.:

1. Да получим заявка за участие. Приемат се и заявки на факс (02) 988-4075 или (02) 986-2240, както и на е-mail: sskb@abv.bg или nts-bg@tea.bg

2. Даплатите таксата за участие, в размер на 140 лева (168 лв. с ДДС) по банкова сметка 1007274601 – Булбанк АД, код 621 76307, с титуляр ССКБ. За редовните членове на съюзите по качество и машиностроене таксата е 130 лева (156 лв с ДДС). при преведена такса, моля носете копие от банковото нареждане;

3. Приемат се такси и на място при регистрацията при предварително подадена заявка. При плащане на място без предварителна заявка таксата е със завишение 10 лв. + ДДС.

Плащането на таксата осигурява: учебни материали, кафе, сандвичи, безалкохолни напитки.

Хотел се осигурява само за участници, подали заявка в определения срок.

Регистрация на участниците: 9.30 – 11.00 часа в стая 103, етаж І

Откриване: 11.00 часа на 15.11.2004;

Закриване: 16.00 часа на 17.11.2004

Учебната програма можете да видите тук.

За повече информация и заявки: София 1000, пк 431, ул. Раковски 108, НДНТ

сскб: тел./факс:02/988-40-75, факс: 02/ 987-93-60; e-mail: sskb@abv.bg  

инж. Маргарита Здравкова-Милушева, инж. Ани Янева

НТСМ: тел./факс (02) 986-22-40; e-mail: nts-bg@tea.bg

инж. Велика Джисова

 
Публикувана 2 Ноември 2004 г. 15:11:04
 Новини

21 Февруари 2018
Национални дни на кариерата- 2018
още...
09 Февруари 2018
Семинар на тема „Изграждане на регионални научни центрове“
още...
07 Февруари 2018
Превеждаме данъци и осигуровки без такси
още...
07 Февруари 2018
Млади социални иноватори, 25 март - 26 август 2018г.
още...
30 Януари 2018
Безработните дължат месечно по 20,40 лв. за здравни вноски
още...

Още новини