Национален семинар на тема: Практическо прилагане на Наредба за съществените изисквания и оценяване на съответствието на електрически съоръжения
РТИК има удоволствието да Ви уведоми за

Национален семинар по "Практическо прилагане на Наредба за съществените изисквания и оценяване на съответствието на електрически съоръжения, предназначени за използване в определени граници на напрежението и Наредба за съществените изисквания и оценяване на съответствието за електромагнитна съвместимост , който ще се проведе на 15 - 17 ноември 2004 г. в София, Национален дом на науката и техниката, ул. Раковски 108, зала 105, етаж I.

Семинарът е ориентиран към фирми-производители и фирми-вносители на електрически съоръжения, предназначени за използване при променливо напрежение от 50 V до 1000 V и постоянно напрежение от 75 V до 1500 V. Тези съоръжения следва да се пускат на пазара в Р. България само ако са в съответствие със Закона за техническите изисквания към продуктите (ЗТИП – ДВ 86/1999) и свързаните с него НАРЕДБА за съществените изисквания и оценяване на съответствието на електрически съоръжения, предназначени за използване в определени граници на напрежението (ДВ, бр. 62/2001 г., в сила от 14.01.2003 г., изм. и доп., бр. 74/2003 г.), която е в сила от 14.01.2003 г. и НАРЕДБА за съществените изисквания и оценяване на съответствието за електромагнитна съвместимост (ДВ, бр. 78/2001, в сила от: 12.09.2002 г., изм., бр. 13/2003 г., изм. и доп., бр. 65/2004 г. ), която е в сила от 12.09.2002 г.

Участниците в семинара ще бъдат запознати :

  • с генезиса на ЗТИП и наредбите към него;
  • основните моменти в посочените по-горе наредби;
  • с указанията за практическото им прилагане – процедури за оценяване на съответствието (съставяне на техническо досие на продукта, изготвяне на декларация за съответствие със съществените изисквания и поставяне на знака “Со”).
  • с прилагането на Наредбата за условията и реда за извършване на надзор на пазара (ДВ, 49/2003)

Участниците в семинара ще получат:

- горните Наредби;

- учебно пособие, състоящо се от материалите на изнесените лекции;

- Сертификат за успешно преминато обучение.

Лектори: инж. Светлозар Толев – гл. директор “Надзор на пазара”, ДАМТН

ст.н.с. инж. Васил Костурков – Съюз на специалистите по качеството

инж. Николай Попов

инж. Николай Панталеев – ИА “Изпитване и сертификация“

инж. валентина Дочева – Български институт по стандартизация

инж. сийка златанова – Български институт по стандартизация


За участие в семинара е необходимо до 11.11.2004 год.:

1. Да получим заявка за участие. Приемат се и заявки на факс (02) 988-4075 или (02) 986-2240, както и на е-mail: sskb@abv.bg или nts-bg@tea.bg

2. Даплатите таксата за участие, в размер на 140 лева (168 лв. с ДДС) по банкова сметка 1007274601 – Булбанк АД, код 621 76307, с титуляр ССКБ. За редовните членове на съюзите по качество и машиностроене таксата е 130 лева (156 лв с ДДС). при преведена такса, моля носете копие от банковото нареждане;

3. Приемат се такси и на място при регистрацията при предварително подадена заявка. При плащане на място без предварителна заявка таксата е със завишение 10 лв. + ДДС.

Плащането на таксата осигурява: учебни материали, кафе, сандвичи, безалкохолни напитки.

Хотел се осигурява само за участници, подали заявка в определения срок.

Регистрация на участниците: 9.30 – 11.00 часа в стая 103, етаж І

Откриване: 11.00 часа на 15.11.2004;

Закриване: 16.00 часа на 17.11.2004

Учебната програма можете да видите тук.

За повече информация и заявки: София 1000, пк 431, ул. Раковски 108, НДНТ

сскб: тел./факс:02/988-40-75, факс: 02/ 987-93-60; e-mail: sskb@abv.bg  

инж. Маргарита Здравкова-Милушева, инж. Ани Янева

НТСМ: тел./факс (02) 986-22-40; e-mail: nts-bg@tea.bg

инж. Велика Джисова

 
Публикувана 2 Ноември 2004 г. 15:11:04
 Новини

25 Април 2017
Инфоцентърът на НАП напомня, че наближава крайният срок за подаване данъчни декларации за доходите от нетрудова дейност
още...
25 Април 2017
НАП напомня, че наближава крайният срок за подаване данъчни декларации за доходите от нетрудова дейност
още...
21 Април 2017
Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Тарифата за таксите, които се събират от Българската агенция по безопасност на храните
още...
21 Април 2017
Национален щанд на Международната изложба за хотелиерство и ресторантьорство HOST, 20–24.10.2017, Милано, Италия
още...
20 Април 2017
Бюрата по труда стартираха процедури за кандидатстване на работодатели за преференции по програми и мерки за заетост и обучение на безработни
още...

Още новини