Семинар на тема: "Умения за водене на бизнес преговори", 20-21.11.2004 г.
Този двудневен тренинг е насочен към интензивен анализ на стила на преговори на участниците и подпомагането им при формиране на уникална стратегия за компетентно въздействие върху хода и резултатите на преговорите, в които участват.
Как ще разберете, кога сте направили най-добрата сделка? За най-добрата цена? Кога сте натиснали "правилния бутон"? Участниците имат възможност активно да изучават в учебната лаборатория на малката работна група ефектите на промените в своите нагласи и подходи към воденето на различни видове преговори, с различни типове партньори. И в края на обучението знаят отговорите на тези и много други въпроси.
Чрез ролеви игри, бизнес симулации, казуси и структурирани методи за самооценка и критериална обратна връзка, групата реализира съвместно проучване на възможностите за оптимизиране на подходите към преговорите от страна на всеки свой член. С подкрепата на опитен консултант в сферата на воденето на преговори и развитието на поведението този семинар се превръща в изпълнена с положителни емоции работилница за изпитание и утвърждаване на подходящ за темперамента, поведенческия профил и личностната конституция на всеки от участниците репертоар от техники за ефективно водене на всяка фаза от деловите преговори.
Овладяват се умения за насочване на вниманието на партньора към собствените Ви идеи и аргументи, за точна и изпреварваща оценка на преговорната ситуация и нейната динамика, за откриване на "капаните" и "точките на обрат" в хода на взаимодействията ви с един или повече партньори в преговорите.
Участниците в програмата овладяват микроуменията за трансформация на агресивно-настъпателните опоненти в приятелски настроени партньори в търсенето на общи решения.
Ще научите още как:
· Да диагностицирате вярно и да се приспособите към стила на партньора в преговорите;
· Да реализирате стратегически отстъпления и рокади, насочени към максимален финален резултат в преговорите, управление на атмосферата и избягване на "капаните", "подводните скали" и "миражите";
· Да реализирате тактическо преимущество чрез откриване и конструиране на неявни и неизвестни до момента ползи за отсрещната страна и ,
· Да убеждавате, без да доминирате в процеса на постигане на взаимноизгодни резултати и без да накърнявате самоуважението на другите.
За кого е подходящ този тренинг?
За всеки, чиято делова ефективност зависи от компетентното водене на преговори. И най-вече за тези мениджъри и професионалисти в стопанската сфера, които работят с взискателни клиенти, доставчици и делови партньори; търсят максимален бизнес резултат и дългосрочно конструктивно взаимодействие с контрагентите си; отделят специално внимание на професионалната си кондиция и развитието на кариерата си в сферата на деловите преговори.
Този тренинг е препоръчителен за Вас , ако си поставяте поне една от следните цели:
· Увеличаване на печалбите и удовлетвореността на клиентите
· Усъвършенстване на уменията за водене на преговори чрез практическо обучение
· Овладяване на техники за работа с трудни и враждебни делови партньори
· Вникване в стратегията за водене на преговори от страна на превъзхождащата ви в момента конкуренция
· Изработване на собствен подход за подготовка на Вашия екип за водене на преговори
· Повишаване на капацитета на организацията ви за реализация на целите чрез преговори
· Преодоляване на тревогите и затрудненията при подготовката за важни преговори и срещи
Треньор: Пламен Димитров, д-р на психологическите науки
Организационен консултант, треньор и психолог с дългогодишна практика в сферата на подбора, оценката и развитието на управленски кадри и екипи за водене на преговори. Автор на книгата "Психологическият бизнес на мениджъра" и Програмата "Бизнес гейминг 101": Мощ и капани в деловите преговори.
Д-р Димитров е RODC - регистриран международен консултант по организационно развитие, член на Американската мрежа за организационно развитие. Практикуващ бизнес психолог с повече от 17 години стаж в американски и международни стопански и неправителствени организации. Реализирал е над 150 успешни проекта за организационна промяна и развитие на системите за управление. Треньор с над 1000 часа интерактивни семинари и работа в малки групи и общности.
Председател на УС на Дружеството на психолозите в Република България. Основател на Коалицията за организационно развитие и ефективност (CODE).
Допълнителна информация за обученията :
1.. Място на провеждане: гр. София, х-л "Триада"
2.. Общо часове: 14 астрономически часа, разпределени в 2 последователни дни x 7 часа.
3.. Дати на провеждане: 20-21.11.2004 г.
4.. Група: до 15 участници
5.. Тренер: д-р Пламен Димитров
6.. Цена: 190 лева, без включен ДДС. Включва:
a.. Специфични материали за тренинга
b.. Мултимедийно-интерактивно обучение
c.. Сертификати за обучението
d.. Техническо оборудване и зала
e.. Кафе-паузи
За повече информация и записване:
02/ 979 17 41
или на email: office@diterambconsult.com
 
Публикувана 9 Ноември 2004 г. 11:11:40
 Новини

13 Март 2018
Корпоративните декларации се подават само по електронен път
още...
13 Март 2018
Два дни за фирмите да подадат в НАП данни за платени доходи на физически лица
още...
28 Февруари 2018
Бизнес форум с двустранни срещи България – Катар
още...
21 Февруари 2018
Национални дни на кариерата- 2018
още...
07 Февруари 2018
Превеждаме данъци и осигуровки без такси
още...

Още новини