Семинар на тема: "Финансова диагностика на фирмата", 20 - 21 Януари 2005 г., София
РТИК има удоволствието да Ви покани на обучителен курс по финансова диагностика.

Целта на курса е да запознае участниците със същността на финансовата диагностика като комплексен процес, пряко подпомагащ мениджмънта при разговорите му с капиталовия пазар на езика на стойността на предприятието, а не на печалбата му.

Теми

1. Смяна на парадигмата в корпоративния финансов мениджмънт – от счетоводния към финансовия подход.

2. Финансова диагностика и финансов анализ – общото и различното.

3. Алгоритъм и инструменти на финансовата диагностика.

4. Еволюция на показателите за диагностика на финансовото състояние:

a. Показатели за ръст;

b. Показатели на възвращаемост;

c. Показатели за остатъчен доход;

d. Балансирана система от показатели.

5. Диагностика на основните финансови проблеми на предприятието.

6. Диагностика на факторите за повишаване на стойността на предприятието.

7. Практически примери и казуси.

Форма

Семинарът ще се проведе в рамките на 2 дни в специално оборудвана зала. Групата на участниците не надвишава 15 души. Материалите за семинара ще бъдат предоставени на всеки участник в деня на обучението. Предвидени са две кафе-паузи и обедна почивка.

Участници

Това обучение е подходящо за хора със следните професионални характеристики:

директори и експерти в отдел финанси и счетоводство, професионалисти и консултанти, занимаващи се с финансов анализ, финанси и планиране, кредитно-финансова дейност, консултантски услуги в областта на фирмения и отраслов анализ.

Материали

Курсът се води върху разработени от лектора материали и казуси за упражнение. Те покриват целия необходим за целите на този курс обем от знания. Материалите са изготвени на български език.

Лектор: Виолета Касърова, Доктор по икономика

Виолета Касърова е доктор по икономика, старши научен сътрудник ІІ ст. Има редица квалификации и степени в областта на икономиката от УНСС, Московски институт по управление, Британски ноу-хау фонд и Световната банка. Притежава лицензи за оценител на финансови активи, оценител на цели предприятия и оценител на недвижими имоти от Агенцията за приватизация. Работи дълги години в консултантската сфера по приватизационни проекти и оценки, бизнес планиране, проекти за преструктуриране, анализ на финансовото състояние на предприятията, пазарна оценка на финансови и нефинансови активи и др. Д-р Касърова е участвала в редица национални и международни проекти, сред които “Приватизация на хранително-вкусовата промишленост в България” (Програма ФАР, BarentsGroup/KPMG), пазарни оценки на голям брой предприятия и финансови институции, проекти за преструктуриране на Министерство на икономиката, научни проекти на Министерство на образованието. Директор е на Магистърската програма по “Финансов мениджмънт” към Нов Български Университет, хонорован преподавател по “Оценка на бизнеса” към НБУ, хонорован преподавател към УНСС. Има редица публикации и разработки в областта на научно-техническото прогнозиране, отрасловото преструктуриране и оценката на бизнеса.

Регистрация и такси:

За да се регистрирате за участие в семинара, попълнете електронната регистрационнаформа в нашия сайт (http://www.eflag.cc/bg/register.asp) или ни се обадете.

Цена на участник:115 Евро (без ДДС)

Таксата се заплаща предварително в левова равностойност по фиксирания курс на БНБ в деня на плащането. Плащането се извършва по банков път:

Първа Инвестиционна Банка, Клон “Витоша”
Банков код: 15070987
Банкова сметка: 1000271703
В полза на: “Е-ФЛАГ” ЕООД

За повече информация:
тел. (02) 9170 642 или 987 7913
e-mail: office@eflag.cc

 
Публикувана 14 Януари 2005 г. 11:01:07
 Новини

19 Януари 2018
Бизнес форум с двустранни срещи България - Малта, 05.02.2018 г., Национална художествена галерия, гр. София
още...
16 Януари 2018
Второ издание на Празник на розата- гр. Ханой, Виетнам, 8 – 11 март 2018 г.
още...
15 Януари 2018
РЕГИСТРАЦИЯ И ПРЕРЕГИСТРАЦИЯ НА ИКОНОМИЧЕСКИ ОПЕРАТОР
още...
05 Декември 2017
Регионални профили: показатели за развитие 2017
още...
17 Ноември 2017
Уебинар „Пазарни възможности за европейския земеделски бизнес, в контекста на Споразумението за свободна търговия ЕС–Япония”
още...

Още новини