Семинар на тема: "Финансова диагностика на фирмата", 20 - 21 Януари 2005 г., София
РТИК има удоволствието да Ви покани на обучителен курс по финансова диагностика.

Целта на курса е да запознае участниците със същността на финансовата диагностика като комплексен процес, пряко подпомагащ мениджмънта при разговорите му с капиталовия пазар на езика на стойността на предприятието, а не на печалбата му.

Теми

1. Смяна на парадигмата в корпоративния финансов мениджмънт – от счетоводния към финансовия подход.

2. Финансова диагностика и финансов анализ – общото и различното.

3. Алгоритъм и инструменти на финансовата диагностика.

4. Еволюция на показателите за диагностика на финансовото състояние:

a. Показатели за ръст;

b. Показатели на възвращаемост;

c. Показатели за остатъчен доход;

d. Балансирана система от показатели.

5. Диагностика на основните финансови проблеми на предприятието.

6. Диагностика на факторите за повишаване на стойността на предприятието.

7. Практически примери и казуси.

Форма

Семинарът ще се проведе в рамките на 2 дни в специално оборудвана зала. Групата на участниците не надвишава 15 души. Материалите за семинара ще бъдат предоставени на всеки участник в деня на обучението. Предвидени са две кафе-паузи и обедна почивка.

Участници

Това обучение е подходящо за хора със следните професионални характеристики:

директори и експерти в отдел финанси и счетоводство, професионалисти и консултанти, занимаващи се с финансов анализ, финанси и планиране, кредитно-финансова дейност, консултантски услуги в областта на фирмения и отраслов анализ.

Материали

Курсът се води върху разработени от лектора материали и казуси за упражнение. Те покриват целия необходим за целите на този курс обем от знания. Материалите са изготвени на български език.

Лектор: Виолета Касърова, Доктор по икономика

Виолета Касърова е доктор по икономика, старши научен сътрудник ІІ ст. Има редица квалификации и степени в областта на икономиката от УНСС, Московски институт по управление, Британски ноу-хау фонд и Световната банка. Притежава лицензи за оценител на финансови активи, оценител на цели предприятия и оценител на недвижими имоти от Агенцията за приватизация. Работи дълги години в консултантската сфера по приватизационни проекти и оценки, бизнес планиране, проекти за преструктуриране, анализ на финансовото състояние на предприятията, пазарна оценка на финансови и нефинансови активи и др. Д-р Касърова е участвала в редица национални и международни проекти, сред които “Приватизация на хранително-вкусовата промишленост в България” (Програма ФАР, BarentsGroup/KPMG), пазарни оценки на голям брой предприятия и финансови институции, проекти за преструктуриране на Министерство на икономиката, научни проекти на Министерство на образованието. Директор е на Магистърската програма по “Финансов мениджмънт” към Нов Български Университет, хонорован преподавател по “Оценка на бизнеса” към НБУ, хонорован преподавател към УНСС. Има редица публикации и разработки в областта на научно-техническото прогнозиране, отрасловото преструктуриране и оценката на бизнеса.

Регистрация и такси:

За да се регистрирате за участие в семинара, попълнете електронната регистрационнаформа в нашия сайт (http://www.eflag.cc/bg/register.asp) или ни се обадете.

Цена на участник:115 Евро (без ДДС)

Таксата се заплаща предварително в левова равностойност по фиксирания курс на БНБ в деня на плащането. Плащането се извършва по банков път:

Първа Инвестиционна Банка, Клон “Витоша”
Банков код: 15070987
Банкова сметка: 1000271703
В полза на: “Е-ФЛАГ” ЕООД

За повече информация:
тел. (02) 9170 642 или 987 7913
e-mail: office@eflag.cc

 
Публикувана 14 Януари 2005 г. 11:01:07
 Новини

17 Май 2017
Второ издание на Академия за социални предприемачи
още...
17 Май 2017
Национален конкурс за „Европейска награда за млади фермери” 2017 г.
още...
17 Май 2017
Състезание „Green Talents 2017“
още...
21 Април 2017
Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Тарифата за таксите, които се събират от Българската агенция по безопасност на храните
още...
21 Април 2017
Национален щанд на Международната изложба за хотелиерство и ресторантьорство HOST, 20–24.10.2017, Милано, Италия
още...

Още новини