Немски сертификат за бизнес умения стъпва в България

Националният Център за Професионално Обучение (НЦПО) е лицензирана организация, която предлага сертификатите Xpert за България

От тази година в България ще може да се придобие още един европейски сертификат - Xpert personal business skills, който удостоверява притежаването на основни социални компетенции за професионалния живот. Той е разработен преди две години от Сдружението на германските народни университети. За този сравнително кратък период от време предлаганото обучение по лични мениджърски умения е станало толкова търсено в Германия, че в Дортмунд е създадена самостоятелна Европейска изпитна централа за Xpert personal business skills. Курсове за този сертификат вече се провеждат и в Австрия. Едновременно с България те ще тръгнат също в Македония и Албания. Водят се преговори за въвеждането им в още няколко държави.

Създателите на поредния сертификат от семейството Xpert искат да дадат възможност на повече хора да придобият толкова търсените на днешния трудов пазар социални компетенции. В Германия, а и в другите държави това обучение е скъпо и могат да си го позволят само мениджърите на високи нива. Германските народни университети обещават да предложат по-достъпни курсове, от които могат да се възползват всички работещи, а и търсещите работа. Тъкмо за да направи курсовете по-достъпни, софийското проектно бюро на Института за международно сътрудничество към Сдружението на германските народни университети вече работи по съз­даването на мрежа от обучителни центрове в цялата страна.

Целта на обучението по лични бизнес умения е да създаде нови и да подобри вече съществуващи социални компетенции. В почти всички обяви за работа вече се изискват умения за работа в екип, комуникативност, гъвкавост, решителност и инициативност. На тях най-много държат големите фирми и тези с чуждестранно участие. Кандидатите за работа твърдят, че отговарят на тези условия, но обикновено няма как да докажат това на работодателя. Сертификатите Xpert personal business skills могат да послужат тъкмо в такива случаи.
Обучението по бизнес умения е плюс и за хората, които вече имат желаната от тях работа - в съвременните компании на все повече служители от различни административни равнища се налага да участват в бизнес срещи, да ръководят екипи и да правят презентации.

Програмата за придобиване на сертификата Xpert personal business skills включва 12 различни курса, обединени в четири тематични групи, отговарящи на основните социални компетенции: „Как да говорим и преговаряме“, „Как да планираме и организираме ефективно“, „Как да моделираме групови процеси“ и „Как да презентираме целенасочено“.

Всеки курс продължава между два и четири-пет дни. Всеки курсист може да формира свой индивидуален обучителен пакет, като избере темите, които го интересуват.

След всеки семинар се провежда тест за проверка на усвоените теоретични знания и практически умения. Не се пишат оценки, но за успешно представяне се смята резултат с над 60% правилни отговори. За всеки издържан изпит се издава отделно свидетелство. След успешното завършване на три отделни модула от най-малко две различни основни компетенции се придобива сертификатът Xpert personal business skills. След успешното завършване на два допълнителни модула (поне един от тях трябва да е от трета основна компетенция) се издава сертификатът Xpert personal business skills pro. Завършването на допълнителен практически елемент от обучението, който се предлага в рамките на заключителен семинар (нап­ример планиране на проекти или създаване на презентация под формата на домашна работа или на задание за екипна работа) води до сертификата Xpert personal business skills master.

В групите ще има максимум по 12 участници. Ще преподават специално подготвени тренери, проверени от Европейската изпитна централа в Дортмунд. Учебното съдържание в курсовете е 80-90% еднакво независимо от държавата, в която се провежда курсът. За всяка тема има учебни помагала с упражнения. В момента се работи по тяхното адаптиране към българските условия - трябва да се преработят до една трета от посочените в тях житейски примери. Изпитите също са в голяма степен еднакви - допускат се дребни промени във връзка със спецификата на страната. Целта е курсистите в различните държави да придобиват сравними умения, които отговарят на международните стандарти.
(Екатерина ПОПОВА, Капитал Кариери)

НЦПО е лицензирана организация, която предлага тези сертификати. Регионалният клон на НЦПО за гр. Русе се намира в Русенска Търговско-Индустриална Камара. За допълнителна информация - Боряна Робева-Стоянова, тел. 082/825886, 825875, ncpo@rcci.bg

 
Публикувана 24 Януари 2005 г. 11:01:24
 Новини

13 Март 2018
Корпоративните декларации се подават само по електронен път
още...
13 Март 2018
Два дни за фирмите да подадат в НАП данни за платени доходи на физически лица
още...
28 Февруари 2018
Бизнес форум с двустранни срещи България – Катар
още...
21 Февруари 2018
Национални дни на кариерата- 2018
още...
07 Февруари 2018
Превеждаме данъци и осигуровки без такси
още...

Още новини