Немски сертификат за бизнес умения стъпва в България

Националният Център за Професионално Обучение (НЦПО) е лицензирана организация, която предлага сертификатите Xpert за България

От тази година в България ще може да се придобие още един европейски сертификат - Xpert personal business skills, който удостоверява притежаването на основни социални компетенции за професионалния живот. Той е разработен преди две години от Сдружението на германските народни университети. За този сравнително кратък период от време предлаганото обучение по лични мениджърски умения е станало толкова търсено в Германия, че в Дортмунд е създадена самостоятелна Европейска изпитна централа за Xpert personal business skills. Курсове за този сертификат вече се провеждат и в Австрия. Едновременно с България те ще тръгнат също в Македония и Албания. Водят се преговори за въвеждането им в още няколко държави.

Създателите на поредния сертификат от семейството Xpert искат да дадат възможност на повече хора да придобият толкова търсените на днешния трудов пазар социални компетенции. В Германия, а и в другите държави това обучение е скъпо и могат да си го позволят само мениджърите на високи нива. Германските народни университети обещават да предложат по-достъпни курсове, от които могат да се възползват всички работещи, а и търсещите работа. Тъкмо за да направи курсовете по-достъпни, софийското проектно бюро на Института за международно сътрудничество към Сдружението на германските народни университети вече работи по съз­даването на мрежа от обучителни центрове в цялата страна.

Целта на обучението по лични бизнес умения е да създаде нови и да подобри вече съществуващи социални компетенции. В почти всички обяви за работа вече се изискват умения за работа в екип, комуникативност, гъвкавост, решителност и инициативност. На тях най-много държат големите фирми и тези с чуждестранно участие. Кандидатите за работа твърдят, че отговарят на тези условия, но обикновено няма как да докажат това на работодателя. Сертификатите Xpert personal business skills могат да послужат тъкмо в такива случаи.
Обучението по бизнес умения е плюс и за хората, които вече имат желаната от тях работа - в съвременните компании на все повече служители от различни административни равнища се налага да участват в бизнес срещи, да ръководят екипи и да правят презентации.

Програмата за придобиване на сертификата Xpert personal business skills включва 12 различни курса, обединени в четири тематични групи, отговарящи на основните социални компетенции: „Как да говорим и преговаряме“, „Как да планираме и организираме ефективно“, „Как да моделираме групови процеси“ и „Как да презентираме целенасочено“.

Всеки курс продължава между два и четири-пет дни. Всеки курсист може да формира свой индивидуален обучителен пакет, като избере темите, които го интересуват.

След всеки семинар се провежда тест за проверка на усвоените теоретични знания и практически умения. Не се пишат оценки, но за успешно представяне се смята резултат с над 60% правилни отговори. За всеки издържан изпит се издава отделно свидетелство. След успешното завършване на три отделни модула от най-малко две различни основни компетенции се придобива сертификатът Xpert personal business skills. След успешното завършване на два допълнителни модула (поне един от тях трябва да е от трета основна компетенция) се издава сертификатът Xpert personal business skills pro. Завършването на допълнителен практически елемент от обучението, който се предлага в рамките на заключителен семинар (нап­ример планиране на проекти или създаване на презентация под формата на домашна работа или на задание за екипна работа) води до сертификата Xpert personal business skills master.

В групите ще има максимум по 12 участници. Ще преподават специално подготвени тренери, проверени от Европейската изпитна централа в Дортмунд. Учебното съдържание в курсовете е 80-90% еднакво независимо от държавата, в която се провежда курсът. За всяка тема има учебни помагала с упражнения. В момента се работи по тяхното адаптиране към българските условия - трябва да се преработят до една трета от посочените в тях житейски примери. Изпитите също са в голяма степен еднакви - допускат се дребни промени във връзка със спецификата на страната. Целта е курсистите в различните държави да придобиват сравними умения, които отговарят на международните стандарти.
(Екатерина ПОПОВА, Капитал Кариери)

НЦПО е лицензирана организация, която предлага тези сертификати. Регионалният клон на НЦПО за гр. Русе се намира в Русенска Търговско-Индустриална Камара. За допълнителна информация - Боряна Робева-Стоянова, тел. 082/825886, 825875, ncpo@rcci.bg

 
Публикувана 24 Януари 2005 г. 11:01:24
 Новини

25 Април 2017
Инфоцентърът на НАП напомня, че наближава крайният срок за подаване данъчни декларации за доходите от нетрудова дейност
още...
25 Април 2017
НАП напомня, че наближава крайният срок за подаване данъчни декларации за доходите от нетрудова дейност
още...
21 Април 2017
Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Тарифата за таксите, които се събират от Българската агенция по безопасност на храните
още...
21 Април 2017
Национален щанд на Международната изложба за хотелиерство и ресторантьорство HOST, 20–24.10.2017, Милано, Италия
още...
20 Април 2017
Бюрата по труда стартираха процедури за кандидатстване на работодатели за преференции по програми и мерки за заетост и обучение на безработни
още...

Още новини