Balkan Accession Fund - BAF

Румънско-американският инвестиционен фонд (РА­ИФ) и Българско-американският инвестиционен фонд (БАИФ) обявиха старта на нов инвестиционен фонд - Balkan Accession Fund - BAF (Болкън аксешън фонд - БАФ). Другите инвеститори във фонда са DEG (Германска компания за инвестиции и развитие) и FMO (Холандска финансова корпорация за развитие).

Целта на новата структура е да набере 75 милиона евро капитал. Засега капиталът й е 20 милиона евро, като водещите инвеститори са поели допълнителни ангажименти за 7.5 милиона евро на по-късен етап. Допълнително участие в капитала на фонда имат български, румънски и американски институционални и индивидуални инвеститори.

БАФ ще се фокусира предимно върху инвестиции в Румъния и България, а впоследствие и в други държави на Балканите. Фондът ще инвестира в частни средно големи компании чрез гъвкави инвестиционни структури от типа мезанин, както и чрез дялово участие. Предпочитани ще бъдат добре управлявани предприемачески компании със сериозен потенциал за развитие, визия за бъдещето и положителни парични потоци.

Размерът на инвестициите ще бъде между три и осем милиона евро във фирми с капитал между 10 и 50 милиона евро. Инвестициите ще бъдат за срок до седем години, средно - за пет години.

Приоритетни сектори- финансови услуги, потребителско финансиране, ипотечни кредити, лизингово финансиране, търговия, информационни технологии, здравеопазване, дистрибуция, хранителни и други стоки с установена търговска марка, медии, други услуги.

БАФ ще инвестира в лидерите в съответната индустрия, които могат да докажат по-висок от средния ръст за сектора, ясна стратегия за развитие и разрастване на бизнеса в страната и/или в региона чрез сливания, поглъщания на други фирми, или чрез естествен растеж.

За контакти и информация:

Българско-американски инвестиционен фонд (БАИФ)

http://www.baefinvest.com/

Томас М. Хигинс

Управителен директор

София, България

Румънско-американски инвестиционен фонд (РА­ИФ)

http://www.raef.ro

тел. U.S.: (212) 697-5766

Romania: +40 (21) 210-0701

Факс: U.S.: (212) 818-0445

Romania: +40 (21) 210-071

Horia Manda, PhD

Senior Vice President and Chief Investment Officer

RAEF@raef.ro

Повече подробности.

 
Публикувана 1 Февруари 2005 г. 16:02:31
 Новини

25 Април 2017
Инфоцентърът на НАП напомня, че наближава крайният срок за подаване данъчни декларации за доходите от нетрудова дейност
още...
25 Април 2017
НАП напомня, че наближава крайният срок за подаване данъчни декларации за доходите от нетрудова дейност
още...
21 Април 2017
Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Тарифата за таксите, които се събират от Българската агенция по безопасност на храните
още...
21 Април 2017
Национален щанд на Международната изложба за хотелиерство и ресторантьорство HOST, 20–24.10.2017, Милано, Италия
още...
20 Април 2017
Бюрата по труда стартираха процедури за кандидатстване на работодатели за преференции по програми и мерки за заетост и обучение на безработни
още...

Още новини