Online обучение по корпоративно управление, 1 - 25 март 2005 г.

Русенска Търговско-Индустриална Камара има удоволствието да Ви информира, че е-ФЛАГ Лърнинг Сълюшънс организира online курс по: "Корпоративно управление" , който ще започне на 1 март и ще се проведе до 25 март 2005 г. с обща продължителност 3 седмици.

Лектори: Виктор Манев, Александър Паздерски – ММ Консулт; адв. Георги Спасов

Корпоративното управление (corporate governance) представлява система за разпределяне и балансиране на различните интереси, пресичащи се в съвременните компании – тези на мениджмънта, акционерите и обществото като цяло. В тесен смисъл, съвременното корпоративно управление е свързано с увеличаване на прозрачността на дружеството и повишаване на доверието на акционерите в неговите мениджъри.

Съвременното корпоративно управление е свързано с увеличаване на прозрачността на дружеството и повишаване на доверието на акционерите в неговите мениджъри. Курсът разглежда аспектите, методите и техниките за оптимизиране на управленските функции и подобряване на имиджа на корпорацията пред акционери, служители, клиенти, банкери и обществото като цяло. Специално внимание се отделя на спецификите в икономиките в преход, включително в България.

Курсът ще обхване теми:

 1. Какво представлява корпоративното управление
 2. Оценяване на представянето на мениджмънта
 3. Управителни органи
 4. Защита на акционерите
 5. Други носители на интереси. Разкриване на информация
 6. Особености на корпоративното управление в България
 7. Инструменти и техники за ранно откриване на проблеми в корпоративното управление
 8. Казуси

Участници:

Курсът е насочен към висшия мениджмънт на публичните дружества, специалисти по връзки с инвеститорите, както и към широк кръг от мениджъри и специалисти, интересуващи се от тематиката.

Форма на провеждане на обучението

Този курс се провежда като онлайн обучение по Интернет. В зависимост от желанието на участника, може да бъде избран един от двата варианта за обучение:

 • Онлайн формат (е-обучение),който включва онлайн материали и обучение за времетраенето на курса, задачи и казуси за самостоятелна и/или групова работа, възможност за въпроси и отговори на дискусионен форум и чат-сесии, явяване на тест, издаване на сертификат.
 • Смесен формат, който включва всичко, изброено в онлайн формата, както и възможност за провеждане на присъствени сесии с лектора, които се организират в зависимост от нуждите на участниците.

Участниците в курса ще имат възможност да се запознаят в дълбочина с предоставените им материали, да решават задачи и упражнения и да разглеждат казуси от практиката, като редовно се консултират с лектора посредством дискусионен форум в Интернет или електронната поща.

Материалите за обучението са в електронен формат в Интернет страница, специално създадена за този курс. Интернет страницата на курса съдържа:

 • Страница със събития и новини от курса
 • Програма на обучението
 • Секция Към курса, където ще бъдат публикувани всички необходими за курса материали
 • Тест център
 • Дискусионен борд за въпроси и контакти както с лектора, така и помежду участниците в курса и с нашия офис
 • Допълнителни материали
 • Информация за участниците и лектора

Предвиден е финален тест, както и допълнителни казуси за самостоятелна подготовка, за да могат участниците да приложат научената теория и да проверят нивото на знанията си. Успешното завършване на курса изисква успешно представяне на теста.

При успешно завършване получавате сертификат.

Варианти за записване

Такса за един участник в един онлайн курс (без ДДС): 85 Евро

Такса за получаване на компакт диск с материалите от курса (без ДДС): 5 Евро

Такса за един участник в една присъствена сесия (без ДДС): 35 Евро

Забележка: Присъствени сесии с лектора се организират единствено при заявено участие от минимум 10 участника. Таксата за присъствените сесии се заплаща предварително по банков път или в брой на място преди провеждането на присъствената сесия.

Таксата се заплаща предварително в левова равностойност по фиксирания курс на БНБ в деня на плащането. Плащането се извършва по банков път:

Първа Инвестиционна Банка, Клон “Витоша”
Банков код: 15070987
Банкова сметка: 1000271703
В полза на: “Е-ФЛАГ” ЕООД

За повече информация:
тел. (02) 9170 642 или 987 7913
e-mail: office@eflag.cc

 
Публикувана 23 Февруари 2005 г. 10:02:31
 Новини

19 Април 2018
Състезание „Green Talents 2018“ стартира
още...
13 Март 2018
Корпоративните декларации се подават само по електронен път
още...
13 Март 2018
Два дни за фирмите да подадат в НАП данни за платени доходи на физически лица
още...
28 Февруари 2018
Бизнес форум с двустранни срещи България – Катар
още...
21 Февруари 2018
Национални дни на кариерата- 2018
още...

Още новини