Online обучение по корпоративно управление, 1 - 25 март 2005 г.

Русенска Търговско-Индустриална Камара има удоволствието да Ви информира, че е-ФЛАГ Лърнинг Сълюшънс организира online курс по: "Корпоративно управление" , който ще започне на 1 март и ще се проведе до 25 март 2005 г. с обща продължителност 3 седмици.

Лектори: Виктор Манев, Александър Паздерски – ММ Консулт; адв. Георги Спасов

Корпоративното управление (corporate governance) представлява система за разпределяне и балансиране на различните интереси, пресичащи се в съвременните компании – тези на мениджмънта, акционерите и обществото като цяло. В тесен смисъл, съвременното корпоративно управление е свързано с увеличаване на прозрачността на дружеството и повишаване на доверието на акционерите в неговите мениджъри.

Съвременното корпоративно управление е свързано с увеличаване на прозрачността на дружеството и повишаване на доверието на акционерите в неговите мениджъри. Курсът разглежда аспектите, методите и техниките за оптимизиране на управленските функции и подобряване на имиджа на корпорацията пред акционери, служители, клиенти, банкери и обществото като цяло. Специално внимание се отделя на спецификите в икономиките в преход, включително в България.

Курсът ще обхване теми:

 1. Какво представлява корпоративното управление
 2. Оценяване на представянето на мениджмънта
 3. Управителни органи
 4. Защита на акционерите
 5. Други носители на интереси. Разкриване на информация
 6. Особености на корпоративното управление в България
 7. Инструменти и техники за ранно откриване на проблеми в корпоративното управление
 8. Казуси

Участници:

Курсът е насочен към висшия мениджмънт на публичните дружества, специалисти по връзки с инвеститорите, както и към широк кръг от мениджъри и специалисти, интересуващи се от тематиката.

Форма на провеждане на обучението

Този курс се провежда като онлайн обучение по Интернет. В зависимост от желанието на участника, може да бъде избран един от двата варианта за обучение:

 • Онлайн формат (е-обучение),който включва онлайн материали и обучение за времетраенето на курса, задачи и казуси за самостоятелна и/или групова работа, възможност за въпроси и отговори на дискусионен форум и чат-сесии, явяване на тест, издаване на сертификат.
 • Смесен формат, който включва всичко, изброено в онлайн формата, както и възможност за провеждане на присъствени сесии с лектора, които се организират в зависимост от нуждите на участниците.

Участниците в курса ще имат възможност да се запознаят в дълбочина с предоставените им материали, да решават задачи и упражнения и да разглеждат казуси от практиката, като редовно се консултират с лектора посредством дискусионен форум в Интернет или електронната поща.

Материалите за обучението са в електронен формат в Интернет страница, специално създадена за този курс. Интернет страницата на курса съдържа:

 • Страница със събития и новини от курса
 • Програма на обучението
 • Секция Към курса, където ще бъдат публикувани всички необходими за курса материали
 • Тест център
 • Дискусионен борд за въпроси и контакти както с лектора, така и помежду участниците в курса и с нашия офис
 • Допълнителни материали
 • Информация за участниците и лектора

Предвиден е финален тест, както и допълнителни казуси за самостоятелна подготовка, за да могат участниците да приложат научената теория и да проверят нивото на знанията си. Успешното завършване на курса изисква успешно представяне на теста.

При успешно завършване получавате сертификат.

Варианти за записване

Такса за един участник в един онлайн курс (без ДДС): 85 Евро

Такса за получаване на компакт диск с материалите от курса (без ДДС): 5 Евро

Такса за един участник в една присъствена сесия (без ДДС): 35 Евро

Забележка: Присъствени сесии с лектора се организират единствено при заявено участие от минимум 10 участника. Таксата за присъствените сесии се заплаща предварително по банков път или в брой на място преди провеждането на присъствената сесия.

Таксата се заплаща предварително в левова равностойност по фиксирания курс на БНБ в деня на плащането. Плащането се извършва по банков път:

Първа Инвестиционна Банка, Клон “Витоша”
Банков код: 15070987
Банкова сметка: 1000271703
В полза на: “Е-ФЛАГ” ЕООД

За повече информация:
тел. (02) 9170 642 или 987 7913
e-mail: office@eflag.cc

 
Публикувана 23 Февруари 2005 г. 10:02:31
 Новини

05 Декември 2017
Регионални профили: показатели за развитие 2017
още...
17 Ноември 2017
Уебинар „Пазарни възможности за европейския земеделски бизнес, в контекста на Споразумението за свободна търговия ЕС–Япония”
още...
10 Ноември 2017
Българо-турски агробизнес форум
още...
09 Ноември 2017
Предложени са промени в Закона за туризма
още...
09 Ноември 2017
БТПП издава сертификати на класираните фирми в ТОП 100 и ТОП 1500+
още...

Още новини