Програма eTEN на Европейска Комисия, краен срок 10.05.2005, 16.00 ч.

eTEN е програма на Европейската общност, която цели разгръщане на е-услуги, базирани на телекомуникационни мрежи в общ интерес и в транс-европейско измерение.

За подкрепа от общността за проекти по Програма eTEN, могат да кандидатстват юридическилица от 25-те страни членки, Румъния или България.

Съгласно Работен план на eTEN за 2005 г. Комисията кани консорциуми да кандидатстват с проекти в следните дейности и теми:

Видове дейности:

1. Начално разгръщане;

2. Пазарно утвърждаване;

3. Подкрепа и координация.

Теми:

Проектите по дейности 1. и 2. трябва през 2005 г. да отговарят на следните теми:

1. eGovernment;

2. eHealth;

3. eInclusion;

4. eLearning;

5. Доверие и сигурност;

6. Услуги в подкрепа на средни и малки предприятия.

Ще бъде разпределен общ бюджет от 45,3 млн. евро

Пълни указания за подготовка на проекти са достъпни на английски, френски и немски език.

Силно се препоръчва онлайн подготовка и изпращане на кандидатури.

Информационен ден за eTEN 2005 г. в София.

17 март 2005 г.

За информация и въпроси:

За повече информация:

http://europa.eu.int/information_society/activities/eten/calls/cfp20051/index_en.htm#prepare_submit

STOYANOVA NELLY

Ministry of Transport & Communications

9 Diakon Ignatii Street

1000 - Sofia

BULGARIA

Tel: +359 294 923 57

Fax: +359 298 174 62

nstoyanova@mtc.government.bg

 
Публикувана 23 Февруари 2005 г. 15:02:07
 Новини

25 Април 2017
Инфоцентърът на НАП напомня, че наближава крайният срок за подаване данъчни декларации за доходите от нетрудова дейност
още...
25 Април 2017
НАП напомня, че наближава крайният срок за подаване данъчни декларации за доходите от нетрудова дейност
още...
21 Април 2017
Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Тарифата за таксите, които се събират от Българската агенция по безопасност на храните
още...
21 Април 2017
Национален щанд на Международната изложба за хотелиерство и ресторантьорство HOST, 20–24.10.2017, Милано, Италия
още...
20 Април 2017
Бюрата по труда стартираха процедури за кандидатстване на работодатели за преференции по програми и мерки за заетост и обучение на безработни
още...

Още новини