Програма eTEN на Европейска Комисия, краен срок 10.05.2005, 16.00 ч.

eTEN е програма на Европейската общност, която цели разгръщане на е-услуги, базирани на телекомуникационни мрежи в общ интерес и в транс-европейско измерение.

За подкрепа от общността за проекти по Програма eTEN, могат да кандидатстват юридическилица от 25-те страни членки, Румъния или България.

Съгласно Работен план на eTEN за 2005 г. Комисията кани консорциуми да кандидатстват с проекти в следните дейности и теми:

Видове дейности:

1. Начално разгръщане;

2. Пазарно утвърждаване;

3. Подкрепа и координация.

Теми:

Проектите по дейности 1. и 2. трябва през 2005 г. да отговарят на следните теми:

1. eGovernment;

2. eHealth;

3. eInclusion;

4. eLearning;

5. Доверие и сигурност;

6. Услуги в подкрепа на средни и малки предприятия.

Ще бъде разпределен общ бюджет от 45,3 млн. евро

Пълни указания за подготовка на проекти са достъпни на английски, френски и немски език.

Силно се препоръчва онлайн подготовка и изпращане на кандидатури.

Информационен ден за eTEN 2005 г. в София.

17 март 2005 г.

За информация и въпроси:

За повече информация:

http://europa.eu.int/information_society/activities/eten/calls/cfp20051/index_en.htm#prepare_submit

STOYANOVA NELLY

Ministry of Transport & Communications

9 Diakon Ignatii Street

1000 - Sofia

BULGARIA

Tel: +359 294 923 57

Fax: +359 298 174 62

nstoyanova@mtc.government.bg

 
Публикувана 23 Февруари 2005 г. 15:02:07
 Новини

13 Март 2018
Корпоративните декларации се подават само по електронен път
още...
13 Март 2018
Два дни за фирмите да подадат в НАП данни за платени доходи на физически лица
още...
28 Февруари 2018
Бизнес форум с двустранни срещи България – Катар
още...
21 Февруари 2018
Национални дни на кариерата- 2018
още...
07 Февруари 2018
Превеждаме данъци и осигуровки без такси
още...

Още новини