Проект "Подпомагане на МСП от млекопреработвателната промишленост за въвеждане на системата за анализ на опасностите и контрол на критичните точки - НАССР"

ОСНОВНИ ПАРАМЕТРИ

Предприятията от млекопрерaботвателния сектор могат да кандидатстват в Министерството на икономиката с проекти за въвеждане на стандарта HACCP. Сумите се отпускат по съвместния проект на Министерството на икономиката и Програмата на ООН за развитие (ПРООН) "Подпомагане на малки и средни предприятия от млекопреработвателната промишленост за въвеждане на системата за анализ на опасностите и контрол на критичните точки - НАССР". ПРООН осигурява ноу-хау за приложение и техническо изпълнение, използвайки опита си по проекта JOBS - “Заетост чрез подкрепа на бизнеса”.

Цели на проекта:

  • Достъп до безвъзмездна помощ за МСП при въвеждане на НАССР
  • По-висока конкурентност на предприятията от сектора и постигане на изискванията за безопасност при производство на храни

Стандартът НАССР е задължителен за предприятията от хранително-вкусовата промишленост и беше въведен със Закона за храните. Чрез него се гарантира чистотата и качествота във всеки етап от производството. Издаването на самите сертификати струва между 7 и 15 хил. лв. и се определя от капацитета на фирмите.

По Закона за храните всички обекти за производство и търговия с храни, включително млекопреработвателите, трябва да въведат НАССР до 31 декември 2006 г.

Целева група по проекта:

Малки и средни предприятия от цялата страна, отговарящи на следните условия:

· Индустриален капацитет — възможности за седмична преработка на над 5 т. продукция

· Първа или втора категория според регистъра на Националната Ветеринаро Медицинска служба

Финансиране

Безвъзмездно финансиране 50% от общата стойност на проектите, но не повече от 10 000 лв.

Общ бюджет на проекта -1 000 000 лв.

На 10 май списъкът с одобрените консултанти ще бъде публикуван на сайта на ведомството (www.mi.government.bg), а предприятията ще могат до 17 май да избират организацията и екипа, които ще ги обучават и консултират.

КРАЕН СРОК

29.04.2005, 17.00ч

ЗА КОНТАКТИ И ИНФОРМАЦИЯ:

Министерство на икономиката

http://www.mi.government.bg

e-mail: callcentre@mi.government.bg

http://www.jobs-bg.org/haccp_bg.htm

Документите за кандидатстване се подават на адрес:

Министерство на икономиката, София 1046, ул. "Славянска" № 8

 
Публикувана 21 Април 2005 г. 10:04:19
 Новини

25 Април 2017
Инфоцентърът на НАП напомня, че наближава крайният срок за подаване данъчни декларации за доходите от нетрудова дейност
още...
25 Април 2017
НАП напомня, че наближава крайният срок за подаване данъчни декларации за доходите от нетрудова дейност
още...
21 Април 2017
Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Тарифата за таксите, които се събират от Българската агенция по безопасност на храните
още...
21 Април 2017
Национален щанд на Международната изложба за хотелиерство и ресторантьорство HOST, 20–24.10.2017, Милано, Италия
още...
20 Април 2017
Бюрата по труда стартираха процедури за кандидатстване на работодатели за преференции по програми и мерки за заетост и обучение на безработни
още...

Още новини