Проект "Подпомагане на МСП от млекопреработвателната промишленост за въвеждане на системата за анализ на опасностите и контрол на критичните точки - НАССР"

ОСНОВНИ ПАРАМЕТРИ

Предприятията от млекопрерaботвателния сектор могат да кандидатстват в Министерството на икономиката с проекти за въвеждане на стандарта HACCP. Сумите се отпускат по съвместния проект на Министерството на икономиката и Програмата на ООН за развитие (ПРООН) "Подпомагане на малки и средни предприятия от млекопреработвателната промишленост за въвеждане на системата за анализ на опасностите и контрол на критичните точки - НАССР". ПРООН осигурява ноу-хау за приложение и техническо изпълнение, използвайки опита си по проекта JOBS - “Заетост чрез подкрепа на бизнеса”.

Цели на проекта:

  • Достъп до безвъзмездна помощ за МСП при въвеждане на НАССР
  • По-висока конкурентност на предприятията от сектора и постигане на изискванията за безопасност при производство на храни

Стандартът НАССР е задължителен за предприятията от хранително-вкусовата промишленост и беше въведен със Закона за храните. Чрез него се гарантира чистотата и качествота във всеки етап от производството. Издаването на самите сертификати струва между 7 и 15 хил. лв. и се определя от капацитета на фирмите.

По Закона за храните всички обекти за производство и търговия с храни, включително млекопреработвателите, трябва да въведат НАССР до 31 декември 2006 г.

Целева група по проекта:

Малки и средни предприятия от цялата страна, отговарящи на следните условия:

· Индустриален капацитет — възможности за седмична преработка на над 5 т. продукция

· Първа или втора категория според регистъра на Националната Ветеринаро Медицинска служба

Финансиране

Безвъзмездно финансиране 50% от общата стойност на проектите, но не повече от 10 000 лв.

Общ бюджет на проекта -1 000 000 лв.

На 10 май списъкът с одобрените консултанти ще бъде публикуван на сайта на ведомството (www.mi.government.bg), а предприятията ще могат до 17 май да избират организацията и екипа, които ще ги обучават и консултират.

КРАЕН СРОК

29.04.2005, 17.00ч

ЗА КОНТАКТИ И ИНФОРМАЦИЯ:

Министерство на икономиката

http://www.mi.government.bg

e-mail: callcentre@mi.government.bg

http://www.jobs-bg.org/haccp_bg.htm

Документите за кандидатстване се подават на адрес:

Министерство на икономиката, София 1046, ул. "Славянска" № 8

 
Публикувана 21 Април 2005 г. 10:04:19
 Новини

13 Март 2018
Корпоративните декларации се подават само по електронен път
още...
13 Март 2018
Два дни за фирмите да подадат в НАП данни за платени доходи на физически лица
още...
28 Февруари 2018
Бизнес форум с двустранни срещи България – Катар
още...
21 Февруари 2018
Национални дни на кариерата- 2018
още...
07 Февруари 2018
Превеждаме данъци и осигуровки без такси
още...

Още новини