Курс по криминалистика „Езикът на следите”

Национален център за професионално обучение в системата на Българска търговско-промишлена палата – клон Стара Загора организира kурс по криминалистика „Езикът на следите”

Курсът е 5-дневен и ще се проведе от 25 до 30 май 2005г. в залата на Търговско-промишлена палата – Стара Загора, на ул. „Г.С.Раковски” 66.

Анотация на курса:Курсът е предназначен за охранители, за лица които предотвратяват замислени криминални престъпления или по силата на своите професионални задължения се сблъскват с вече извършени такива. Целта на обучението е чрез получения минимум от знания по криминалистика и добит практически опит курсистите да могат:

- озовали се първи на местопрестъплението, да го запазят с оглед на по-нататъшните качествени оперативно-следствени действия на оторизираните за целта органи;

- да разпознават видовете следи и веществени доказателства, оставени на местопрестъплението;

- да съхраняват веществените доказателства и ако се налага, правилно да ги изземат, опаковат и изпратят в съответните криминалистически лаборатории за изследване;

- да разпознават видовете взривни вещества и обезвреждат самоделни взривни устройства;

- да разпознават наркотичните вещества и техните форми на употреба.

Обучението протича в 5 модула с общ хорариум 40 уч. часа, като в края на всяка тема се провеждат 2 уч. часа практически занятия. Обучението завършва с инсценировка на криминално събитие, като всеки участник има възможност да демонстрира познания и практически умения.

Занятията се провеждат при следната програма:

9,00 – 10,20 часа – лекции

10,20 – 10,40 часа – кафе пауза

10,40 – 12,00 часа – лекции

12,00 – 13,00 часа – обяд

13,00 – 14,20 часа – лекции

14,20 – 14,40 часа – кафе пауза

14,40 – 16,00 часа – практически занятия

Първи модул:

Криминалистиката като наука. Предмет, методи, система и задачи на криминалистиката.

Общ хорариум – 8 уч. часа

Втори модул:

Местопроизшествие. Оглед на местопроизшествието.

Общ хорариум – 8 уч. часа

Трети модул:

Следи на местопроизшествието. Криминалистическа идентификация по откритите на местопроизшествието следи.

Общ хорариум – 8 уч. часа

Четвърти модул:

Особено опасни за здравето и живота на човека вещества:

1. Взривни вещества и участието им в самоделните взривни устройства. Начини за обезвреждане.

2. Наркотични вещества и форми на употреба. Проблеми, произтичащи за охранителните органи във връзка с наркоманията.

Общ хорариум – 8 уч. часа

Пети модул:

Практическо занятие на тема «Взломна кражба, първоначални действия на местопроизшествието. Откриване на извършителя по оставените следи.»

Общ хорариум – 8 уч. часа

Лектор:инж. Ангел Биков – лицензиран съдебен експерт към Министерство на правосъдието, член на Националната експертна асоциация. Над 20 години работи активно на територията на цялата страна като експерт-графолог по граждански и наказателни дела. Като експерт-криминалист има множество публикации, рационализации, създадени методики, издадени наръчници:

«Криминалистика. Полицейско разследване. Доказателства», София 2001г.,

«Следи на местопроизшествието. Огледи и експертизи.», София 1966г.

Таксата за обучението в размер на 200 лв. (без включен ДДС) може да бъде преведена само по банков път и включва разходи за материали, кафе паузи и обяди.

Моля, желаещите да вземат участие в курса да се обадят в НЦПО на посочените по-долу телефони.

За контакти:

Христослава Георгиева,
НЦПО в системата на БТПП — клон Стара Загора: Стара Загора 6000, ул. Г.С.Раковски 66,

тел./факс042 626297, 626033, e-mail: ncvt@chambersz.com; hgeorgieva@chambersz.com,

 
Публикувана 10 Май 2005 г. 12:05:51
 Новини

23 Март 2018
Семинар относно Регламента за защита на личните данни (GDPR)
още...
13 Март 2018
Корпоративните декларации се подават само по електронен път
още...
13 Март 2018
Два дни за фирмите да подадат в НАП данни за платени доходи на физически лица
още...
28 Февруари 2018
Бизнес форум с двустранни срещи България – Катар
още...
21 Февруари 2018
Национални дни на кариерата- 2018
още...

Още новини