Курс по криминалистика „Езикът на следите”

Национален център за професионално обучение в системата на Българска търговско-промишлена палата – клон Стара Загора организира kурс по криминалистика „Езикът на следите”

Курсът е 5-дневен и ще се проведе от 25 до 30 май 2005г. в залата на Търговско-промишлена палата – Стара Загора, на ул. „Г.С.Раковски” 66.

Анотация на курса:Курсът е предназначен за охранители, за лица които предотвратяват замислени криминални престъпления или по силата на своите професионални задължения се сблъскват с вече извършени такива. Целта на обучението е чрез получения минимум от знания по криминалистика и добит практически опит курсистите да могат:

- озовали се първи на местопрестъплението, да го запазят с оглед на по-нататъшните качествени оперативно-следствени действия на оторизираните за целта органи;

- да разпознават видовете следи и веществени доказателства, оставени на местопрестъплението;

- да съхраняват веществените доказателства и ако се налага, правилно да ги изземат, опаковат и изпратят в съответните криминалистически лаборатории за изследване;

- да разпознават видовете взривни вещества и обезвреждат самоделни взривни устройства;

- да разпознават наркотичните вещества и техните форми на употреба.

Обучението протича в 5 модула с общ хорариум 40 уч. часа, като в края на всяка тема се провеждат 2 уч. часа практически занятия. Обучението завършва с инсценировка на криминално събитие, като всеки участник има възможност да демонстрира познания и практически умения.

Занятията се провеждат при следната програма:

9,00 – 10,20 часа – лекции

10,20 – 10,40 часа – кафе пауза

10,40 – 12,00 часа – лекции

12,00 – 13,00 часа – обяд

13,00 – 14,20 часа – лекции

14,20 – 14,40 часа – кафе пауза

14,40 – 16,00 часа – практически занятия

Първи модул:

Криминалистиката като наука. Предмет, методи, система и задачи на криминалистиката.

Общ хорариум – 8 уч. часа

Втори модул:

Местопроизшествие. Оглед на местопроизшествието.

Общ хорариум – 8 уч. часа

Трети модул:

Следи на местопроизшествието. Криминалистическа идентификация по откритите на местопроизшествието следи.

Общ хорариум – 8 уч. часа

Четвърти модул:

Особено опасни за здравето и живота на човека вещества:

1. Взривни вещества и участието им в самоделните взривни устройства. Начини за обезвреждане.

2. Наркотични вещества и форми на употреба. Проблеми, произтичащи за охранителните органи във връзка с наркоманията.

Общ хорариум – 8 уч. часа

Пети модул:

Практическо занятие на тема «Взломна кражба, първоначални действия на местопроизшествието. Откриване на извършителя по оставените следи.»

Общ хорариум – 8 уч. часа

Лектор:инж. Ангел Биков – лицензиран съдебен експерт към Министерство на правосъдието, член на Националната експертна асоциация. Над 20 години работи активно на територията на цялата страна като експерт-графолог по граждански и наказателни дела. Като експерт-криминалист има множество публикации, рационализации, създадени методики, издадени наръчници:

«Криминалистика. Полицейско разследване. Доказателства», София 2001г.,

«Следи на местопроизшествието. Огледи и експертизи.», София 1966г.

Таксата за обучението в размер на 200 лв. (без включен ДДС) може да бъде преведена само по банков път и включва разходи за материали, кафе паузи и обяди.

Моля, желаещите да вземат участие в курса да се обадят в НЦПО на посочените по-долу телефони.

За контакти:

Христослава Георгиева,
НЦПО в системата на БТПП — клон Стара Загора: Стара Загора 6000, ул. Г.С.Раковски 66,

тел./факс042 626297, 626033, e-mail: ncvt@chambersz.com; hgeorgieva@chambersz.com,

 
Публикувана 10 Май 2005 г. 12:05:51
 Новини

13 Март 2018
Корпоративните декларации се подават само по електронен път
още...
13 Март 2018
Два дни за фирмите да подадат в НАП данни за платени доходи на физически лица
още...
28 Февруари 2018
Бизнес форум с двустранни срещи България – Катар
още...
21 Февруари 2018
Национални дни на кариерата- 2018
още...
07 Февруари 2018
Превеждаме данъци и осигуровки без такси
още...

Още новини