Русенско Търговско-Индустриална Камара чества 15 години от възстановянето на дейността си

На 24 юли т.г. се навършват 15 години от възстановяване дейността на РТИК. След дълъг период, в който камарите в страната са закрити, радикалните промени в обществено-икономическото развитие на страната извикват отново на живот тази институция у нас и тя стартира работа в условията на новоизграждащата се пазарна икономика. Либерализацията на собствеността и разнообразието на стопанските форми изискват през новия етап камарите да заемат мястото си на стопански информационни учреждения, които в регионален план да организират и насочват усилията на търговско-промишленото съсловие.

През пролетта на 1990 г. от стопанските среди в Русенски регион се създава инициативен комитет с председател инж. Иван Черкезов за възстановяването на РТИК. Няколко месеца по-късно на общо събрание на представителите на 49 фирми – производители и тъговци от областта, става официалното възстановяване на дейността на камарата. Институцията си поставя за цел преди всичко да подпомага и координира стопанската дейност на фирмите и организациите – нейните членове, да съдейства за развитието на външноикономическите им връзки. За председател на възстановената РТИК е назначен инж. Иван Черкезов, който и до този момент заема отговорния пост. Тази година с решение на Управителния съвет представителната власт се осъществява с помощта на още един председател - зам. кмета инж. Валери Андреев, а за изпълнителен директор е назначен Милен Добрев.

Сред най-значимите постижения на РТИК през последните 15 години са:

• Член – кореспондент на Съюза на германските експортьори.

• Член на Западноевропейския Съюз на търговските камари от поречието на Рейн – Рона – Майн – Дунав.

• Един от основателите на Русенския “Бизнес Център” в партньорство с Община Русе, съюза за частна инициатива на гражданите и Българска Стопанска камара по програма URADA на Европейския Съюз.

• Един от основателите на “Агенция за устойчиво развитие на Русе и региона”.

• Установени трайни контакти с Агенцията на крайдунавските региони с централен офис в град Белене.

• Основател на “Център за Мениджмънт и фирмено развитие” – инициатива на РТИК, осъществена в партньорство с Мид Йоркширската търговско – индустриална камара, Великобритания и Русенски Университет “Ангел Кънчев”, финансиран по проект на програма ФАР Партньорство.

• Основател на “Център за икономическа информация” към РТИК с приоритетна задача да създаде условия за улеснен и пряк достъп до ежедневно постъпващата специализирана икономическа и бизнес информация, да я разпространява, включително и целевото и изпращане до фирмения офис.

• Партньор по проект “Обучение на обучители по експорт” – разработване на обучителни материали и обучние на тренери с цел да се подпомогнат МСП да повишат знанията и квалификацията си в сферата на експорта.

• Създаване на практическо ръководство: “Търговски тайни: най- често задаваните въпроси във връзка с експорта”. Ръководството е насочено към подпомагане на МСП - нови експортьори, както и експертите и консултантите, работещи в тази сфера.

• Създаване на Център за насочване и развитие на млади специалисти “Младежка Бизнес Арена” с цел да се създаде социално икономическо развитие на Русенския регион посредством създаване на нов помощен център за млади безработни.

• Партньор по проект “Пътеки” – проект за развитието на малки фирми, работещи в сферата на услуги за подкрепа на предприемачеството и развитието на бизнеса.

• В средата на 2005 РТИК спечели финансиране по Шеста рамкова програма на Европейската комисия и стартира работа по проекта “Университетската наука и МСП в регион Русе”. Целта е сбливажане на бизнеса с науката и насърчаване на младежите да търсят реализация като изследователи.

Основните приоритети на РТИК за периода 2005-2009 г. са:

• Утвърждаване на камарата като водещата и обединяваща организация, подпомагаща развитието на бизнеса в региона

• Засилване на ролята на камарата в областта на регионалното развитие на Русенска област и Северен Централен Планов Район

• Засилване на лобистките функции на камарата и ефективно взаимодействие със структурите на местната власт, както и централната власт чрез системата на БТПП, за постигане на благоприятна икономическа среда за бизнеса

• Оптимизиране и подобряване ефективността на камарата за подкрепа на бизнеса. Съдействие и подготовка на бизнеса с оглед бъдещото членство на България в Европейския съюз и произтичащите от това ангажименти.

• По-активно участие на РТИК по национални и международни програми за финансиране и подпомагане на бизнеса

 
Публикувана 22 Юли 2005 г. 15:07:05
 Новини

21 Февруари 2018
Национални дни на кариерата- 2018
още...
09 Февруари 2018
Семинар на тема „Изграждане на регионални научни центрове“
още...
07 Февруари 2018
Превеждаме данъци и осигуровки без такси
още...
07 Февруари 2018
Млади социални иноватори, 25 март - 26 август 2018г.
още...
30 Януари 2018
Безработните дължат месечно по 20,40 лв. за здравни вноски
още...

Още новини