Русенско Търговско-Индустриална Камара чества 15 години от възстановянето на дейността си

На 24 юли т.г. се навършват 15 години от възстановяване дейността на РТИК. След дълъг период, в който камарите в страната са закрити, радикалните промени в обществено-икономическото развитие на страната извикват отново на живот тази институция у нас и тя стартира работа в условията на новоизграждащата се пазарна икономика. Либерализацията на собствеността и разнообразието на стопанските форми изискват през новия етап камарите да заемат мястото си на стопански информационни учреждения, които в регионален план да организират и насочват усилията на търговско-промишленото съсловие.

През пролетта на 1990 г. от стопанските среди в Русенски регион се създава инициативен комитет с председател инж. Иван Черкезов за възстановяването на РТИК. Няколко месеца по-късно на общо събрание на представителите на 49 фирми – производители и тъговци от областта, става официалното възстановяване на дейността на камарата. Институцията си поставя за цел преди всичко да подпомага и координира стопанската дейност на фирмите и организациите – нейните членове, да съдейства за развитието на външноикономическите им връзки. За председател на възстановената РТИК е назначен инж. Иван Черкезов, който и до този момент заема отговорния пост. Тази година с решение на Управителния съвет представителната власт се осъществява с помощта на още един председател - зам. кмета инж. Валери Андреев, а за изпълнителен директор е назначен Милен Добрев.

Сред най-значимите постижения на РТИК през последните 15 години са:

• Член – кореспондент на Съюза на германските експортьори.

• Член на Западноевропейския Съюз на търговските камари от поречието на Рейн – Рона – Майн – Дунав.

• Един от основателите на Русенския “Бизнес Център” в партньорство с Община Русе, съюза за частна инициатива на гражданите и Българска Стопанска камара по програма URADA на Европейския Съюз.

• Един от основателите на “Агенция за устойчиво развитие на Русе и региона”.

• Установени трайни контакти с Агенцията на крайдунавските региони с централен офис в град Белене.

• Основател на “Център за Мениджмънт и фирмено развитие” – инициатива на РТИК, осъществена в партньорство с Мид Йоркширската търговско – индустриална камара, Великобритания и Русенски Университет “Ангел Кънчев”, финансиран по проект на програма ФАР Партньорство.

• Основател на “Център за икономическа информация” към РТИК с приоритетна задача да създаде условия за улеснен и пряк достъп до ежедневно постъпващата специализирана икономическа и бизнес информация, да я разпространява, включително и целевото и изпращане до фирмения офис.

• Партньор по проект “Обучение на обучители по експорт” – разработване на обучителни материали и обучние на тренери с цел да се подпомогнат МСП да повишат знанията и квалификацията си в сферата на експорта.

• Създаване на практическо ръководство: “Търговски тайни: най- често задаваните въпроси във връзка с експорта”. Ръководството е насочено към подпомагане на МСП - нови експортьори, както и експертите и консултантите, работещи в тази сфера.

• Създаване на Център за насочване и развитие на млади специалисти “Младежка Бизнес Арена” с цел да се създаде социално икономическо развитие на Русенския регион посредством създаване на нов помощен център за млади безработни.

• Партньор по проект “Пътеки” – проект за развитието на малки фирми, работещи в сферата на услуги за подкрепа на предприемачеството и развитието на бизнеса.

• В средата на 2005 РТИК спечели финансиране по Шеста рамкова програма на Европейската комисия и стартира работа по проекта “Университетската наука и МСП в регион Русе”. Целта е сбливажане на бизнеса с науката и насърчаване на младежите да търсят реализация като изследователи.

Основните приоритети на РТИК за периода 2005-2009 г. са:

• Утвърждаване на камарата като водещата и обединяваща организация, подпомагаща развитието на бизнеса в региона

• Засилване на ролята на камарата в областта на регионалното развитие на Русенска област и Северен Централен Планов Район

• Засилване на лобистките функции на камарата и ефективно взаимодействие със структурите на местната власт, както и централната власт чрез системата на БТПП, за постигане на благоприятна икономическа среда за бизнеса

• Оптимизиране и подобряване ефективността на камарата за подкрепа на бизнеса. Съдействие и подготовка на бизнеса с оглед бъдещото членство на България в Европейския съюз и произтичащите от това ангажименти.

• По-активно участие на РТИК по национални и международни програми за финансиране и подпомагане на бизнеса

 
Публикувана 22 Юли 2005 г. 15:07:05
 Новини

19 Април 2018
Състезание „Green Talents 2018“ стартира
още...
13 Март 2018
Корпоративните декларации се подават само по електронен път
още...
13 Март 2018
Два дни за фирмите да подадат в НАП данни за платени доходи на физически лица
още...
28 Февруари 2018
Бизнес форум с двустранни срещи България – Катар
още...
21 Февруари 2018
Национални дни на кариерата- 2018
още...

Още новини