Факторинг – нова за България финансова услуга

Имайки предвид предизвикателствата пред българските производители с очакваното присъединяване на България в Европейския съюз, се смята, че факторингът е услуга, която може да направи българските фирми по-конкурентно способни при навлизането им на Европейските пазари.

Факторингът е пакет от услуги насочени към българските фирми, които реализират продукцията си в страната и в чужбина при условия на разсрочено плащане. При нея факторинг компанията изкупува търговските вземания от реализираната продажба и предлага следните услуги:

  • Предварително кредитно проучване на купувачите;
  • До 100 % покритие на кредитния риск при износ;
  • Авансово финансиране до 80 % от фактурната стойност;
  • Административно-счетоводно управление и контролиране на кредитните лимити;
  • Събиране на вземанията в страната на купувачите-вносители.

От факторинг услугите могат да се възползват както фирмите износителки и вносителки, така и местните компании, които работят с български партньори.

Факторинг компанията EFG Factors SA (www.efgfactors.com ), която е част от EFG Bank Group, Женева предлага в България услугите си със съдействието на Пощенска банка АД. При проявен от фирмите интерес, Русенската Търговско-Индустриална Камара има възможност да организира семинар на който да бъде представена по-подробна информация за факторинг услугите и техните преимущества. Желаещите да се запознаят с тях нека да се свържат с нас на тел: 825 875.

 
Публикувана 31 Октомври 2006 г. 14:10:05
 Новини

25 Април 2017
Инфоцентърът на НАП напомня, че наближава крайният срок за подаване данъчни декларации за доходите от нетрудова дейност
още...
25 Април 2017
НАП напомня, че наближава крайният срок за подаване данъчни декларации за доходите от нетрудова дейност
още...
21 Април 2017
Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Тарифата за таксите, които се събират от Българската агенция по безопасност на храните
още...
21 Април 2017
Национален щанд на Международната изложба за хотелиерство и ресторантьорство HOST, 20–24.10.2017, Милано, Италия
още...
20 Април 2017
Бюрата по труда стартираха процедури за кандидатстване на работодатели за преференции по програми и мерки за заетост и обучение на безработни
още...

Още новини