Стартира проект на КАОЛИН АД, одобрен по първата схема за финансиране на Оперативна програма Развитие на Човешките Ресурси

Проект „Развитие на компетентностите” на фирма Каолин АД — гр. Сеновополучи одобрение за финансиране по ОП „Развитие на човешките ресурси”. Общата цел, която ще се реализира в рамките на проекта (12 месеца) е подобряване на производителността на труда в Каолин АД и в следствие — цялостно повишаване на конкурентноспособността. По-конкретно, проектът ще има за задача да подобри качеството на човешките ресурси във фирмата чрез повишаване на квалификацията, подобряване перспективите за работа и гарантиране на устойчива заетост на служителите във фирмата.

Предвижда се и прилагане на подход за перманентно развитие на човешките ресурси на компанията, базиран на успешните Европейски практики за обучение на персонала и следване приципите за учене през целия живот.

Дейностите включват планиране, подготовка и реализиране на няколко вида обучение - обучение по ключови компетенции, езиково (английски и румънски) и професионално обучение. Обучението по ключови компетенции ще бъде за мениджърския състав и се базира на разработваната в Каолин АД система за оценка качествата и нагласите на служителите за постигане на поставените задачи и резултати, наречена «Компетентностен модел». Принципно, този модел засяга следните умения: «ефективна комуникация», «умения за водене на преговори», «лидерство», «самоусъвършенстване», «работа в екип», «умения за мотивиране», «целеполагане», «управление на трудовото изпълнение», «вземане на решения», «управление на конфликти», «управление на риска» и др.

Езиковото обучение е наложено от навлизането на важни за фирмата външни пазари. По тази причина ще бъдат формирани три групи от служители в администрацията, имащи отношение към работата с клиенти и доставчици — 2 групи по английски и 1 група по румънски език.

В рамките на настоящия проект се планира да бъдат обучени и 6 служители по специалността «Проучвателно сондиране», които ще получат удостоверение за професионална квалификация. Обучението ще се проведе в рамките на новосформирания Център за Професионално Обучение на Каолин АД, който е лицензиран от Националната Агенция за Професионално Образование и Обучение (НАПОО).

Като цяло, в рамките на проекта ще бъдат включени общо 72 служители на Каолин АД.

 
Публикувана 16 Април 2008 г. 11:04:39
 Новини

17 Май 2017
Второ издание на Академия за социални предприемачи
още...
17 Май 2017
Национален конкурс за „Европейска награда за млади фермери” 2017 г.
още...
17 Май 2017
Състезание „Green Talents 2017“
още...
21 Април 2017
Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Тарифата за таксите, които се събират от Българската агенция по безопасност на храните
още...
21 Април 2017
Национален щанд на Международната изложба за хотелиерство и ресторантьорство HOST, 20–24.10.2017, Милано, Италия
още...

Още новини