Стартира проект на КАОЛИН АД, одобрен по първата схема за финансиране на Оперативна програма Развитие на Човешките Ресурси

Проект „Развитие на компетентностите” на фирма Каолин АД — гр. Сеновополучи одобрение за финансиране по ОП „Развитие на човешките ресурси”. Общата цел, която ще се реализира в рамките на проекта (12 месеца) е подобряване на производителността на труда в Каолин АД и в следствие — цялостно повишаване на конкурентноспособността. По-конкретно, проектът ще има за задача да подобри качеството на човешките ресурси във фирмата чрез повишаване на квалификацията, подобряване перспективите за работа и гарантиране на устойчива заетост на служителите във фирмата.

Предвижда се и прилагане на подход за перманентно развитие на човешките ресурси на компанията, базиран на успешните Европейски практики за обучение на персонала и следване приципите за учене през целия живот.

Дейностите включват планиране, подготовка и реализиране на няколко вида обучение - обучение по ключови компетенции, езиково (английски и румънски) и професионално обучение. Обучението по ключови компетенции ще бъде за мениджърския състав и се базира на разработваната в Каолин АД система за оценка качествата и нагласите на служителите за постигане на поставените задачи и резултати, наречена «Компетентностен модел». Принципно, този модел засяга следните умения: «ефективна комуникация», «умения за водене на преговори», «лидерство», «самоусъвършенстване», «работа в екип», «умения за мотивиране», «целеполагане», «управление на трудовото изпълнение», «вземане на решения», «управление на конфликти», «управление на риска» и др.

Езиковото обучение е наложено от навлизането на важни за фирмата външни пазари. По тази причина ще бъдат формирани три групи от служители в администрацията, имащи отношение към работата с клиенти и доставчици — 2 групи по английски и 1 група по румънски език.

В рамките на настоящия проект се планира да бъдат обучени и 6 служители по специалността «Проучвателно сондиране», които ще получат удостоверение за професионална квалификация. Обучението ще се проведе в рамките на новосформирания Център за Професионално Обучение на Каолин АД, който е лицензиран от Националната Агенция за Професионално Образование и Обучение (НАПОО).

Като цяло, в рамките на проекта ще бъдат включени общо 72 служители на Каолин АД.

 
Публикувана 16 Април 2008 г. 11:04:39
 Новини

13 Март 2018
Корпоративните декларации се подават само по електронен път
още...
13 Март 2018
Два дни за фирмите да подадат в НАП данни за платени доходи на физически лица
още...
28 Февруари 2018
Бизнес форум с двустранни срещи България – Катар
още...
21 Февруари 2018
Национални дни на кариерата- 2018
още...
07 Февруари 2018
Превеждаме данъци и осигуровки без такси
още...

Още новини