Стартира проект на КАОЛИН АД, одобрен по първата схема за финансиране на Оперативна програма Развитие на Човешките Ресурси

Проект „Развитие на компетентностите” на фирма Каолин АД — гр. Сеновополучи одобрение за финансиране по ОП „Развитие на човешките ресурси”. Общата цел, която ще се реализира в рамките на проекта (12 месеца) е подобряване на производителността на труда в Каолин АД и в следствие — цялостно повишаване на конкурентноспособността. По-конкретно, проектът ще има за задача да подобри качеството на човешките ресурси във фирмата чрез повишаване на квалификацията, подобряване перспективите за работа и гарантиране на устойчива заетост на служителите във фирмата.

Предвижда се и прилагане на подход за перманентно развитие на човешките ресурси на компанията, базиран на успешните Европейски практики за обучение на персонала и следване приципите за учене през целия живот.

Дейностите включват планиране, подготовка и реализиране на няколко вида обучение - обучение по ключови компетенции, езиково (английски и румънски) и професионално обучение. Обучението по ключови компетенции ще бъде за мениджърския състав и се базира на разработваната в Каолин АД система за оценка качествата и нагласите на служителите за постигане на поставените задачи и резултати, наречена «Компетентностен модел». Принципно, този модел засяга следните умения: «ефективна комуникация», «умения за водене на преговори», «лидерство», «самоусъвършенстване», «работа в екип», «умения за мотивиране», «целеполагане», «управление на трудовото изпълнение», «вземане на решения», «управление на конфликти», «управление на риска» и др.

Езиковото обучение е наложено от навлизането на важни за фирмата външни пазари. По тази причина ще бъдат формирани три групи от служители в администрацията, имащи отношение към работата с клиенти и доставчици — 2 групи по английски и 1 група по румънски език.

В рамките на настоящия проект се планира да бъдат обучени и 6 служители по специалността «Проучвателно сондиране», които ще получат удостоверение за професионална квалификация. Обучението ще се проведе в рамките на новосформирания Център за Професионално Обучение на Каолин АД, който е лицензиран от Националната Агенция за Професионално Образование и Обучение (НАПОО).

Като цяло, в рамките на проекта ще бъдат включени общо 72 служители на Каолин АД.

 
Публикувана 16 Април 2008 г. 11:04:39
 Новини

29 Март 2017
Великобритания излиза от ЕС: как ще протекат преговорите
още...
29 Март 2017
Китай стартира електронна страница на инициативата “Един пояс, един път”
още...
29 Март 2017
България ще подпише Споразумение с Малта за продажба на емисии
още...
29 Март 2017
Инвестиции за над 25 млн. евро подкрепиха устойчивия бизнес у нас
още...
29 Март 2017
МОН и CEDEFOP ще проучват търсените умения на трудовия пазар
още...

Още новини