Работата след пенсия - начин да надвиете рецесията
Едва 18% от служителите остават във фирмите след 65 години Намаляването на разходите по време на рецесия е една от горещите теми на деня и бизнесът трябва да планира бъдещето си според сегашния икономичeски климат. Последната голяма криза беше преди повече от 10 години и най-вероятно сега работодателите ще имат нужда от опитни служители, за да устоят на трудностите. Компаниите ще трябва да оптимизират производителността си, а именно по-възрастните кадри могат да им помогнат за това, използвайки натрупаните през годините знания и умения. От друга страна, работата след пенсионна възраст ще увеличи доходите на хората над 65 години, които се опитват да се справят с увеличаващата се инфлация. Компаниите често възприемат пенсионирането на техни служители като упражнение по намаляване на разходите, но това е наивна философия. Именно по време на икономическа рецесия и заради последствията от нея най-ключовите части на бизнеса трябва да се затегнат и заздравят, а в този процес участието на опитен персонал е много важно. Работодателите често правят и грешното предположение, че всички служители искат да се пенсионират възможно най-скоро след навършване на пенсионна възраст. Всъщност голяма част от тях смятат, че пенсиите им не са адекватни за времето, в което живеем, и следователно продължават да работят и след пенсия. Нашите наблюдения обаче показват, че две трети от всички служители биха искали да продължат да работят след пенсионирането си, но едва 18% остават на работа. Ето защо служителите трябва да поддържат ясна комуникация с работодателите относно своите намерения и планове за пенсиониране и да обмислят възможните начини да продължат да бъдат от помощ на компанията. Трудовите пазари стават все по-гъвкави и това ще принуди работодателите да започнат да разчитат на временната заетост. По този начин те ще успеят да запазят интелектуалния си капитал, а по-възрастните служители ще облекчат работния процес, като останат заети през това време. В допълнение на опита възрастните служители могат да предложат на компаниите и възможности за намаляване на разходите - знаем, че наемането на нов персонал е свързано с разходи за самото им търсене и обучение. Друга опасност, свързана с пенсионирането по време на рецесия, е, че компаниите не успяват да заместят оттеглилите се кадри, което е продиктувано от взетите мерки за намаляване на разходите. Това може да има изключително негативен ефект и подчертава важната роля, която по-възрастните служители могат да играят в една организация. За съжаление в повечето случаи възможностите за обучение и професионално развитие за хората, доближаващи пенсионна възраст, намаляват. Те трябва да са сигурни, че работодателят им предлага правилното обучение във всички сфери на бизнес дейността на компанията, така че да имат същите умения и възможности, все едно че са нови служители. Работодателите трябва да създадат привлекателни работни пакети, с които да мотивират наближаващите пенсия кадри, защото това ще даде възможност и на двете страни да планират по-добре бъдещите си бизнес нужди. Съвети към работодателите Слушайте внимателно и използвайте информацията и съветите на възрастните служители по отношение на вашия бизнес и прилагайте техния опит, когато планирате бъдещето. Много важно е всяка компания да има свои "планове за преходни периоди", които да облекчат процеса на промяната, като например гъвкаво работно време. Можете да поддържате и групи от пенсионирали се кадри, които да бъдат включени в отделни проекти. Създаването на екип от служители на пълен работен ден и опитни пенсионирали се кадри също е възможен начин за предаване на интелектуалния капитал. Окуражавайте по-възрастните. Инвестицията на време и финансови ресурси в тяхното обучение ще увеличи продуктивността и самоувереността им. Това ще ги окуражи да продължат да работят и да допринасят за цялостния успех на бизнеса ви. Съвети към служителите Използвайте опита си. Винаги давайте гласност на своите идеи и мнение как компанията ви може да оцелее в днешната криза и да излезе победител от нея. Важно е и да напомняте на колегите си за вашите знания, като правите обективни сравнения и подчертавате факта, че уменията ви могат да помогнат на бизнеса в сложната ситуация. Комуникирайте ясно. Информирайте работодателя си за вашите планове във връзка с пенсионирането ви и бъдете отворени към предложения за временна заетост или работа на непълен ден. Не спирайте да се обучавате. Окуражавайте работодателя си да ви осигури постоянни и адекватни на пазарната обстановка курсове, за да не "изостанете" и да имате същите умения като тези на новите служители. в.Дневник
 
Публикувана 19 Февруари 2009 г. 11:02:09
 Новини

13 Март 2018
Корпоративните декларации се подават само по електронен път
още...
13 Март 2018
Два дни за фирмите да подадат в НАП данни за платени доходи на физически лица
още...
28 Февруари 2018
Бизнес форум с двустранни срещи България – Катар
още...
21 Февруари 2018
Национални дни на кариерата- 2018
още...
07 Февруари 2018
Превеждаме данъци и осигуровки без такси
още...

Още новини