Петият национален иновационен форум на тема "Иновационна инфраструктура и политика за
икономически растеж"


Фондация "Приложни изследвания и комуникации", мрежата Enterprise Europe Network - България, в която БТПП е една от организациите-домакин, и Представителството на ЕК в България, организираха на 24 февруари Петия национален иновационен форум.

Форумът се проведе и със съдействието на Министерството на икономиката и енергетиката и Мисията на Световна банка в България.

Творчеството и иновациите днес с основание са считани за ключ за овладяването на кризисните процеси. Това каза президентът Георги Първанов, който откри форума и връчи наградите на фирмите, отличени в националния конкурс за иновативно предприятие за 2008 г.

Наградени бяха 7 предприятия, пет от които са членове на БТПП (означени със *):

Категория малко предприятие

  • Орак Инженеринг ЕООД* - софтуерна консултантска компания, Първо място в категорията
  • КЕЙТ ООД - работи в областта на сигурността.
  • "Пантелей Тошев" ЕООД* - компания, специализирана в производството и дистрибуцията на суровини и материали за хранителната индустрия.

Категория средно и голямо предприятие

  • СПАРКИ ЕЛТОС АД* - фирма за изследователска и производствена дейност в областта на ръчните електроинструменти, двигатели и специалните инструменти, Първо място в категорията
  • БИАНОР* - софтуерна компания за планиране, проектиране, разработка и внедряване на софтуерни решения в телекомуникациите
  • ЦЕНТРОМЕТ AД* - предприятие за научно-приложни изследвания и внедряване на конструктивни технологии за производство на изделия по метода на центробежното леене.

Специалната награда на журито е за Сатурн Инженеринг ООД - разработва и произвежда индустриална и медицинска техника, електронни модули, специализиран софтуер.

Общият брой на предприятията, които осъществяват иновации в България, се е увеличил с между 3 и 9 процентни пункта за последните две години (2006-2008). Това сочи индексът на иновативност на българските предприятия, данните от който се съдържат в доклада "Иновации.бг 2009" на Фондация "Приложни изследвания и комуникации".

Иновационната активност на българските предприятия зависи от редица вътрешни и външни фактори. Най-пълно съвкупно обяснение на иновативността на българските предприятия се дава от следните фактори:

(а) характеристики на пазара, на който те работят;
(б) притежаването на международно признати стандарти;
(в) прилагането на принципите на стратегическото позициониране; и
(г) характеристиките на внедрените в предприятието ИТ системи.

Средният индекс на иновативност на предприятията, работещи предимно на международни пазари, е три пъти по-висок в сравнение с работещите само на местни пазари (разположени до 30 км от предприятието) и два пъти по-висок в сравнение с регионалните пазари (разположени до 100 км от предприятието).

Иновациите са дългосрочен ангажимент и изискват специфична нагласа, която не се създава за една година или няколко месеца, какъвто най-често е обхватът на оперативното планиране. Средната иновативност на българските предприятия, чийто хоризонт на планиране е 3 години, е с 50 % по-висока в сравнение с предприятията с хоризонт до 1 година.

Предприятията, които планират дългосрочно, обикновено предусещат и налагат микротрендове. Това довежда до въвеждането на радикални продуктови и процесни иновации и до значими промени в потребителското търсене.

От Фондация "Приложни изследвания и комуникации" са на мнение, че ефективното използване на потенциала на иновационната система изисква категорични решения в няколко основни насоки:

  1. България има нужда от интегрирана национална стратегия за научно, технологично и иновационно развитие, която да защити интересите и да развие компетенциите на всички групи участници в създаването и внедряването на ново знание - изследователски и образователни звена, технологични брокери и посредници, бизнес. За да бъде постигната необходимата висока ефективност на обществените разходи за иновации, трябва да има ясен план за допълняемост на средствата по различните програми и инструменти, налични у нас. България продължава да е една от малкото държави в ЕС, която няма инструмент за съфинансиране на проектите, спечелени от български организации по Рамковата програма за конкурентоспособност и иновации на ЕС.
  2. Сегашното състояние на фрагментарност и липса на координация между министерства, ведомства и агенции в провеждането на единна политика в областта на науката и иновациите диктува необходимостта от вземането на радикално решение в посока създаването на силна структура в лицето на специално министерство или агенция за наука, технологично развитие и иновации на пряко подчинение на министър-председателя. Успешните практики на национално и регионално равнище в ЕC красноречиво говорят за ролята на един общ политическия център при вземането на решения в тази област.
  3. Установяване на трайно и ефективно взаимодействие между различните субекти на националната иновационна система - научноизследователски звена, висши училища, иновативни фирми, посреднически организ

Инфобизнес бр. 09/2009

 
Публикувана 11 Март 2009 г. 15:03:30
 Новини

13 Март 2018
Корпоративните декларации се подават само по електронен път
още...
13 Март 2018
Два дни за фирмите да подадат в НАП данни за платени доходи на физически лица
още...
28 Февруари 2018
Бизнес форум с двустранни срещи България – Катар
още...
21 Февруари 2018
Национални дни на кариерата- 2018
още...
07 Февруари 2018
Превеждаме данъци и осигуровки без такси
още...

Още новини