Петият национален иновационен форум на тема "Иновационна инфраструктура и политика за икономически растеж"

Фондация "Приложни изследвания и комуникации", мрежата Enterprise Europe Network - България, в която БТПП е една от организациите-домакин, и Представителството на ЕК в България, организираха на 24 февруари Петия национален иновационен форум.

Форумът се проведе и със съдействието на Министерството на икономиката и енергетиката и Мисията на Световна банка в България.

Творчеството и иновациите днес с основание са считани за ключ за овладяването на кризисните процеси. Това каза президентът Георги Първанов, който откри форума и връчи наградите на фирмите, отличени в националния конкурс за иновативно предприятие за 2008 г.

Наградени бяха 7 предприятия, пет от които са членове на БТПП (означени със *):

Категория малко предприятие

  • Орак Инженеринг ЕООД* - софтуерна консултантска компания, Първо място в категорията
  • КЕЙТ ООД - работи в областта на сигурността.
  • "Пантелей Тошев" ЕООД* - компания, специализирана в производството и дистрибуцията на суровини и материали за хранителната индустрия.

Категория средно и голямо предприятие

  • СПАРКИ ЕЛТОС АД* - фирма за изследователска и производствена дейност в областта на ръчните електроинструменти, двигатели и специалните инструменти, Първо място в категорията
  • БИАНОР* - софтуерна компания за планиране, проектиране, разработка и внедряване на софтуерни решения в телекомуникациите
  • ЦЕНТРОМЕТ AД* - предприятие за научно-приложни изследвания и внедряване на конструктивни технологии за производство на изделия по метода на центробежното леене.

Специалната награда на журито е за Сатурн Инженеринг ООД - разработва и произвежда индустриална и медицинска техника, електронни модули, специализиран софтуер.

Общият брой на предприятията, които осъществяват иновации в България, се е увеличил с между 3 и 9 процентни пункта за последните две години (2006-2008). Това сочи индексът на иновативност на българските предприятия, данните от който се съдържат в доклада "Иновации.бг 2009" на Фондация "Приложни изследвания и комуникации".

Иновационната активност на българските предприятия зависи от редица вътрешни и външни фактори. Най-пълно съвкупно обяснение на иновативността на българските предприятия се дава от следните фактори:

(а) характеристики на пазара, на който те работят;
(б) притежаването на международно признати стандарти;
(в) прилагането на принципите на стратегическото позициониране; и
(г) характеристиките на внедрените в предприятието ИТ системи.

Средният индекс на иновативност на предприятията, работещи предимно на международни пазари, е три пъти по-висок в сравнение с работещите само на местни пазари (разположени до 30 км от предприятието) и два пъти по-висок в сравнение с регионалните пазари (разположени до 100 км от предприятието).

Иновациите са дългосрочен ангажимент и изискват специфична нагласа, която не се създава за една година или няколко месеца, какъвто най-често е обхватът на оперативното планиране. Средната иновативност на българските предприятия, чийто хоризонт на планиране е 3 години, е с 50 % по-висока в сравнение с предприятията с хоризонт до 1 година.

Предприятията, които планират дългосрочно, обикновено предусещат и налагат микротрендове. Това довежда до въвеждането на радикални продуктови и процесни иновации и до значими промени в потребителското търсене.

От Фондация "Приложни изследвания и комуникации" са на мнение, че ефективното използване на потенциала на иновационната система изисква категорични решения в няколко основни насоки:

  1. България има нужда от интегрирана национална стратегия за научно, технологично и иновационно развитие, която да защити интересите и да развие компетенциите на всички групи участници в създаването и внедряването на ново знание - изследователски и образователни звена, технологични брокери и посредници, бизнес. За да бъде постигната необходимата висока ефективност на обществените разходи за иновации, трябва да има ясен план за допълняемост на средствата по различните програми и инструменти, налични у нас. България продължава да е една от малкото държави в ЕС, която няма инструмент за съфинансиране на проектите, спечелени от български организации по Рамковата програма за конкурентоспособност и иновации на ЕС.
  2. Сегашното състояние на фрагментарност и липса на координация между министерства, ведомства и агенции в провеждането на единна политика в областта на науката и иновациите диктува необходимостта от вземането на радикално решение в посока създаването на силна структура в лицето на специално министерство или агенция за наука, технологично развитие и иновации на пряко подчинение на министър-председателя. Успешните практики на национално и регионално равнище в ЕC красноречиво говорят за ролята на един общ политическия център при вземането на решения в тази област.
  3. Установяване на трайно и ефективно взаимодействие между различните субекти на националната иновационна система - научноизследователски звена, висши училища, иновативни фирми, посреднически организ

Инфобизнес бр. 09/2009

 
Публикувана 12 Март 2009 г. 16:03:00
 Новини

25 Април 2017
Инфоцентърът на НАП напомня, че наближава крайният срок за подаване данъчни декларации за доходите от нетрудова дейност
още...
25 Април 2017
НАП напомня, че наближава крайният срок за подаване данъчни декларации за доходите от нетрудова дейност
още...
21 Април 2017
Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Тарифата за таксите, които се събират от Българската агенция по безопасност на храните
още...
21 Април 2017
Национален щанд на Международната изложба за хотелиерство и ресторантьорство HOST, 20–24.10.2017, Милано, Италия
още...
20 Април 2017
Бюрата по труда стартираха процедури за кандидатстване на работодатели за преференции по програми и мерки за заетост и обучение на безработни
още...

Още новини