ЕК призовава за координирани мерки за борба с икономическата криза

Европейската комисия призовава лидерите на ЕС да засилят координираните европейски мерки за борба с икономическата криза. В своето съобщение във връзка със срещата на върха на Европейския съвет от 19-20 март Комисията предлага да се наблегне на засилената подкрепа, която досега се е предоставяла на реалната икономика и трудовата заетост. Съобщението на Комисията съдържа предложение за цялостна реформа на финансовата система, основана на доклада Де Ларозиер. То показва как ясният и единен ангажимент към тази амбициозна програма може да създаде предпоставки за ръководната роля на ЕС по време на срещата на върха на Г-20 на 2 април в Лондон.

Банкова система
Съобщението на Комисията започва с преглед на мерките, предприети от есента на 2008 г. досега, които предотвратиха срива на европейския банков сектор, а с това и безброй фалити и изгубени работни места. Държавите-членки се насърчават да предприемат бързи действия за възстановяване на доверието и възвръщането на нормалното предоставяне на кредити, в частност като прилагат насоките на Комисията от 25 февруари относно премахването на обезценените активи от счетоводните баланси на банките.

Финансово регулиране и надзор
Комисията подкрепя основните принципи, изложени от групата Де Ларозиер, и настоява лидерите на ЕС също да ги подкрепят. Комисията призовава за изграждане на система за надзор, която да съчетава много по-силния контрол на равнище ЕС с ясно определената роля на националните надзорни органи. Тя подкрепя предложението на групата за създаване на орган за ранно предупреждаване под ръководството на ЕЦБ, който да установява и да се бори с рисковете за системата. Комисията подкрепя препоръката на групата да се определи основен набор от регулаторни стандарти в целия ЕС.

През април Комисията ще представи вече започнати инициативи във връзка с хедж фондовете, структурите за частно дялово финансиране и възнагражденията. След провеждане на оценка на въздействието Комисията ще представи на Европейския съвет през юни подробен график за по-нататъшни мерки, основани на доклада Де Ларозиер. През есента тя ще представи предложения за новата надзорна рамка и други въпроси, като ликвиден риск и прекомерен ливъридж; повишаване на защитата за вложителите и др.

Реална икономика
В съобщението се подчертават добрите първи резултати от Европейския план за икономическо възстановяване. Общата фискална подкрепа за икономиката от европейски и национални мерки и от автоматичните стабилизатори възлиза на поне 3,3 % от БВП за периода 2009-2010 г. В приложение се обобщават 500 национални мерки и се стига до извода, че те като цяло съответстват на принципите, според които действията за възстановяване трябва да бъдат навременни, целенасочени и за определен период от време.

Комисията повтаря своя призив към държавите-членки да вземат решение относно целева инвестиция от 5 млрд. евро в свързване на енергийните системи и широколентова инфраструктура.

Заетост
В своя документ Комисията призовава държавите-членки да увеличат усилията си за преодоляване на безработицата, която през 2010 г. може да достигне 10 % за първи път от 90-те години насам.

Комисията определя и пътна карта за европейската среща на върха по заетостта през май в Прага, на която трябва да се вземе решение за допълнителни конкретни мерки за запазване и създаване на работни места в секторите на бъдещето.

Инфобизнес бр. 10/2009

 
Публикувана 12 Март 2009 г. 17:03:39
 Новини

17 Май 2017
Второ издание на Академия за социални предприемачи
още...
17 Май 2017
Национален конкурс за „Европейска награда за млади фермери” 2017 г.
още...
17 Май 2017
Състезание „Green Talents 2017“
още...
21 Април 2017
Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Тарифата за таксите, които се събират от Българската агенция по безопасност на храните
още...
21 Април 2017
Национален щанд на Международната изложба за хотелиерство и ресторантьорство HOST, 20–24.10.2017, Милано, Италия
още...

Още новини