ЕК призовава за координирани мерки за борба с икономическата криза

Европейската комисия призовава лидерите на ЕС да засилят координираните европейски мерки за борба с икономическата криза. В своето съобщение във връзка със срещата на върха на Европейския съвет от 19-20 март Комисията предлага да се наблегне на засилената подкрепа, която досега се е предоставяла на реалната икономика и трудовата заетост. Съобщението на Комисията съдържа предложение за цялостна реформа на финансовата система, основана на доклада Де Ларозиер. То показва как ясният и единен ангажимент към тази амбициозна програма може да създаде предпоставки за ръководната роля на ЕС по време на срещата на върха на Г-20 на 2 април в Лондон.

Банкова система
Съобщението на Комисията започва с преглед на мерките, предприети от есента на 2008 г. досега, които предотвратиха срива на европейския банков сектор, а с това и безброй фалити и изгубени работни места. Държавите-членки се насърчават да предприемат бързи действия за възстановяване на доверието и възвръщането на нормалното предоставяне на кредити, в частност като прилагат насоките на Комисията от 25 февруари относно премахването на обезценените активи от счетоводните баланси на банките.

Финансово регулиране и надзор
Комисията подкрепя основните принципи, изложени от групата Де Ларозиер, и настоява лидерите на ЕС също да ги подкрепят. Комисията призовава за изграждане на система за надзор, която да съчетава много по-силния контрол на равнище ЕС с ясно определената роля на националните надзорни органи. Тя подкрепя предложението на групата за създаване на орган за ранно предупреждаване под ръководството на ЕЦБ, който да установява и да се бори с рисковете за системата. Комисията подкрепя препоръката на групата да се определи основен набор от регулаторни стандарти в целия ЕС.

През април Комисията ще представи вече започнати инициативи във връзка с хедж фондовете, структурите за частно дялово финансиране и възнагражденията. След провеждане на оценка на въздействието Комисията ще представи на Европейския съвет през юни подробен график за по-нататъшни мерки, основани на доклада Де Ларозиер. През есента тя ще представи предложения за новата надзорна рамка и други въпроси, като ликвиден риск и прекомерен ливъридж; повишаване на защитата за вложителите и др.

Реална икономика
В съобщението се подчертават добрите първи резултати от Европейския план за икономическо възстановяване. Общата фискална подкрепа за икономиката от европейски и национални мерки и от автоматичните стабилизатори възлиза на поне 3,3 % от БВП за периода 2009-2010 г. В приложение се обобщават 500 национални мерки и се стига до извода, че те като цяло съответстват на принципите, според които действията за възстановяване трябва да бъдат навременни, целенасочени и за определен период от време.

Комисията повтаря своя призив към държавите-членки да вземат решение относно целева инвестиция от 5 млрд. евро в свързване на енергийните системи и широколентова инфраструктура.

Заетост
В своя документ Комисията призовава държавите-членки да увеличат усилията си за преодоляване на безработицата, която през 2010 г. може да достигне 10 % за първи път от 90-те години насам.

Комисията определя и пътна карта за европейската среща на върха по заетостта през май в Прага, на която трябва да се вземе решение за допълнителни конкретни мерки за запазване и създаване на работни места в секторите на бъдещето.

Инфобизнес бр. 10/2009

 
Публикувана 12 Март 2009 г. 17:03:39
 Новини

13 Март 2018
Корпоративните декларации се подават само по електронен път
още...
13 Март 2018
Два дни за фирмите да подадат в НАП данни за платени доходи на физически лица
още...
28 Февруари 2018
Бизнес форум с двустранни срещи България – Катар
още...
21 Февруари 2018
Национални дни на кариерата- 2018
още...
07 Февруари 2018
Превеждаме данъци и осигуровки без такси
още...

Още новини