В отговор на финансовата криза ЕК прави структурните фондове по-гъвкави

Комисарят по регионалната политика Данута Хюбнер обяви, че в отговор на финансовата и икономическа криза Европейската комисия приема пакет от решения, чиято цел е да се даде възможност за по-голяма гъвкавост на държавите-членки при използването на структурните фондове. За страните от ЕС промените ще доведат до удължаване на срока за оползотворяване на разпределените им за финансовия период 2000-2006 г. суми и ще гарантират, че ефектът от използването на всяко свободно евро ще бъде максимален.

Като коментар към решенията за удължаване с шест месеца - до 30 юни 2009 г. - на срока за проекти и плащания, комисар Хюбнер сподели: "Всичките ни усилия са насочени към това да гарантираме, че всяко евро от структурните фондове се изразходва по ефикасен начин. Адаптираме политиката на сближаване така, че тя да отговоря на новите икономически реалности и да позволява на държавите-членки да превърнат инвестициите от ЕС в едно превъзходно средство с оптимален ефект за противодействие срещу кризата ".

Удължени срокове за четири структурни фонда
В отговор на отправената от Комисията покана държавите-членки поискаха удължаване на периода на финансиране за 385 от 555-те програми по линията на политиката на сближаване за периода 2000-2006 г. в случаите, когато средствата не са напълно използвани. Удължаването на периода на финансиране се отнася до тогавашните четири структурни фонда, а именно Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР), Европейския социален фонд (ЕСФ), Европейския фонд за ориентиране и гарантиране на земеделието (ФЕОГА) и Финансовия инструмент за ориентиране на рибарството (ФИОР).

Подобна гъвкавост ще даде възможност на държавите-членки и на регионите да изпълнят и довършат повече проекти по места. Комисията ги призовава да насочат усилията си към сектори и мерки с "голяма възвръщаемост" като инвестициите в енергийна ефективност, които имат за цел създаването на т.нар. "зелени работни места" и спестяването на енергия, и подкрепата за чисти технологии.

Пет пъти повече гъвкавост
Комисията прие и мярка, с която да предостави на държавите-членки и на регионите възможност за повече гъвкавост при разпределянето на финансови средства между различни приоритети. Досега управителните органи разполагаха с марж на гъвкавост от 2%, ако искаха да прехвърлят средства между т.нар. "приоритетни оси", които определят областите за стратегическо разходване на средства на всяка оперативна програма по линията на политиката на сближаване. ЕК взе решение за петкратно увеличение - от 2% на 10%, в прилагането на гъвкавост на приоритетите.

Комисията проучва всички възможности за увеличаване на размера и темпото на инвестициите на Общността, както и за улесняване на прехвърлянето на финансови средства към държавите-членки и съответно към крайните бенефициери на структурните фондове. Във връзка с това са приети или са в процес на приемане редица законодателни предложения, както и мерки от друго естество, отнасящи се до предходния и настоящия (2007-2013 г.) програмен период.

Общият размер на средствата, отделени за държавите-членки за бюджетния период 2000-2006 г., бе 257 млрд. евро. Досега са изплатени 225 млрд. евро, т.е. 87,5 % от общия размер. Сега държавите-членки могат да извършват плащания за този период до 30 юни 2009 г. Крайният срок за плащанията по Кохезионния фонд за периода 2000-2006 г. в повечето случаи е фиксиран до края на 2010 г.

Инфобизнес бр. 09/2009

 
Публикувана 13 Март 2009 г. 10:03:26
 Новини

13 Март 2018
Корпоративните декларации се подават само по електронен път
още...
13 Март 2018
Два дни за фирмите да подадат в НАП данни за платени доходи на физически лица
още...
28 Февруари 2018
Бизнес форум с двустранни срещи България – Катар
още...
21 Февруари 2018
Национални дни на кариерата- 2018
още...
07 Февруари 2018
Превеждаме данъци и осигуровки без такси
още...

Още новини