Патентното ведомство стартира услугата Help Desk - марка и дизайн на Общността

На 5 март, в изпълнение на договора за Техническо сътрудничество с Ведомството за хармонизация на вътрешния пазар /OHIM/, Патентното ведомство стартира виртуалната услуга Help Desk .

Целта й е да спомогне за разширяване на познанията за възможностите, които предлага системата на марката и дизайна на Общността, както и да се дадат отговори на конкретни въпроси, които интересуват потенциалните й потребители.

Един от особено значимите ефекти на присъединяването на Република България към ЕС в областта на индустриалната собственост е разпростиране действието на правните системи на марката и дизайна на Общността на територията на страната. Ефектът, от гледна правна гледна точка, е грандиозен - повече от 500 000 регистрирани марки и повече от 350 000 дизайна на Общността са действащи и на територията на България към настоящия момент. Този факт сам по себе си изисква адекватно отношение към тази система както от всички притежатели на права и най-общо български правни субекти, така и от компетентните национални институции като Патентно ведомство. Усвояването на материалното европейско право за тези два обекта, процедурните правила за работа на Ведомството за хармонизация на вътрешния пазар (Office for Harmonization in the Internal Market - OHIM) и неговата практика, както и практиката на компетентните Европейски съдилища са само част от необходимите действия за нормалното функциониране на системата и на национална територия.

Постоянна цел на Патентното ведомство е да предоставя възможност на българските предприемачи и техните консултанти, на всички заинтересовани да се запознаят с марката и дизайна на Общността, за да могат да я използват максимално ефективно в своята бизнес практика. Една от мисиите на българското Патентно ведомство е да увеличава конкурентоспособността на българските икономически субекти и да създава предпоставки за национален икономически растеж. След присъединяването към ЕС, националното ведомство предприе действия за реализиране на всички възможни форми за сътрудничество с Ведомството за хармонизация на вътрешния пазар (OHIM) за постигане на поставената цел. Всяка година, както и през настоящата 2009 г., двете ведомства сключват договор за техническо сътрудничество. Той има за предмет извършването на редица действия, пряко насочени към постигане на поставената цел.

Повече информация за Help Desk можете да намерите на страницата на Ведомството www1.bpo.bg в директория "Текущи проекти", "Марка и дизайн на ЕО".

Инфобизнес бр. 10/2009

 
Публикувана 13 Март 2009 г. 10:03:40
 Новини

13 Март 2018
Корпоративните декларации се подават само по електронен път
още...
13 Март 2018
Два дни за фирмите да подадат в НАП данни за платени доходи на физически лица
още...
28 Февруари 2018
Бизнес форум с двустранни срещи България – Катар
още...
21 Февруари 2018
Национални дни на кариерата- 2018
още...
07 Февруари 2018
Превеждаме данъци и осигуровки без такси
още...

Още новини