EК извършва оценка на програмите за стабилност и конвергентните програми на 17 страни-членки, включително България

На 18 февруари Европейската комисия извърши преглед на актуализираните програми за стабилност и актуализираните конвергентни програми на 17 страни от ЕС, между които и България.

Оценката за България
Средносрочната бюджетна стратегия в програмата е насочена към поддържане на стабилно състояние на бюджета, изразяващо се в амбициозната цел излишъците по консолидираната фискална програма да бъдат в размер на 3 % от БВП през целия програмен период (2008-2011 г.). От 2003 г. насам растежът на БВП в България бе висок и надхвърляше 6 % годишно, съпроводен от растящ външен дефицит и висока инфлация. В условията на проявяващото се въздействие на забавянето на икономическия растеж и финансовата криза България е изправена пред предизвикателството да поддържа растеж, коригирайки същевременно съществуващите макроикономически неравновесия с помощта на рестриктивна фискална политика и политика на доходите.

Фискалната политика на България е насочена към поддържане на доверието на инвеститорите и съхраняване на макроикономическата стабилност. Съсредоточаването на усилията на правителството върху структурни мерки за укрепване на устойчивостта на икономиката също представлява навременна и адекватна реакция на настоящите икономически перспективи.

С оглед на изложената по-горе оценка и предвид на необходимостта да се осигури устойчива конвергенция България се призовава: да продължи да поддържа стабилна фискална позиция чрез ограничаване на растежа на разходите, за да спомогне за ограничаването на съществуващите външни неравновесия и да противодейства на евентуалното неизпълнение на приходите; да задържи растежа на заплатите в публичния сектор, за да допринесе за общо ограничаване на нарастването на заплатите и за подобряване на конкурентоспособността) да увеличи допълнително ефикасността на публичните разходи, по-специално чрез пълно прилагане на програмното бюджетиране, увеличаване на административния капацитет и реформи в областта на пазара на труда, пазара на продукти, образованието и здравеопазването с цел увеличаване на производителността и намаляване на външния дефицит.

Източник:
Представителство
на ЕК в България

Инфобизнес бр. 08/2009

 
Публикувана 13 Март 2009 г. 11:03:48
 Новини

21 Март 2017
На 19 април в БТПП ще се състои Бизнес форум София-Тайпе
още...
21 Март 2017
Виртуално обучение по мениджмънт на интелектуалната собственост
още...
21 Март 2017
Изложение China International Import and Export Food & Beverage Exhibition
още...
21 Март 2017
НСИ: Разходите на работодателите за труд нарастват с 8% на годишна база
още...
21 Март 2017
Здравословните и безопасни условия на труд – грижа на всеки – практически насоки за работодателите
още...

Още новини