Диференцираните ставки не означават по-ниски цени

След споразумение на редовната среща във вторник на ЕКОФИН, в държавите-членки на ЕС вече се допуска въвеждането на диференцирани ставки по ДДС за някои сектори. По-конкретно става въпрос за по-ниска ставка за фризьорските салони, ресторантьорския бизнес и домашните ремонти. Предложението е част от мерките за борба с кризата и променя действащата директива за еднакви ставки на ДДС режимите.

България, Дания, Литва, Германия и Естония, обаче отказаха предложението и затвориха по-нататъшното обсъждане на подобно снижаване на ДДС. Това решение на МФ се прие доста противоречиво в обществото. И за да обясним причината да сме против различните ставки по ДДС, ще посочим причините за добрия избор, както и отрицателния ефект от въвеждането на диференцирани ставки.

 • Цялостната идея на диференцираното облагане противоречи на приетия принцип за неутралитет в България. На практика привилегированото данъчно третиране не дава равни възможности за всички и третира различните отрасли и индивиди по различен начин.
 • Ако се въведе диференцирана ставка по ДДС за някои сектори, ще последва вълна от искания за подобна ставка в други „ключови" сектори. Тъй като държавата вече няма да може да се позове на принципа на неутралитет на данъчната политика, по-организираните и по-влиятелните групи от различни сектори ще постигнат целите си за сметка на всички останали.
 • Намалението на ставката въобще не означава или гарантира, че цените на услугите/стоките ще намалеят . Най-лесното което могат и е много вероятно да направят търговците/производителите е да увеличат печалбата си, но не и да намалят цената само защото ставката по ДДС е по-ниска. Разбира се, вече виждаме как някои цени намаляват, но не в резултат на промените в ставките по ДДС, а защото пазарът така го решава.
 • Диференцирана ставка изкуствено ще направи едни сектори по-благоприятни от други. Това ще доведе до пренасочването на инвестиции и неефективно разпределение на ресурси. По този начин неефективното производство ще предизвика намаляване на икономическия растеж и благосъстоянието.
 • С диференцираната ставка се цели (освен подпомагане на определени сектори) и намаляване на цените на някои социално полезни и жизнено необходими стоки и услуги. Неизбежно в тези случаи се наблюдава неефективният социален ефект - данъкоплатците плащат намалението на въпросните стоки, но това обхваща всички потребители и е много по-скъпо за икономиката, отколкото конкретно подпомагане. В условията на криза всяко голямо разходоизискващо средство не е подходящо.
 • Въвеждането на различни ставки ще затрудни в значителна степен данъчната администрацията, а отчетността във фирмите ще се усложни и оскъпи .
 • Не еднаквите ставки водят до увеличаване на възможностите за измами и манипулации както от страна на самите фирми, така и от администрацията.
 • Не трябва да се пренебрегва фактът, че всъщност няма икономически аргументи за намаляване на ставката само за някои стоки и услуги.

Всички посочени аргументи поддържат тезата, че не трябва да има диференцирани ставки. Това, което трябва да се направи е:

 • Да се намали единната ставка на ДДС за всички
 • Да се предприемат мерки за спиране на измамите с ДДС
 • Да се намалят ненормално и нелогично излишните държавни разходи, които се финансират и от приходите от ДДС.

Автор: Зорница Манолова

Дата: 13.03.2009 година

Институт за пазарана икономика

брой 417, 13 Март 2009

 
Публикувана 16 Март 2009 г. 9:03:47
 Новини

25 Април 2017
Инфоцентърът на НАП напомня, че наближава крайният срок за подаване данъчни декларации за доходите от нетрудова дейност
още...
25 Април 2017
НАП напомня, че наближава крайният срок за подаване данъчни декларации за доходите от нетрудова дейност
още...
21 Април 2017
Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Тарифата за таксите, които се събират от Българската агенция по безопасност на храните
още...
21 Април 2017
Национален щанд на Международната изложба за хотелиерство и ресторантьорство HOST, 20–24.10.2017, Милано, Италия
още...
20 Април 2017
Бюрата по труда стартираха процедури за кандидатстване на работодатели за преференции по програми и мерки за заетост и обучение на безработни
още...

Още новини