Русенска камара организира обучителен семинар

Русенска търговско- индустриална камара и “ЕЙЧ ТИ БИ СИ” ЕООД имат удоволствието да поканят всички желаещи да участват в обучителен семинар на тема „Фирменото конкурентно разузнаване – ефективен инструмент за гарантиране сигурността на фирмата в условия на икономическа криза”. Обучението ще е с продължителност 1 ден и ще се проведе на 14 май 2009 г. (четвъртък) от 9,00 до 17,00 часа в Семинарна зала на РТИК бул. Фердинанд 3 а, ет ІІ

Турбулентността на пазарната среда, ожесточаващата се конкуренция и динамично променящите се заплахи и произтичащите от тях рискове, пораждат редица проблеми, касаещи запазването на конкурентното предимство, гарантирането на икономическата сигурност и дори оцеляването на бизнес организациите. Пълният достъп до външната среда предизвиква не само нови възможности, но и създава нови заплахи, пораждащи рискове за успешното и ефективно развитие на бизнеса. Вследствие на това възниква жизнената потребност от постоянно повишаване на знанията за същността, проблематиката и механизмите за управление на икономическа сигурност на фирмата, което е неразривно свързано с информационното осигуряване на нейния стратегически мениджмънт. Последното изисква организирано, своевременно и компетентно провеждане на целенасочени мероприятия във фирмата за придобиване на необходимата информация за обосновано вземане на управленските решения от мениджърския състав. Именно към този проблем е насочена специално подбраната практикоприложна тематиката на настоящия първи семинар от поредицата “Фирмена сигурност и конкурентно разузнаване”.

Целта на курса е да представи в синтезиран вид практикоприложни знания и развие необходими умения за осигуряване на по-висока икономическа сигурност на бизнеса, чрез организирано планово информационно осигуряване, базиращо се на фирменото конкурентно разузнаване.

Занятията са организирани така, че придобитите знания да са максимално приложими в практическата дейност на фирмите и организациите.

Поради това, тематиката на семинара е подходяща както за собственици и мениджъри на фирми и организации от различни нива, така и за служители от структурите, имащи отношение към тяхната сигурност във всичките ú аспекти. За тези, които се занимават или интересуват от информационното осигуряване дейността на фирмата - придобиване на информация за конкурентите и защита собствена информация, курса предоставя нови знания и умения, развиващи се по време на семинарните и практическите казуси.

Лектор на курса е доц. д-р Красимир Петров Манев с богат практически, организационен и преподавателски опит в проблематиката.

За потвърждаване на участието е нужно да бъде изпратен попълнен регистрационен формуляр по факс(082 825 873) или на имейл info@rcci.bg , както и заплатена таксата за обучението по банков път или в касата на РТИК.

Регистрационен формуляр, цени

Програма

Допълнителна информация можете да получите на тел 082 825 875 г-жа Стела Дионисиева или г-н Милен Добрев.

 
Публикувана 22 Април 2009 г. 13:04:15
 Новини

25 Април 2017
Инфоцентърът на НАП напомня, че наближава крайният срок за подаване данъчни декларации за доходите от нетрудова дейност
още...
25 Април 2017
НАП напомня, че наближава крайният срок за подаване данъчни декларации за доходите от нетрудова дейност
още...
21 Април 2017
Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Тарифата за таксите, които се събират от Българската агенция по безопасност на храните
още...
21 Април 2017
Национален щанд на Международната изложба за хотелиерство и ресторантьорство HOST, 20–24.10.2017, Милано, Италия
още...
20 Април 2017
Бюрата по труда стартираха процедури за кандидатстване на работодатели за преференции по програми и мерки за заетост и обучение на безработни
още...

Още новини