Русенска камара организира обучителен семинар

Русенска търговско- индустриална камара и “ЕЙЧ ТИ БИ СИ” ЕООД имат удоволствието да поканят всички желаещи да участват в обучителен семинар на тема „Фирменото конкурентно разузнаване – ефективен инструмент за гарантиране сигурността на фирмата в условия на икономическа криза”. Обучението ще е с продължителност 1 ден и ще се проведе на 14 май 2009 г. (четвъртък) от 9,00 до 17,00 часа в Семинарна зала на РТИК бул. Фердинанд 3 а, ет ІІ

Турбулентността на пазарната среда, ожесточаващата се конкуренция и динамично променящите се заплахи и произтичащите от тях рискове, пораждат редица проблеми, касаещи запазването на конкурентното предимство, гарантирането на икономическата сигурност и дори оцеляването на бизнес организациите. Пълният достъп до външната среда предизвиква не само нови възможности, но и създава нови заплахи, пораждащи рискове за успешното и ефективно развитие на бизнеса. Вследствие на това възниква жизнената потребност от постоянно повишаване на знанията за същността, проблематиката и механизмите за управление на икономическа сигурност на фирмата, което е неразривно свързано с информационното осигуряване на нейния стратегически мениджмънт. Последното изисква организирано, своевременно и компетентно провеждане на целенасочени мероприятия във фирмата за придобиване на необходимата информация за обосновано вземане на управленските решения от мениджърския състав. Именно към този проблем е насочена специално подбраната практикоприложна тематиката на настоящия първи семинар от поредицата “Фирмена сигурност и конкурентно разузнаване”.

Целта на курса е да представи в синтезиран вид практикоприложни знания и развие необходими умения за осигуряване на по-висока икономическа сигурност на бизнеса, чрез организирано планово информационно осигуряване, базиращо се на фирменото конкурентно разузнаване.

Занятията са организирани така, че придобитите знания да са максимално приложими в практическата дейност на фирмите и организациите.

Поради това, тематиката на семинара е подходяща както за собственици и мениджъри на фирми и организации от различни нива, така и за служители от структурите, имащи отношение към тяхната сигурност във всичките ú аспекти. За тези, които се занимават или интересуват от информационното осигуряване дейността на фирмата - придобиване на информация за конкурентите и защита собствена информация, курса предоставя нови знания и умения, развиващи се по време на семинарните и практическите казуси.

Лектор на курса е доц. д-р Красимир Петров Манев с богат практически, организационен и преподавателски опит в проблематиката.

За потвърждаване на участието е нужно да бъде изпратен попълнен регистрационен формуляр по факс(082 825 873) или на имейл info@rcci.bg , както и заплатена таксата за обучението по банков път или в касата на РТИК.

Регистрационен формуляр, цени

Програма

Допълнителна информация можете да получите на тел 082 825 875 г-жа Стела Дионисиева или г-н Милен Добрев.

 
Публикувана 22 Април 2009 г. 13:04:15
 Новини

05 Декември 2017
Регионални профили: показатели за развитие 2017
още...
17 Ноември 2017
Уебинар „Пазарни възможности за европейския земеделски бизнес, в контекста на Споразумението за свободна търговия ЕС–Япония”
още...
10 Ноември 2017
Българо-турски агробизнес форум
още...
09 Ноември 2017
Предложени са промени в Закона за туризма
още...
09 Ноември 2017
БТПП издава сертификати на класираните фирми в ТОП 100 и ТОП 1500+
още...

Още новини