Бизнесът планира да свие инвестициите с 36%

Инвестициите в промишлеността през тази година може да се свият с 36% спрямо предходната. Това показват резултатите от анкета на Националния статистически институт, проведена в края на март. При общ обем на инвестициите за цялата минала година 28.8 млрд. лв. (по предварителни данни) това предполага стойността им да се понижи с 10.4 млрд. лв. в номинално изражение. По-активни ще останат частните компании, които възнамеряват да свият инвестициите си средно с 32.7%, докато инвестициите на държавните се очаква да спаднат с 45%.

Според продуктовата ориентация на производството основна част от инвестициите (измервани по разходи за придобиване на дълготрайни материални и нематериални активи) ще се извършат в енергийните и водните проекти. Прогнозата е тяхната стойност да спадне само с 29.4% спрямо предходната година, но на сектора се залага да формира близо 45% от общите инвестиционни разходи. Втори по обем се очаква да станат инвестициите на компании от преработвателната промишленост и производителите на стоки за междинно потребление. Техният дял в общия обем на инвестициите се очаква да достигне 28.3%, а очакваното намаление спрямо предходната година е 45.7%.

В началото на април от НСИ съобщиха, че близо една трета от компаниите възнамеряват или обмислят да съкратят свои служители. От Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) пък прогнозираха, че за първите 3 месеца на годината производството ще се свие с 30%. Според икономиста Димитър Чобанов свиването за цялата година в индустриалния сектор пък ще е най-малко 10%.

За цялата 2008 г. разходите за инвестиции са нараснали с 12.2% спрямо 2007 г., като водещи са били държавните предприятия. Те са увеличили капиталовите си разходи с 69.6%, движени основно от енергийните проекти и тези в сектора на водните ресурси. Частните компании пък са направили с 0.9% по-големи инвестиции спрямо 2007 г., но данните все още са предварителни и се очаква да претърпят корекции. Наблюдението на НСИ се извършва в края на всяко тримесечие. То включва всички предприятия държавна собственост и е извадково за частните фирми. Включени са всички частни инвеститори, представили годишен отчет за разходите за придобиване на дълготрайни материални активи, а извадката се приема за представителна.

Автор: Стефан Антонов

В-к Дневник 21 април 2009

 
Публикувана 27 Април 2009 г. 14:04:13
 Новини

25 Април 2017
Инфоцентърът на НАП напомня, че наближава крайният срок за подаване данъчни декларации за доходите от нетрудова дейност
още...
25 Април 2017
НАП напомня, че наближава крайният срок за подаване данъчни декларации за доходите от нетрудова дейност
още...
21 Април 2017
Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Тарифата за таксите, които се събират от Българската агенция по безопасност на храните
още...
21 Април 2017
Национален щанд на Международната изложба за хотелиерство и ресторантьорство HOST, 20–24.10.2017, Милано, Италия
още...
20 Април 2017
Бюрата по труда стартираха процедури за кандидатстване на работодатели за преференции по програми и мерки за заетост и обучение на безработни
още...

Още новини