Бизнесът планира да свие инвестициите с 36%

Инвестициите в промишлеността през тази година може да се свият с 36% спрямо предходната. Това показват резултатите от анкета на Националния статистически институт, проведена в края на март. При общ обем на инвестициите за цялата минала година 28.8 млрд. лв. (по предварителни данни) това предполага стойността им да се понижи с 10.4 млрд. лв. в номинално изражение. По-активни ще останат частните компании, които възнамеряват да свият инвестициите си средно с 32.7%, докато инвестициите на държавните се очаква да спаднат с 45%.

Според продуктовата ориентация на производството основна част от инвестициите (измервани по разходи за придобиване на дълготрайни материални и нематериални активи) ще се извършат в енергийните и водните проекти. Прогнозата е тяхната стойност да спадне само с 29.4% спрямо предходната година, но на сектора се залага да формира близо 45% от общите инвестиционни разходи. Втори по обем се очаква да станат инвестициите на компании от преработвателната промишленост и производителите на стоки за междинно потребление. Техният дял в общия обем на инвестициите се очаква да достигне 28.3%, а очакваното намаление спрямо предходната година е 45.7%.

В началото на април от НСИ съобщиха, че близо една трета от компаниите възнамеряват или обмислят да съкратят свои служители. От Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) пък прогнозираха, че за първите 3 месеца на годината производството ще се свие с 30%. Според икономиста Димитър Чобанов свиването за цялата година в индустриалния сектор пък ще е най-малко 10%.

За цялата 2008 г. разходите за инвестиции са нараснали с 12.2% спрямо 2007 г., като водещи са били държавните предприятия. Те са увеличили капиталовите си разходи с 69.6%, движени основно от енергийните проекти и тези в сектора на водните ресурси. Частните компании пък са направили с 0.9% по-големи инвестиции спрямо 2007 г., но данните все още са предварителни и се очаква да претърпят корекции. Наблюдението на НСИ се извършва в края на всяко тримесечие. То включва всички предприятия държавна собственост и е извадково за частните фирми. Включени са всички частни инвеститори, представили годишен отчет за разходите за придобиване на дълготрайни материални активи, а извадката се приема за представителна.

Автор: Стефан Антонов

В-к Дневник 21 април 2009

 
Публикувана 27 Април 2009 г. 14:04:13
 Новини

13 Март 2018
Корпоративните декларации се подават само по електронен път
още...
13 Март 2018
Два дни за фирмите да подадат в НАП данни за платени доходи на физически лица
още...
28 Февруари 2018
Бизнес форум с двустранни срещи България – Катар
още...
21 Февруари 2018
Национални дни на кариерата- 2018
още...
07 Февруари 2018
Превеждаме данъци и осигуровки без такси
още...

Още новини