Дейвид Макклилънд за мотивацията в работата

На всички, които са изучавали мениджмънт е известно името на Дейвид Макклилънд като автор на Теорията за придобите (заучените) потребности . Той е американец, роден на 20 май 1917г. в САЩ. Има два брака - от първия брак има пет деца, а от втория брак - две.

През 1941г. Макклилънд получава научната степен “доктор по психология” в Йелския университет. От следващата година е професор в Уеслианския университет в Кънектикът, а от 1950 до 1952 е декан на факултета по психология в същия университет.

През 1952 и 1953 Дейвид Макклилънд ръководи програмата на фонда “Форд”. От 1956 до 1987 е професор и декан на Факултета за социални отношения в Харвардския университет. След това е професор в Бостънския университет.

Каква е основната теза на теорията за човешката мотивация на Макклилънд?

Хората според Макклилънд имат три важни висши потребности. Това са потребностите от:

  • Постижения
  • Принадлежност
  • Власт

Мотивацията на хората в работата се гради на основата на тези три потребности. Хората ги заучават, в случай че виждат в заобикалящата ги среда възможности да ги удовлетворяват.

Потребността от постижения е потребност на индивида да доведе нещата, с които се е захванал до успешен край.

Потребността от принадлежност и обвързване е потребност установяване и поддържане на благоприятни отношения и оказване на помощ, както и съпричастие към определена група от хора.

Потребността от власт е потребност от оказване на влияние върху други хора с цел постигане на определен резултат.

Казват, че теорията на Макклилънд е колкото привлекателна, толкова и полезна за практиката. Тя се запомня лесно - потребностите са само три и това са основните параметри на мотивацията.

Същевременно мениджърите откриват прости, но ефективни начини да прилагат теорията в своята практика. Достатъчно е да се анализират длъжностите във фирмата, за да се разбере дали работните места ориентират хората към постижения. Или да се прецени доколко системата за възнаграждения ориентира поведението на хората към постижения.

Как Макклилънд е създал своята мотивационна теория?

Като се основавал на резултатите от изследванията на Хенри Мърей (вж по-подробно по този въпрос Христов, С. Теории и модели на лидерството, Сита МБ, 1993) Дейвид Макклилънд стигнал до извода, че за разбирането на повечето типове поведения, свързани с труда, е полезно да имаме представа от три потребности. За оценката на индивидуалните потребности Макклиланд използвал тематичен оценъчен тест (ТОТ). На изследваните лица показвали различни рисунки, но за една минута време, след което ги приканвали да разкажат какво е това, което виждат.

Дейвид Макклилънд е бил не само убеден във възможностите на подобен оценъчен тест, но по време на изследванията получил неоспорими доказателства, че потребностите от постижение, принадлежност и власт могат да бъдат установени на основата на определен брой разкази, след прегледа на рисунките от теста.

Едно от важните неща според Макклилънд, за да се проведе изследване по теста ТОТ било кодирането на необработената информация.

Още през 50-те години на ХХ век Макклилънд популяризирал своя метод и теория, под формата на лични консултации за фирмите. Освен това провеждал и семинари. Много от бившите студенти на Макклилънд са посещавали семинарите по тематичен анализ по времето, когато Макклиланд е бил вече професор в Харвардския университет. По-късно някои от тези бивши студенти сами организирали семинари и курсове по тематичен анализ (по-специално в Бостънския и Мичиганския университети).

Важни изводи и препоръки на Макклилънд за мотивацията

1. Хората с високо развита потребност от постижения:

  • Предпочитат да избягват много лесните и прекалено трудните за изпълнение цели (задачи).
  • Предпочитат да имат незабавна и надеждна обратна връзка за това как работят.
  • Не бива да бъдат насочвани към ръководни длъжности, защото ще бъдат изключително взискателни към подчинените си, което не всякога е полезно за спокойната работа.

2. Хората със силно изявена потребност от власт:

  • Се изявяват най-добре на ръководни длъжности, когато потребността им от постижения хармонира на потребността от постижения на подчинените.
  • Хората, които са подходящи за ръководни длъжности трябва да имат умерено развита потребност от власт и ниска степен на потребност от принадлежност.

3. Дейвид Макклилънд е бил убеден в това, че хората са в състояние да променят потребностите си, като биват научавани на трите потребности.

По този начин:

  • Организацията може “да получи” такава мотивация от своите служители, каквато желае да получи.
  • Навиците и уменията на хората в работата могат да се развият, но за това са нужни преди всичко организационни условия (среда).

Накрая, ето някои от основните трудове на Дейвид Макклилънд: “Personality” (1951), “The Achievement Motive” (1953), “Power”: The Inner Experience” (1975), “Human Motivation” (1985) и др.

Автор: Симеон Христов, Сита Мениджмънт Консулт ООД


 
Публикувана 29 Април 2009 г. 9:04:19
 Новини

13 Март 2018
Корпоративните декларации се подават само по електронен път
още...
13 Март 2018
Два дни за фирмите да подадат в НАП данни за платени доходи на физически лица
още...
28 Февруари 2018
Бизнес форум с двустранни срещи България – Катар
още...
21 Февруари 2018
Национални дни на кариерата- 2018
още...
07 Февруари 2018
Превеждаме данъци и осигуровки без такси
още...

Още новини