EК: 2009 г. ще бъде трудна, но икономиката в ЕС е на път да се стабилизира под влияние на поддържащите мерки

През 2009 г. секторите "Транспорт", "Околна среда", "Възобновяеми енергийни източници" (ВЕИ) и "Градска инфраструктура" ще бъдат подпомагани с безвъзмездна техническа помощ по JASPERS, предвижда одобреният План за действие на програмата в България през т. г. Очаква се с изпълнението му да се повиши качеството на изготвяната проектна документация, да се ускори изпълнението им и усвояването на средствата от Европейския съюз.

Правителството одобри и отчет за изпълнението на плана за действие на JASPERS през 2008 г., с който бе осигурена техническа помощ за секторите транспорт и околна среда. В доклада на министъра на финансите се посочва, че и през тази година продължава изпълнението на водните проекти в Перник, Пловдив, Кърджали, Банско и Добрич и поради това са включени в Плана за действие за т. г.

С подкрепата на JASPERS през м. г. е подготвен "Интегриран воден проект на гр. Сливен - фаза II" и той вече е одобрен за финансиране по ОП "Околна среда". Другите два изготвени проекта са за интегрираните водни проекти на Габрово и Враца. Документите са изпратени за утвърждаване от Европейската комисия.

Подготвят се и проекти за регионално управление на твърдите отпадъци за областите Видин, Стара Загора, София и Варна. Те също са включени в Плана за действие за т. г.

През 2009 г. ще продължи реализирането на повечето проекти в сектор "Транспорт", които бяха включени в плана за м. г. Това са строителството на автомагистралите "Струма" и "Марица", връзката на "Хемус" със Софийския околовръстен път, реконструкцията на пътната отсечка Кърджали-Подкова, модернизацията на пътя Враца-Ботевград. В подсектор "Железопътен транспорт" са проектите за електрификацията и реконструкцията на жп линията Свиленград до турската граница, реконструкцията на жп линиите Видин-София, София-Пловдив и София-Перник-Радомир, строителството на интермодален терминал в София и др.

Предвидено е през т. г. в сектор "Околна среда", подсектор "Води" да бъдат разработени пилотни проекти за градовете Велико Търново, Пловдив и Видин. Те трябва да изпълнят два критерия - да са в съответствие с регионалния принцип за ръководене на проектите и да осигуряват спазване на интегрирания подход при управлението на водите.

Инициативата JASPERS е инструмент за подготовка на големи инфраструктурни обекти в страните-членки на Общността. Тя бе създадена в края на 2005 г. от Европейската комисия, Европейската инвестиционна банка и Европейската банка за възстановяване и развитие за подкрепа подготовката на приоритетни национални проекти, за които се предвижда финансиране от структурните и кохезионния фонд на ЕС. Споразумението за дейността на програмата у нас бе подписано през 2006 г. Техническата помощ по JASPERS е безвъзмездна.

Инфобизнес бр.19/2009

 
Публикувана 14 Май 2009 г. 9:05:43
 Новини

25 Април 2017
Инфоцентърът на НАП напомня, че наближава крайният срок за подаване данъчни декларации за доходите от нетрудова дейност
още...
25 Април 2017
НАП напомня, че наближава крайният срок за подаване данъчни декларации за доходите от нетрудова дейност
още...
21 Април 2017
Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Тарифата за таксите, които се събират от Българската агенция по безопасност на храните
още...
21 Април 2017
Национален щанд на Международната изложба за хотелиерство и ресторантьорство HOST, 20–24.10.2017, Милано, Италия
още...
20 Април 2017
Бюрата по труда стартираха процедури за кандидатстване на работодатели за преференции по програми и мерки за заетост и обучение на безработни
още...

Още новини