Русенска камара организира обучителен семинар, засягащ две полезни за бизнеса теми

Русенска търговско индустриална камара има удоволствието да покани своите настоящи и бъдещи фирми- членове на семинар, който ще се проведе на 30 май 2009 събота от 9,00 часа в сградата на РТИК на ул. “Цар Фердинанд” 3А, в Семинарна зала на ІІ ет. Обучението ще обхване следните теми:

- ТЕМА 1: „Трудности при достъпа до Европейските финансиращи програми”. Темата обхваща основните пречки и проблеми, с които се сблъскват компаниите, подготвяйки се за кандидатстване по различни европейски програми. Особено тези свързани с трансгранично сътрудничество.

- ТЕМА 2: „Как да организираме успешно бизнес-събитие”. Втората част на семинара ще Ви даде възможност да придобиете специфични знания, свързани както с трансграничния регион така и с подготовка на различни бизнес мероприятия във фирмената дейност като: участия в изложения, бизнес-мисии, фирмени презентации и др.

Обучението е част от мероприятията, предвидени по проект “Подпомагане на младите предприемачи за трансгранично-бизнес сътрудничество” по който Русенска търговско-индустриална камара е партньор съвместно с още четири организации от България и Румъния, финансиран по програма ФАР за трансгранично сътрудничество за Румъния.

Благодарение на инициативите, предварително заложени в рамките на проекта, се цели установяване и подпомагане на сътрудничеството между предприемачите в трансграничния регион. Основната идея, залегнала в изпълнението на този проект е да се създаде широка база от данни за развитието на трансграничния регион, както и работата на квалифицирани специалисти, които ще подпомагат дейността на фирмите в тези региони, консултирайки ги в различни сфери. Това ще позволи стартиращи иновативни дейности да се развиват, както и вече съществуващи фирми - да подобрят своята работа.

Акцент се поставя и върху популяризиране на множество мероприятия и събития, свързани с трансграничното сътрудничество, като: панаири, изложения, семинари, обучения, бизнес мисии, кооперационни борси и др. Благодарение на тази мрежа ще се подобри и разшири достъпа до информация, което от своя страна ще доведе до насърчаване и развитие на сътрудничеството между организации, намиращи се от двете страни на границата. Проектът е насочен към настоящи или бъдещи млади предприемачи навъзраст между 18 и 40 години, регионални МСП, търговско- индустриални камари и други неправителствени организации, подпомагащи икономическото развитие.

Ще можете да зададете и въпроси, коитокасаят Вашата настояща или бъдеща дейност, свързана с двете теми. По-долу можете да разгледате програмата.

Участието в семинара е напълно безплатно за членовете на РТИК!

Срок за подаване на регистрационните формуляри е 29.05.2009. Попълнените формуляри можете да изпращате по факс: 082 825 873 или на имейл:info@rcci.bg

Допълнителна информация можете да получите на тел 082 825 875 г-жа Стела Дионисиева или г-н Милен Добрев.

Регистрационен формуляр можете да изтеглите от тук

Подробна програма за обучението, изтеглете от тук

 
Публикувана 21 Май 2009 г. 11:05:25
 Новини

25 Април 2017
Инфоцентърът на НАП напомня, че наближава крайният срок за подаване данъчни декларации за доходите от нетрудова дейност
още...
25 Април 2017
НАП напомня, че наближава крайният срок за подаване данъчни декларации за доходите от нетрудова дейност
още...
21 Април 2017
Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Тарифата за таксите, които се събират от Българската агенция по безопасност на храните
още...
21 Април 2017
Национален щанд на Международната изложба за хотелиерство и ресторантьорство HOST, 20–24.10.2017, Милано, Италия
още...
20 Април 2017
Бюрата по труда стартираха процедури за кандидатстване на работодатели за преференции по програми и мерки за заетост и обучение на безработни
още...

Още новини