Какво е GS1?

GS1 е водеща международна организация с повече от 30 години опит, която разработва и внедрява глобални стандарти и решения с цел повишаване на ефективността и прозрачността по веригите за търсене и предлагане в различните отрасли по света.

Освен стандартите, GS1 предлага и богат асортимент от продукти, приложения и услуги. Портфолиото на GS1 включва: системата за идентификация и баркодове, GS1 eCom, като средство за електронна търговия; Електронен код на продуктите EPC с използване на радиочестотна идентификация - RFID и не на последно място решения, като GS1 GDSN (Глобална Мрежа за Синхронизация на Данните) и GS1 методика за проследяване.

Организацията извършва дейности в повече от 20 отрасли, в това число търговия на дребно, хранителна промишленост, здравеопазване, логистика и отбрана. GS1 и нейните национални организации играят водеща роля в подобряване управлението по веригите за търсене и предлагане по света с участието на мултинационални компании, малки и средни предприятия. Създадена от сливането на EAN International и Uniform Code Council (UCС- Съвет за Единно Кодиране), GS1 е наистина глобална организация, която присъства в повече от 103 държави, отговаря на потребностите на повече от 1 милион фирми, които извършват над 5 милиарда транзакции на ден, като използват стандартите, приложенията и услугите на GS1.

Съвет GS1 България
Съвет GS1 България към БТПП, преди известен като ЕАН България, развива дейността си вече 18 години. Българската търговско-промишлена палата е член и официален представител на България в Международната асоциация GS1 (преди EAN International).

Това е организация с нестопанска цел, която е неутрална спрямо бизнес партньорите и е ръководена от нуждите на бизнеса. Обслужва както големи фирми, така също малки и средни предприятия. GS1 България осъществява сътрудничество с браншови организации, държавни органи и потребителски организации. GS1 България:

  • Администрира и популяризира използването на Системата от стандарти GS1 за нуждите и по-ефективното функциониране на производството, търговията на едро и дребно в България;
  • Извършва регистрация и издава фирмени префикси GS1;
  • Предоставя консултации и информация по системата от стандарти GS1 и маркиране с баркодове;
  • Провежда обучение и консултации по приложението на всички стандарти на Системата GS1;
  • Предоставя информация по електронен обмен на данни (EDI), базиран на стандарта EANCOM;
  • Посредничи при внедряване на електронен код на продуктите EPC и извършва абонамент;
  • Поддържа регистър на членовете в интернет и актуализация на данните в глобалния регистър GEPIR.

Как можете да станете членове на GS1 България?
За да можете да използвате системата от стандарти GS1, трябва да сте членове на GS1 България. Идентификационните номера, които получавате и използвате за различните приложения, са уникални за отделната фирма и нейните продукти. Те гарантират автентичност на продуктите, за които са генерирани. Информация за контакт с членовете на GS1 и свързаните с тях идентификационни номера се поддържа в Глобалния регистър GEPIR.

При желание за членство е необходимо да се подготвят пакет от документи, които са описани на страницата на GS1 България в интернет www.gs1bg.org в "Услуги". Встъпителният и годишният членски внос се определят в зависимост от оборота на фирмата и капацитета на фирмения префикс. Схемата е посочена във формуляра за регистрация.

Кратък преглед на идентификационни номера в системата GS1 с разпространено приложение в България
Ключова компонента в системата за идентификация е GS1 фирмен префикс. Той присъства в основата на отделните идентификационни номера.

  • Глобаленият номер на търговската единица (Global Trade Item Number, GTIN) служи за уникална идентификация на артикули и групови опаковки (стоки и услуги).
  • Глобалният номер на локация (Global Location Number, GLN) дава възможност за уникална и недвусмислена идентификация на физически, функционални или юридически единици - например склад, магазин, отдел, фирма.

Идентификационните номера се кодират с помощта на баркодове (тъмни щрихи и светли междини), с цел автоматично въвеждане и електронна обработка на данните. Пример за подържани от системата баркод символи са EAN-8, EAN-13, GS1-128 (преди EAN/UCC-128) и др.

За контаксти: GS1 България,
София тел.: 02/988 31 39,

Русе 825 878 - Мари Попова

  Публикувана 5 Юни 2009 г. 14:06:45  Новини

19 Април 2018
Състезание „Green Talents 2018“ стартира
още...
13 Март 2018
Корпоративните декларации се подават само по електронен път
още...
13 Март 2018
Два дни за фирмите да подадат в НАП данни за платени доходи на физически лица
още...
28 Февруари 2018
Бизнес форум с двустранни срещи България – Катар
още...
21 Февруари 2018
Национални дни на кариерата- 2018
още...

Още новини