„Двоен удар” след края на рецесията?

Повечето европейски компании са неподготвени за демографския „двоен удар”, който ще удари след края на рецесията, според новия доклад на Бостънската Консултантска Група (BCG) и Европейската асоциация за управление на хора (EAPM), изпратен ни в резюме от Българската асоциация по управление и развитие на човешките ресурси (БАУРЧР).

BCG и EAPM са провели онлайн проучване в Европа ноември 2008 – януари 2009 г., получавайки 3348 отговора от специалисти по човешки ресурси и други мениджъри в повече от 30 европейски страни. Проучването е придружено от 109 интервюта с висши мениджъри, проведени между декември 2008 и април 2009 година.

Резултатите от проучването

Компаниите прибързано съкращават служители без да си дават сметка, че хората скоро ще станат оскъден ресурс. В най-задълбочено провежданото до сега в Европа изследване в областта на Човешките ресурси, BCG и EAPM се аргументират, че все още не е късно да се предприемат действия.

Според доклада само 15% от европейските компании планират работната си сила за повече от 3 години напред, като по този начин много компании скоро ще се сблъскат с недостиг по отношение на умения и намаляване размера на работната сила, поради „двойният удар” от намаляване на раждаемостта и увеличаващият се брой на „baby boomers” (хора, навлизащи навлизащи в пенсионна възраст).

В доклада се отбелязва също че 47% от европейските компании не планират нуждите от работна ръка за повече от година напред. Компаниите, които са били принудени да съкратят разходите си и да намалят броя на служителите по време на рецесията ще бъдат затруднени да намерят подходящите хора когато тренда се обърне. Поради това компаниите трябва да предвидят дългосрочното влияние от техните действия, дори или още повече, по време на криза.

Ето какво казва Райнер Страк, съавтор на доклада и старши партньор в офиса на BCG в Дюселдорф:

„След 10 години най-оскъдният ресурс за компанията ще бъдат хората. Компаниите трябва да разберат как работната им сила ще се развива, кои категории ще движат бизнеса и как ще се развива търсенето. В съществуващата сега несигурност отделите по човешки ресурси трябва да анализират различни сценарии дали и как да се откриват, наемат, задържат, аутсорсват или освобождават служители.”

Докладът „Creating People Advantage: How to Tackle the Major HR Challenges During the Crisis and Beyond” анализира резултатите от най-изчерпателното проучване в областта на управлението на човешките ресурси, провеждано до сега в Европа. Проучването запитва висши мениджъри относно бъдещата значимост на 21 теми в областта на управление на човешките ресурси. Въпреки кризата, „Управление на таланти” остава най-важната тема за 2009 година, така както беше през 2007, когато беше проведено предишното проучване.

От 21 теми: „Усъвършенстване развитието на лидерството” и „Повишаване ангажираността на служителите” са се изкачили по важност в класацията в сравнение с 2007 година.

През март BCG и EAPM публикуваха Бяла книга „Creating People Advantage in Times of Crisis: How to Address HR Challenges in the Recession”, в която са обобщени резултатите от проучването, доколкото те са свързани с кризата. Резултатите показват, че една трета от европейските компании планират да освободят служители на пълно работно време. Бялата книга насърчава компаниите да следват план от 12 точки в областта на човешките ресурси, за да се справят с рецесията и да осигурят своите дългосрочни перспективи.

Пълният доклад, развит по темата, предлага подход на стратегическо планиране на работната сила, който позволява на компаниите да се подготвят за бъдещето. Компаниите трябва да преценят как различни стратегически сценарии ще повлияят на търсенето на специфични категории професии и трябва да определят дали има адекватно предлагане на служители както вътре в компанията, така и на пазара на труда.

Стратегическото планиране на работната сила обаче изисква фундаментални промени в практиките за управление на човешките ресурси. Жан Мишел Кайе, съавтор на доклада и партньор в офиса на BCG в Париж казва:

„Освен ангажирането със стратегическо планиране на работната сила, компаниите трябва да създадат здрава връзка на цялостната им корпоративна стратегия с техните практики за управление на човешките ресурси и да разчитат на резултатите, които очертават и доказват представянето на хора и процеси в областта на човешките ресурси”.

Не много висши мениджъри извън сферата на човешките ресурси вярват че отделите по човешки ресурси действат като бизнес партньор. Едно от „лекарствата” би било ротирането на мениджъри във и извън отдела „Човешки ресурси”. Но в половината от тези отдели само 3 от 10 служители имат опит в бизнес процесите

Автор: Тодор Христов, Сита Мениджмънт Консулт ООД

 
Публикувана 15 Юни 2009 г. 13:06:54
 Новини

13 Март 2018
Корпоративните декларации се подават само по електронен път
още...
13 Март 2018
Два дни за фирмите да подадат в НАП данни за платени доходи на физически лица
още...
28 Февруари 2018
Бизнес форум с двустранни срещи България – Катар
още...
21 Февруари 2018
Национални дни на кариерата- 2018
още...
07 Февруари 2018
Превеждаме данъци и осигуровки без такси
още...

Още новини