Експертна власт

Сигурно сте забелязвали как ваши колеги или ръководители са успявали да завоюват доверието и признанието на околните благодарение на свои специфични експертни познания и умения.

Някои от вас сигурно също са оказвали влияние върху хода на изпълнение на определена задача или проект с помощта на лични професионални познания и умения. Влиянието в такива случаи се превръща в своеобразна власт, която околните тачат, независимо дали признават или не признават това.

Знаем ли какво е експертна власт, в кои може да се прояви по най-добрия начин и какво се изисква да се прави, за да се упражнява?

Какво е експертна власт?

Когато съществува зависимост на знанията на едно лице или група, от знанията на друго лице или група, това знание се превръща в източник на власт. Зависимостта се проявява в това, че е невъзможно да се открие друг човек с такива знания, който да свърши определена работа. Колкото по-значима е тази задача за организацията, толкова по-голяма е зависимостта, съответна и властта на това лице или група.

Експертната власт, или както още я наричат “власт, основаваща се на експертни знания”, зависи от вярата на другите, че това лице притежава необходимите знания, с помощта на които ще се разрешат и техните проблеми. Това представлява всъщност един неформален авторитет. Експертната власт съществува до този момент, до който могат да се ползват знанията на някого, които другите не притежават.

Така че експертната власт съществува обективно, но до голяма степен тя е “във възприятията” на другите. Може да си експерт в своята област, но важно е и другите да признаят тази експертност. В този смисъл по-удачно е да показваме и да се грижим за развитието на своята еспертност, отколкото да очакваме някой да ни забележи.

Как може да се придобие екпертна власт?

Първото важно нещо е “да тежим” на мястото си. Когато познанията, уменията и качествата ни се приближават до изискванията на длъжността, това е напълно възможно. Дипломата, сертификатът, лицензът, препоръката, наградата, трупането на опит чрез четене на специализирана литература, провеждане на стаж, специализация и др., са изпитани източници на получаване на експертна власт.

Това обаче не е достатъчно. Експeртността трябва да се упражнява, т.е. да се показва на практика в работата, винаги когато има нужда от експертни знания и умения.

Упражняване на експертна власт

Има различни начини за упражняване на екпертна власт на работното място. Можем да правим това, като:

  • предлагаме решения на някакви проблеми, които възникват в работата.
  • стимулираме към промяна на едно статукво, като показваме ясно необходимостта и начините.
  • правим предложения, които обещават да бъдат успешни.
  • споделяме опит и познания с колегите.
  • даваме съвети кое как да бъде направено.
  • помагаме.

Хора с по-голяма самоувереност и необходимите знания могат да притежават по-голяма експертна власт, отколкото хора, които имат знания, но са колебливи, плахи, неуверени. Ако експертната власт е придобита чрез самоуверено поведение, но със слаби и неефективни решения, с фалшиви съвети, тя се свива и изчезва.

Освен това няма никакво съмнение, че специализираните знания и умения като ресурс стават източник на власт, ако се изявяват продължително време. Понякога обаче се постъпва целенасочено към демонстриране на експертни знания, с което се цели да се създаде впечатление на зависимост от другите.

Тенденциите подчинените да считат своя ръководител за експерт може да има и негативни последици при груповото вземане на решение. Ръководителят може да постави проблем за разглеждане пред подчинените си, но след обсъждането да излезе с решение, което не се различава от формулираното от него самия преди обсъждането.

С течение на годините служителите-експерти в своята работа могат да завоюват такъв авторитет пред своите ръководители, че тяхното мнение започва да се приема без уговорки. Тъй като на ръководителя е необходима информация и препоръки, получавани от подчинените, то властта на подчинените нараства. За сметка на това линейният ръководител си освобождава време, което може да използва за решението на други задачи, които зависят само от него.

Автор: Симеон Христов, Сита Мениджмънт Консулт ООД

 
Публикувана 23 Юни 2009 г. 13:06:08
 Новини

13 Март 2018
Корпоративните декларации се подават само по електронен път
още...
13 Март 2018
Два дни за фирмите да подадат в НАП данни за платени доходи на физически лица
още...
28 Февруари 2018
Бизнес форум с двустранни срещи България – Катар
още...
21 Февруари 2018
Национални дни на кариерата- 2018
още...
07 Февруари 2018
Превеждаме данъци и осигуровки без такси
още...

Още новини